Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Medarbetarundersökning 2013 - Informationsmaterial-

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Medarbetarundersökning 2013 - Informationsmaterial-"— Presentationens avskrift:

1 Medarbetarundersökning 2013 - Informationsmaterial-

2 Varför? Undersöka hur medarbetarna upplever sin arbetssituation och oss som arbetsgivare Underlag för förbättrigar Styrmedel - önskvärd riktning Utveckla – Verksamhet – Ledarskap – Medarbetarskap

3 Hur? Externt – Markör Marknad & Kommunikation AB Alla anställda Webbenkäter - Via e-post Pappersenkäter Finska Anonym – Markör ansvarar för hela genomförandet och garanterar att alla svar behandlas konfidentiellt. Med andra ord är du för din arbetsgivare Haparanda stad helt anonym!

4 När? Årligen Oktober 2013 - v 40-41 Under 2 veckor till och med 14 oktober Under arbetstid

5 Medarbetarundersökningen 2013 Resultatet Informationsmaterial

6 Redovisning November 2013 av Markör för cheferna, KsAu samt facken. Rapporter på olika nivåer – Haparanda stad – Förvaltningarna – Arbetsgruppen (minst 5 svar krävs för eget resultat)

7 Enkätens delar Arbetsförhållanden Information och kommunikation Styrning Ledarskap Medarbetarskap Hälsa Kompetens och utveckling Lön Våld, hot, mobbing, trakasserier och diskriminering (endast på totalnivå) Mångfald och jämställdhet Helhetsbedömning Bakgrundsfrågor (endast på totalnivå) Kön Ålder Anställningstid Utbildningsnivå Sysselsättningsgrad Kommentarer

8 Vad ska göras? Ta oss an resultatet snabbt! Varje enhet ska: Analysera resultaten (APT) Identifiera 1-2 utvecklingsområden Handlingsplan Uppföljning – resultatdialog med närmaste chef vid arbetsplatsträffar och medarbetarsamtal

9 Analysera resultaten Svarsfrekvensen Var finns höga/låga värden – Framgångsfaktorer/utvecklingsområden Jämför med totalresultatet (Jämför med föregående år) Varför ser resultatet ut som det gör?

10 Utvecklingsområden Identifiera 1-2 utvecklingsområden Mål – effekt av att ta tag i dessa saker

11 Handlingsplan Aktiviteter Ansvarig – Genomförande och uppföljning Arbeta aktivt med planen och följ upp på APT Lämnas in till respektive förvaltningschef 1 februari Resultatet är en naturlig del i det systematiska arbetsmiljöarbetet (SAM)

12 Stöd Stöd från personalkontoret Har ni frågor eller funderingar så kan du kontakta oss på personalkontoret Tveka inte att höra av er!


Ladda ner ppt "Medarbetarundersökning 2013 - Informationsmaterial-"

Liknande presentationer


Google-annonser