Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Sidas stöd till civila samhället

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Sidas stöd till civila samhället"— Presentationens avskrift:

1 Sidas stöd till civila samhället
Sida Partnership Forum 13 februari 2014 Charlotta Norrby, Enhetschef, Sida/PARTNER/CIVSAM

2 * inklusive chefscontroller
Sidas styrelse Avdelningen för: Afrika Asien, Nordafrika och humanitärt bistånd Verksamhets-utveckling Europa och Latinamerika Ekonomi och administration Partnerskap och innovation Personal- avdelningen Internationella organisationer och tematiskt stöd Juridik och upphandling General-direktör och Överdirektör Internrevision General-direktörens stab Kommunikations- * inklusive chefscontroller

3 Asien, Nordafrika och humanitärt bistånd Europa och Latinamerika
Avdelningen för: Avdelningen för: Asien, Nordafrika och humanitärt bistånd Avdelningen för: Europa och Latinamerika Avdelningen för: Partnerskap och innovation Avdelningen för: Internationella organisationer och tematiskt stöd Afrika I Stockholm: Stödenheter: - rättvisa och fred - hållbar utveckling - analys och strategisamordning Delegerat till utlandsmyndigheter: Burkina Faso DR Kongo Etiopien Kenya Liberia Mali Mocambique Regionalt Afrika: - demokrati, fred och säkerhet (Addis Abeba) - miljö och ekonomisk utveckling (Nairobi) - hiv/aids (Lusaka) Rwanda och Burundi Somalia Tanzania Uganda Zambia Zimbabwe I Stockholm: Stödenheter: - konflikt - Asien och MENA Afghanistan Humanitärt bistånd Irak Mellanöstern och Nordafrika Delegerat till utlandsmyndigheter: Bangladesh Kambodja Myanmar/Burma (Bangkok) Regionalt Asien (Bangkok) Västbanken och Gaza I Stockholm: Latinamerika och selektivt samarbete Västra Balkan och Turkiet Östeuropa Delegerat till utlandsmyndigheter: Bolivia Bosnien-Hercegovina Colombia Guatemala Ukraina I Stockholm: Civila samhället Forskningssamarbete Kapacitetsutveckling och samverkan Lån och garantier Enheten för Näringslivssamverkan och ICT4D I Härnösand: Sida Partnership Forum Globala program Demokrati och mänskliga rättigheter Multilateral samordning Tematiskt stöd

4 Ekonomi och administration Juridik och upphandling Kommunikations-
Avdelningen för: Ekonomi och administration Avdelningen för: Juridik och upphandling Kommunikations- avdelningen Personal- avdelningen Avdelningen för: Verksamhets-utveckling I Stockholm: Analys och verksamhetsstyrning Redovisning och finans I Visby: Dokument, Administration och Resurs Juridik Upphandling och intern service Kompetens-försörjning IT Metodutveckling Uppföljning och utvärdering

5 Civila Samhället på Sida
Mer än en tredjedel av Sidas totala bistånd går via det civila samhället = mer än 6 mdr per år Nästan alla strategier har CSO-stöd Enheten för samarbete med det civila samhället (CIVSAM) Policyansvar för civilsamhällesfrågor inom Sida Strategin för stöd genom svenska organisationer i det civila samhället (ca 1,7 mdr 2014 för SYD och ÖST)

6 CS-stödets väg i kedjan
Regeringen Sida Sida/ CIVSAM Ramorganisationer Sv medlemsorga Lokala partners. Målgruppen

7 Hur styrs Sidas samarbete med de svenska ramorganisationerna?
Regeringens allmänna instruktion till Sida: skapa utrymme för flexbilitet och innovation motverka oegentligheter och korruption komplettera och stimulera andra finansiella resurser som kan bidra till fattigdomsbekämpning och långsiktigt hållbar utveckling bidra till regeringens internationella åtaganden för biståndseffektivitet

8 Hur styrs Sidas samarbete med de svenska ramorganisationerna?
Policies, främst Pluralism – Policy för Sveriges stöd till det civila samhället i utvecklingsländer inom svenskt utvecklingssamarbete – Ersätts av den nya biståndsplattformen Strategin för stöd genom svenska organisationer i det civila samhället På årsbasis: Sidas budgetunderlag, Biståndspropositionen, regleringsbrevet Sidas verksamhetsplanering

9 Hur kontrolleras Sidas stöd?
Återrapportering i Sidas årsredovisning till regeringen Sidas strategirapporter Riksrevisionens granskningar Utredningar beställda av regeringen (ex SADEV och Statskontoret) OECD/DACs granskningar Sidas internrevision och granskningar

10 Aktuellt i regeringens styrning
Översyn av ramsystemet av Statskontoret 2013 Halvtidsöversyn och ny strategi från 2015 Sidas svar på remiss om Statskontorets rapport: Hur bättre utnyttja svenska organisationer i hela utvecklingssamarbetet? Bör vi öppna upp CSO-anslaget för åstadkomma ännu bättre resultat?

11 Sidas styrning och kontroll av ramorganisationerna
Nu 18 ramorganisationer Policyn och strategin grunden för samarbetet Sida stödjer organisationernas egna program, dvs civil society in its own right Ramkriterier => bedömningar =>nya organisationer fått ramstatus samt vissa existerande kan falla bort Sidas instruktion till ramorganisationerna blir riktlinjer Avtal ramorganisationerna, nu normalt 3+1 år, men vill förlänga. Korta avvikelserapportering varje år, samt mer utförliga rapporter vart tredje år. Utvärderingar, stickprovsrevisioner

12 Nya möjligheter samverka med regeringen
CSO-överenskommelsen!


Ladda ner ppt "Sidas stöd till civila samhället"

Liknande presentationer


Google-annonser