Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Modell för Utveckling av ledningssystem. Processbaserat kvalitetsledningssystem Ständig förbättring av Kvalitetsledningssystemet Ledningens ansvar Hantering.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Modell för Utveckling av ledningssystem. Processbaserat kvalitetsledningssystem Ständig förbättring av Kvalitetsledningssystemet Ledningens ansvar Hantering."— Presentationens avskrift:

1 Modell för Utveckling av ledningssystem

2 Processbaserat kvalitetsledningssystem Ständig förbättring av Kvalitetsledningssystemet Ledningens ansvar Hantering av resurser Mätning, analys och förbättring Produktframtagning Insats Utfall Process KUND- TILL- FREDS- STÄLL- ELSE KUND KUND KRAVKRAV PRODUKT

3 9001:2000 - Innehåll 6 Hantering av resurser 6.1 Tillhandahållande av resurser 6.2 Personalresurser 6.3 Infrastruktur 6.4 Verksamhetsmiljö 6 Hantering av resurser 6.1 Tillhandahållande av resurser 6.2 Personalresurser 6.3 Infrastruktur 6.4 Verksamhetsmiljö 4 Ledningssystem för kvalitet 4.1 Allmänna krav 4.2 Dokumentationskrav 4 Ledningssystem för kvalitet 4.1 Allmänna krav 4.2 Dokumentationskrav 5 Ledningens ansvar 5.1 Ledningens åtagande 5.2 Kundfokus 5.3 Kvalitetspolicy 5.4 Planering 5.5 Ansvar, befogenheter och kommunikation 5.6 Ledningens genomgång 5 Ledningens ansvar 5.1 Ledningens åtagande 5.2 Kundfokus 5.3 Kvalitetspolicy 5.4 Planering 5.5 Ansvar, befogenheter och kommunikation 5.6 Ledningens genomgång 7 Produktframtagning 7.1 Planering av produktframtagning 7.2 Kundanknutna processer 7.3 Konstruktion och utveckling 7.4 Inköp 7.5 Produktion av varor och utförande av tjänster 7.6 Behandling av övervaknings- och mätutrustning 7 Produktframtagning 7.1 Planering av produktframtagning 7.2 Kundanknutna processer 7.3 Konstruktion och utveckling 7.4 Inköp 7.5 Produktion av varor och utförande av tjänster 7.6 Behandling av övervaknings- och mätutrustning 8 Mätning, analys och förbättring 8.1 Allmänt 8.2 Övervakning och mätning 8.3 Behandling av avvikande produkter 8.4 Analys av information 8.5 Förbättring 8 Mätning, analys och förbättring 8.1 Allmänt 8.2 Övervakning och mätning 8.3 Behandling av avvikande produkter 8.4 Analys av information 8.5 Förbättring 0 Orientering 0.1 Allmänt 0.2 Processinriktning 0.3 Förhållande till ISO 9004 0.4 Förenlighet med andra ledningssystem 1 Omfattning 1.1 Allmänt 1.2 Tillämpning 2 Normativ hänvisning 3 Termer och definitioner 0 Orientering 0.1 Allmänt 0.2 Processinriktning 0.3 Förhållande till ISO 9004 0.4 Förenlighet med andra ledningssystem 1 Omfattning 1.1 Allmänt 1.2 Tillämpning 2 Normativ hänvisning 3 Termer och definitioner

4 1 kap. Tillämpningsområde 2 kap. Begreppsförklaringar 3 kap. Grunderna för det systematiska kvalitetsarbetet 4 kap. Områden som omfattas Kvalitetssäkring av sociala tjänster Tillgänglighet 1 § Samverkan och samarbete 2 § Handläggning och dokumentation m.m. av ärenden som rör enskilda 3 § Fel och brister i verksamheten 4 § Synpunkter och klagomål på verksamheten 5 § Personal- och kompetensförsörjning 6 § Uppföljning och utvärdering av verksamheten Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ledningssystem för kvalitet i verksamhet enligt SoL, LVU, LVM och LSS; SOSFS 2006:11 INNEHÅLL

5 1 kap. Tillämpningsområde och definitioner 2 kap. Grunderna för det systematiska kvalitetsarbetet 3 kap. Ansvaret 4 kap. Områden som omfattas 1§ Bemötande av patienter 2§ Metoder för diagnostik, vård och behandling 3§ Kompetens 4§ Samverkan och samarbete 5§ Riskhantering 6§ Avvikelsehantering 7§ Försörjning av tjänster, produkter och teknik 8§ Spårbarhet 5 kap. Egenkontroll, uppföljning och erfarenhetsåterföring Socialstyrelsens föreskrifter om ledningssystem för kvalitet och Patientsäkerhet i hälso- och sjukvården; SOSFS 2005:12 INNEHÅLL

6 Utbildning ledning Utbildning personal Steg 1 Steg 2 Steg 4 Ledningssystem för kvalitet Steg 5 Utbildning av interna revisorer Utvecklingsarbete Program för utveckling av ledningssystem Ca. 12 till 15 månader Inom 1 till 2 månader Levande system Bilda styrgrupp Utse projekt- grupp/er Steg 3 Utveckling av ledningssystem

7 Steg 1 Utbildning av företags-/verksamhetsledning Vad är ett ledningssystem –Varför ska vi ha ett ledningssystem Organisation, resurser Mål Strategier –Processinriktning Processteori –Verktyget ISO 9001:2000, PDCA-cykeln

8 Steg 2 Utbildning av personal Vad är ett ledningssystem –Varför ska vi ha ett ledningssystem Organisation, resurser Mål Strategier –Processinriktning Processteori –Verktyget ISO 9001:2000, PDCA-cykeln

9 Steg 3 Skapa projektgrupper (verksamhetsspecifika) med ett representativt urval av yrkeskategorier inom verksamhetsområdet. Utse gruppledare

10 Handledning Enhet 1 Medarbetare Projektorganisation Utveckling av ledningssystem för kvalitet, Styrgrupp Enhet 2 Enhet 3 Enhet 4 Enhet 5 Enhet 6 Enhet 7 Enhet 8

11 Steg 3 Verktyg till projektgrupperna inför arbetet. Dokumentationskrav enligt ISO 9001:2000 Hur ska vi dokumentera? Processanalys av egen verksamhet Processer Delprocesser Rutiner Instruktioner Checklistor

12 Steg 4 Utvecklingsarbetet startar –Processanalys (av egen verksamhet) Framtagning av: –Rutiner –Instruktioner –Checklistor –Dokumentera allt material i dator under hela resan

13 Steg 5 Utbildning av interna revisorer.

14 Processbaserat kvalitetsledningssystem Ständig förbättring av Kvalitetsledningssystemet Ledningens ansvar Hantering av resurser Mätning, analys och förbättring Produktframtagning Insats Utfall Process KUND- TILL- FREDS- STÄLL- ELSE KUND KUND KRAVKRAV PRODUKT

15 Verksamhetshuset Ständiga förbättringar Mätning, analysResurser Processer Kundfokus Ledarskap Medarbetar- engagemang Process- inriktning System- översikt Ständiga Förbättringar Fakta beslut Goda relatio- Ner till leverantörer Lagar, förordningar, föreskrifter, etc Verksam- het 3 Verksam- het 1 Verksam- het 2 Verksam- het 4 Marknadskrafter/Politisk vind KUND Ledning


Ladda ner ppt "Modell för Utveckling av ledningssystem. Processbaserat kvalitetsledningssystem Ständig förbättring av Kvalitetsledningssystemet Ledningens ansvar Hantering."

Liknande presentationer


Google-annonser