Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Årsredovisningsprocessen. Processbeskrivning Årsredovisningsprocessen Kund/uppdragsgivareRegeringskansliet och Ekonomistyrningsverket KravMyndighetsförordningen.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Årsredovisningsprocessen. Processbeskrivning Årsredovisningsprocessen Kund/uppdragsgivareRegeringskansliet och Ekonomistyrningsverket KravMyndighetsförordningen."— Presentationens avskrift:

1 Årsredovisningsprocessen

2 Processbeskrivning Årsredovisningsprocessen Kund/uppdragsgivareRegeringskansliet och Ekonomistyrningsverket KravMyndighetsförordningen (2007:515), Förordning om årsredovisning och budgetunderlag (2000:605), Förordning om intern styrning och kontroll (2007:603) Underlag för uppföljning av myndighetens verksamhet. Input Återrapporteringskrav enligt regleringsbrevet, instruktionen för HaV, verksamhetsplan och tertialuppföljningar. OutputÅrsredovisning Kvalitetssäkring av innehåll Alla uppgifter i årsredovisningen ska vara spårbara till tidigare framtagna dokument och rapporter eller sifferunderlag samt följa de årliga anvisningarna. Koppling till andra processer VP-processen, Budgetprocessen, processen för tertialuppföljning. Relaterade dokument Årliga anvisningar för årsredovisningen

3 Ansvar och roller Stabschef Processägare och därmed huvudansvarig för processen med tillhörande dokument. Staben/ÅR-samordnare Processansvarig med verksövergripande ansvar för samordning av årsredovisningsprocessen och dess delprocesser. ÅR-samordnaren är sammankallande av ÅR-gruppen, ansvarar för sammanställning av komplett årsredovisning samt ansvarar för leveranser till layout- och publiceringsprocessen. ÅR-grupp Processteam som ansvarar för att under ledning av ÅR-samordnaren utvärdera föregående årsredovisningsprocess, revidera och utarbeta årliga anvisningar samt för att processen fortgår enligt dessa beslutade dokument. ÅR-gruppen leds av ÅR-samordnaren och bemannas av ekonomisamordnare samt avdelningsansvariga. Avdelningsansvariga Avdelningsvisa samordnare som ingår i ÅR-gruppen och som ansvarar för kontakterna med skrivansvariga samt att sammanställa material på avdelningsnivå. I arbetet ingår också att särskilt informera skribenterna om de interna föreskrifterna och årliga anvisningar. Ekonomisamordnare Ansvarig för finansiell redovisning och ingår i ÅR-gruppen. Ansvarar för att samordna arbetet med att ta fram underlag till den finansiella redovisningen.

4 GD och ledn.grupp Avdelnings- chef Staben Skriv- ansvariga Avdelnings- ansvariga ÅR-grupp Ekonomi Utvärdering och översyn av processen Utarbeta förslag på direktiv. Innehållsförteckni ng, budskap, tabeller, resultat Föredragning för beslut av direktiv Ta fram riktlinjer för layout i samarbete med Kommunikation Kontakta layout- firma Avstämni ng ÅR- grupp Beslut av direktiv MarsAugustiJuni Tertialrapport T1 VP

5 GD och ledn.grupp Avdelnings- chef/enhets- chef Staben Skriv- ansvariga Avdelnings- ansvariga ÅR-grupp Ekonomi Textförfattand e och analys Informerar skrivansvariga om riktlinjer Sammanställa och redigera texter Utser skrivansvariga OktoberNovemberDecember Tertialrapport T2 Finansiell redovisning (aktiviteter enligt tidplan för årsredovisning) Avstämning Fortsatt textförfattand e och analys Tar fram underlag för finansiell redovisning (aktiviteter enligt tidplan för årsredovisning) Ekonomi levererar preliminära siffror för prestationer Januari

6 GD och ledn.grupp Avdelnings- chef Staben Skriv- ansvariga Avdelnings- ansvariga ÅR-grupp Ekonomi Finansiell redovisning (aktiviteter enligt tidplan för årsredovisning) Redigerar texter Avstämning JanuariFebruari Färdigställer ÅR Tertialrapport T3 Tar fram underlag för finansiell redovisning (aktiviteter enligt tidplan för årsredovisning) Avstämning av genomförda omföringar mot ÅR Avstämning av prestationer Ekonomi kontrollerar resultat- redovisning Skickar ÅR till layout Granskning efter layout

7 GD och ledn.grupp Avdelnings- chef Staben Skriv- ansvariga Avdelnings- ansvariga ÅR-grupp Ekonomi Föredragning Genomföra mindre korr Avstämning Föredragning för beslut Beslut om ÅR Februari Kontakt med layoutfirma


Ladda ner ppt "Årsredovisningsprocessen. Processbeskrivning Årsredovisningsprocessen Kund/uppdragsgivareRegeringskansliet och Ekonomistyrningsverket KravMyndighetsförordningen."

Liknande presentationer


Google-annonser