Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Sida Partnership Forum 13 februari 2014 Charlotta Norrby, Enhetschef, Sida/PARTNER/CIVSAM.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Sida Partnership Forum 13 februari 2014 Charlotta Norrby, Enhetschef, Sida/PARTNER/CIVSAM."— Presentationens avskrift:

1 Sida Partnership Forum 13 februari 2014 Charlotta Norrby, Enhetschef, Sida/PARTNER/CIVSAM

2 Sidas styrelse AVDELNINGEN FÖR: Afrika AVDELNINGEN FÖR: Asien, Nordafrika och humanitärt bistånd AVDELNINGEN FÖR: Verksamhets- utveckling AVDELNINGEN FÖR: Europa och Latinamerika AVDELNINGEN FÖR: Ekonomi och administration Partnerskap och innovation Personal- avdelningen AVDELNINGEN FÖR: Internationella organisationer och tematiskt stöd AVDELNINGEN FÖR: Juridik och upphandling General- direktör och Överdirektör Internrevision General- direktörens stab AVDELNINGEN FÖR: Kommunikations- avdelningen

3 AVDELNINGEN FÖR: Partnerskap och innovation AVDELNINGEN FÖR: Internationella organisationer och tematiskt stöd AVDELNINGEN FÖR: Asien, Nordafrika och humanitärt bistånd Afrika AVDELNINGEN FÖR: Europa och Latinamerika AVDELNINGEN FÖR: I Stockholm: Civila samhället Forskningssamarbete Kapacitetsutveckling och samverkan Lån och garantier Enheten för Näringslivssamverkan och ICT4D I Härnösand: Sida Partnership Forum Globala program Demokrati och mänskliga rättigheter Multilateral samordning Tematiskt stöd I Stockholm: Stödenheter: - konflikt - Asien och MENA Afghanistan Humanitärt bistånd Irak Mellanöstern och Nordafrika Delegerat till utlandsmyndigheter: Bangladesh Kambodja Myanmar/Burma (Bangkok) Regionalt Asien (Bangkok) Västbanken och Gaza I Stockholm: Stödenheter: - rättvisa och fred - hållbar utveckling - analys och strategisamordning Delegerat till utlandsmyndigheter: Burkina Faso DR Kongo Etiopien Kenya Liberia Mali Mocambique Regionalt Afrika: - demokrati, fred och säkerhet (Addis Abeba) - miljö och ekonomisk utveckling (Nairobi) - hiv/aids (Lusaka) Rwanda och Burundi Somalia Tanzania Uganda Zambia Zimbabwe I Stockholm: Latinamerika och selektivt samarbete Västra Balkan och Turkiet Östeuropa Delegerat till utlandsmyndigheter: Bolivia Bosnien-Hercegovina Colombia Guatemala Ukraina

4 AVDELNINGEN FÖR: Verksamhets- utveckling AVDELNINGEN FÖR: Ekonomi och administration Personal- avdelningen AVDELNINGEN FÖR: Juridik och upphandling Kommunikations- avdelningen I Stockholm: Analys och verksamhetsstyrning Redovisning och finans I Visby: Dokument, Administration och Resurs Juridik Upphandling och intern service IT Metodutveckling Uppföljning och utvärdering Kompetens- försörjning

5 Civila Samhället på Sida Mer än en tredjedel av Sidas totala bistånd går via det civila samhället = mer än 6 mdr per år Nästan alla strategier har CSO-stöd Enheten för samarbete med det civila samhället (CIVSAM) Policyansvar för civilsamhällesfrågor inom Sida Strategin för stöd genom svenska organisationer i det civila samhället (ca 1,7 mdr 2014 för SYD och ÖST)

6 Regeringen SidaSida/ CIVSAM Ramorganis ationer Sv medlemsorg a Lokala partners. Målgrupp en CS-stödets väg i kedjan

7 Hur styrs Sidas samarbete med de svenska ramorganisationerna? Regeringens allmänna instruktion till Sida: skapa utrymme för flexbilitet och innovation motverka oegentligheter och korruption komplettera och stimulera andra finansiella resurser som kan bidra till fattigdomsbekämpning och långsiktigt hållbar utveckling bidra till regeringens internationella åtaganden för biståndseffektivitet

8 Hur styrs Sidas samarbete med de svenska ramorganisationerna? Policies, främst Pluralism – Policy för Sveriges stöd till det civila samhället i utvecklingsländer inom svenskt utvecklingssamarbete – Ersätts av den nya biståndsplattformen Strategin för stöd genom svenska organisationer i det civila samhället På årsbasis: Sidas budgetunderlag, Biståndspropositionen, regleringsbrevet Sidas verksamhetsplanering

9 Hur kontrolleras Sidas stöd? Återrapportering i Sidas årsredovisning till regeringen Sidas strategirapporter Riksrevisionens granskningar Utredningar beställda av regeringen (ex SADEV och Statskontoret) OECD/DACs granskningar Sidas internrevision och granskningar

10 Aktuellt i regeringens styrning Översyn av ramsystemet av Statskontoret 2013 Halvtidsöversyn och ny strategi från 2015 Sidas svar på remiss om Statskontorets rapport: Hur bättre utnyttja svenska organisationer i hela utvecklingssamarbetet? Bör vi öppna upp CSO- anslaget för åstadkomma ännu bättre resultat?

11 Sidas styrning och kontroll av ramorganisationerna Nu 18 ramorganisationer Policyn och strategin grunden för samarbetet Sida stödjer organisationernas egna program, dvs civil society in its own right Ramkriterier => bedömningar =>nya organisationer fått ramstatus samt vissa existerande kan falla bort Sidas instruktion till ramorganisationerna blir riktlinjer Avtal ramorganisationerna, nu normalt 3+1 år, men vill förlänga. Korta avvikelserapportering varje år, samt mer utförliga rapporter vart tredje år. Utvärderingar, stickprovsrevisioner

12 Nya möjligheter samverka med regeringen CSO-överenskommelsen!


Ladda ner ppt "Sida Partnership Forum 13 februari 2014 Charlotta Norrby, Enhetschef, Sida/PARTNER/CIVSAM."

Liknande presentationer


Google-annonser