Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

SAMBA – SAMverkan, Begrepp och Arkitektur Magnus Fogelberg Sektionen för Medicinsk Informatik Neurologen NU-sjukvården/Uddevalla Maria Areblad, Lars Björkman,

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "SAMBA – SAMverkan, Begrepp och Arkitektur Magnus Fogelberg Sektionen för Medicinsk Informatik Neurologen NU-sjukvården/Uddevalla Maria Areblad, Lars Björkman,"— Presentationens avskrift:

1 SAMBA – SAMverkan, Begrepp och Arkitektur Magnus Fogelberg Sektionen för Medicinsk Informatik Neurologen NU-sjukvården/Uddevalla Maria Areblad, Lars Björkman, Margareta Ehnfors, Gösta Enberg, Anders Hallberg, Göran Holmberg, Per-Arne Lundgren, Torsten Lundmark, Lars Midbøe, Åsa Schwieler, Nils Schönqvist, Britha Sjöberg, Sven-Bertil Wallin, Anna Wikström Svenska Läkaresällskapets Riksstämma Stockholm 2003-11-28

2 Vad är Samba?  Processmodell för vård av enskild patient  Modellen beskrivs ur ett producentperspektiv  Processmodellen är ett verktyg som bl a kan användas vid verksamhetsutveckling  Modellens avsikt är att utgöra en generell bild över hälso- och sjukvård i Sverige

3 Process Tillstånd Aktör ansvarig för processen Tillstånd Utsträckning i tiden Mål Förädlingsobjekt

4 Process ISO 9000:2000 (Internationella standardiseringsorganisationen) ”grupp av samverkande eller varandra påverkan- de aktiviteter som omformar insatser till utfall” SAMBA tilläggsbeskrivning för ”process ” värdehöjande för någon har ett förädlingsobjekt definierat mål någon är ansvarig disponerar resurser har en utsträckning i tiden en tydlig start och ett tydligt slut skall kunna repeteras helt eller delvis

5 Process Vårdprocess

6 Process Klinisk process Vårdprocess

7 Process Kommunikationsprocess Styrprocess/kvalitetskontroll, beslut Klinisk process

8 Process

9 Processpaket

10 Klinisk process Styrprocess/kvalitetskontroll, beslut Kommunikationsprocess

11 Processpaket Klinisk producentprocess Process på annan vårdenhet Patientprocess Resursprocess

12 Processpaket Klinisk process Styrprocess Kommunikationsprocess

13 Modellens byggstenar

14 Hela producentprocessen Kommunikationsprocess - information vård- begäran motta vård- begäran mottagen vård- begäran Kommunikationsprocess - information meddela avslut av vårdåtagande avslutsmed- delande

15 Vårdbegäran bedöms Styrprocess - mandat Klinisk process - uppfattat tillstånd Kommunikationsprocess- information vård- begäran motta vård- begäran mottagen vård- begäran besluta om bedömning beslut att bedöma vårdbegäran bedöma tillstånd uppfattat tillstånd Adm.data Adm.karaktär

16 Matchning mot vårdutbud vårdåtagande görs matcha mot vårdutbud hanterbart tillstånd besluta om hälso-och sjukvårdsdmandat hälso- och sjukvårds- mandat Klinisk process - uppfattat tillstånd Styrprocess - mandat Kommunikationsprocess - information identifiera hälsoproblem uppfattat tillstånd vårdåtagande beslut att att bedöma vårdbegäran mottagen vård- begäran

17 Problemkomplex, mål i vårdplan inhämta kompletterande information kompletterat uppfattat tillstånd avgränsa problemkomplex mål i vårdplan i HoS- mandat Klinisk process - uppfattat tillstånd Styrprocess - mandat Kommunikationsprocess - information matcha mål mot till- gängliga aktiviteter hälso- och sjukvårds- mandat hälsoproblem mottagen vård- begäran prioritera, formulera mål i vårdplan problem- komplex bedöma vårdbehov behovs- bedömt tillstånd Grov planering

18 Vårdplan välja aktiviteter besluta att planera vård planerings- beslut Klinisk process - uppfattat tillstånd Styrprocess - mandat Kommunikationsprocess - information boka resurser aktivitets- lista tillstånd med aktivitetsplaner behovsbedömt tillstånd mål i vårdplan i HoS- mandat resurssatt aktivitetslista fastställa vårdplan besluta om användning av planerad aktivitet Anpassa till individ

19 Aktiviteter - utredning utföra un- dersökan- de aktivitet beslut att utföra aktivitet Klinisk process - uppfattat tillstånd Styrprocess - mandat Kommunikationsprocess- information matcha mål mot tillgängliga tjänster undersökt tillstånd tillstånd med aktivitetsplaner ompröva mål i vårdplan mål i vårdplan i HoS- mandat resurssatt aktivitetslista bedöma tillstånd bedömt tillstånd Utredande aktiviteter

20 Aktiviteter - åtgärder utföra åtgärdan- de aktivitet vårdplan Klinisk process - uppfattat tillstånd Styrprocess - mandat Kommunikationsprocess- information åtgärdat tillstånd förnya vårdplan beslut att utföra aktivitet bedömt tillstånd mål i vårdplan i HoS- mandat besluta om användning av planerad aktivitet aktivitets- lista resurssatt aktivitetslista boka resurser Uppdatera mål och vårdplan Riktade insatser

21 Kvalitetskontroll matcha till- ståndsutfall mot mål kvalitets- utfall Klinisk process - uppfattat tillstånd Styrprocess - mandat Kommunikationsprocess - information kvarvarande vårdbehov kontrollera kvalitet åtgärdat tillstånd beslut att utföra aktivitet ompröva mål i vårdplan resurssatt aktivitetslista utvärdera resultat bedömt tillstånd Utvärdering

22 Slut på processen målet nått avslut av vårdåtagande Klinisk process - uppfattat tillstånd Styrprocess - mandat Kommunikationsprocess - information uppfattat till- stånd i rela- tion till mål i vårdplan besluta att vård- åtagande skall avslutas vårdin- formation meddela avslut av vårdåtagande bedöma att mål i vårdplan är uppfyllt uppfattat tillstånd avslutsmed- delande mål i vårdplan i HoS- mandat Avslut

23 Sammanfattning  Projektet SAMBA har skapat en generell metod för processmodellering av tjänsteverksamhet identifierat den centrala vårdprocessen för en enskild patient  Projektet har finansierats i ITHS 2- programmet av KK-stiftelsen Vårdalstiftelsen de deltagande landstingen Carelink


Ladda ner ppt "SAMBA – SAMverkan, Begrepp och Arkitektur Magnus Fogelberg Sektionen för Medicinsk Informatik Neurologen NU-sjukvården/Uddevalla Maria Areblad, Lars Björkman,"

Liknande presentationer


Google-annonser