Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Medarbetarenkäten 2012 Louise Söderlund. Medarbetarenkäten 2012 • Tidplan • Supportorganisation • Checklista • Hemsida: umea.se/mae • Årets enkät.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Medarbetarenkäten 2012 Louise Söderlund. Medarbetarenkäten 2012 • Tidplan • Supportorganisation • Checklista • Hemsida: umea.se/mae • Årets enkät."— Presentationens avskrift:

1 Medarbetarenkäten 2012 Louise Söderlund

2 Medarbetarenkäten 2012 • Tidplan • Supportorganisation • Checklista • Hemsida: umea.se/mae • Årets enkät

3 Medarbetarenkäten 2012 - tidplan • 12 september – 2 oktober Medarbetarenkäten genomförs • 12 oktober rapporter tillgängliga • 31 december sista dag för handlingsplan i ImproveIT

4 Medarbetarenkäten 2012 - support • Hemsida: umea.se/mae • Enkätansvarig i ditt verksamhetsområde. Lista på hemsidan. • Teknisk support: Entergate AB, tel 035-155905 Marie Erlandsson och Nicoletta Öggesjö

5 Chefens checklista • Läs igenom information på umea.se/mae • Informera medarbetare om genomförandet. • Kontrollera hur många som ska besvara enkäten i varje arbetslag. • Boka in ett personalmöte under perioden 12/9 – 2/10. • Gå igenom definitioner, yrkeskategorier samt skydd av enskild uppgiftslämnare. • Administrationsuppgifter skickas ut 12/9 till varje chef via mail. Logga in och beställ lösenord till arbetsplatserna i din lista. • Möjliggör för medarbetarna att besvara enkäten 12/9 – 2/10, helst under arbetstid. • Hämta resultatet via administrationssidan efter 12/10 • Använd resultatet som ett verktyg i arbetsmiljöarbetet tillsammans med medarbetarna. • Handlingsplaner i ImporveIT innan 31/12.

6 umea.se/mae

7 Beställa lösenord Hämta rapporter Göra handlingsplaner

8 Med- arbetar- enkäten 2012- innehåll Bakgrundsinformation 8 frågeområden med ingresser, definitioner och påståenden Kränkningar, trakasserier, hot, våld, diskriminering Integritetsfråga Chefsfrågor HME

9 Medarbetarenkäten 2012 - faktorer • Mål och uppdrag • Kompetens och utveckling • Information • Medarbetarskap • Arbetsgemenskap • Ledarskap • Resultat- och utvecklingssamtal samt lön • Hälsa • Kränkande särbehandling, sexuella trakasserier, hot och våld • Diskriminering • HME • Chefsfrågor

10 Tack för idag!

11


Ladda ner ppt "Medarbetarenkäten 2012 Louise Söderlund. Medarbetarenkäten 2012 • Tidplan • Supportorganisation • Checklista • Hemsida: umea.se/mae • Årets enkät."

Liknande presentationer


Google-annonser