Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Promoting Local Democracy 2014-07-011www.icld.se.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Promoting Local Democracy 2014-07-011www.icld.se."— Presentationens avskrift:

1 Promoting Local Democracy 2014-07-011www.icld.se

2 ICLD – huvudmål: Främjande av lokal demokrati i låg- och medelinkomstländer, som ett “effektivt” medel för fattigdomsbekämpning 2014-07-012www.icld.se

3 Lokal Demokrati Mekanismer genom vilka lokala medborgare har inflytande och möjlighet att påverka lokalt beslutsfattande, och där ansvariga lokala politiker hålls ansvariga i deras maktutövning gentemot medborgarna. Fråga: Varför satsa på lokal demokrati i biståndet? - the missing link - förtroendekapital 2014-07-01www.icld.se3

4 Vad gör då ICLD för att främja lokal demokrati? 1.MUNICIPAL PARTNERSHIPS 2.INTERNATIONAL TRAINING PROGRAMMES 3.CENTRE OF KNOWLEDGE 2014-07-014www.icld.se

5 •Genom existerande strukturer •Fokus på lokalt ägarskap •Att känna den lokala kontexten •Result Based Management 2014-07-01www.icld.se5 Hur gör vi det?

6 Kommunalt Partnerskap Mål: Att genom resultatinriktade projekt bidra till att stärka det lokala självstyret och den lokala demokratin, till gagn för fattigdomsminskning 2014-07-016www.icld.se

7 Bakgrund? PGU - betonar vikten av ett brett deltagande i utvecklingssamarbetet Aktörssamverkan – ett strategiskt sätt att dra nytta av den svenska resursbasen Kompetens – Sverige har en lång tradition av lokalt självstyre med kommunalt ansvar för en stor del av av samhällsservicen 2014-07-01www.icld.se7

8 Samarbetsområden - Lokal demokrati och administration - Kommunaltekniska tjänster - Uthållig stadsutveckling - Miljö / Klimat - Lokal ekonomisk utveckling (Näringsliv) - Sociala frågor - Utbildning - Hälsa och sjukvård - Kultur och fritid 2014-07-01www.icld.se8

9 Vem kan söka? - Svenska kommuner - Svenska landsting - Svenska regioner - Svenska regionala kommunförbund 2014-07-01www.icld.se9

10 Aktuella länder för Partnerskap 2014-07-01www.icld.se10 Europe: Albania, Bosnia and Herzegovina, Georgia, Kosovo, Macedonia, Moldova, Serbia, Turkey, Ukraine and Belarus Asia: India, Indonesia, China and Vietnam Africa: Botswana, Kenya, Namibia, South Africa, Tanzania and Uganda

11 Lite siffror 2009 - 58 kommuner, 1 landsting, 3 region- förbund och 3 regionala kommunförbund aktiva i programmet 58 projekt and 22 förberedelsefaser Ek. omslutning. 42,5 million SEK 2014-07-01www.icld.se11

12 Några exempel 09/10: Östersund – Alfred Nzo, SydafrikaBuy back centers Karlstad – Gaziantep, TurkietSocial economy Gävle – Buffalo, SydafrikaParticipatory - town-planning Vara – Srikulam, IndienDidactic methods Bräcke – Ivacevichi, VitrysslandLED, Forestry 2014-07-01www.icld.se12

13 2014-07-01www.icld.se13

14 Nya satsningar 2010 - -Botswana -Indonesien -Vietnam - Lokal kontext - Vänortstänk bort - Resultatfokus 2014-07-0114www.icld.se

15 Kommunalt Partnerskap 1.Initiala kontakter 2.Förberedelsefas 3.Ledningskommitté 4.Projektansökan 5.Implementering 6.Redovisning, uppföljning - Hur fungerar det? 2014-07-01www.icld.se15

16 Kritiska faktorer i projekt - Relevant i ett fattigdomsperspektiv - Relaterar till en tydlig problembild - Realistiskt och genomförbart - Bestående resultat (uthållighet) - Uppföljning och spridning De tre tematiska perspektiven - Demokrati och MR - Främjande av jämställdhet - Miljö och klimat 2014-07-01www.icld.se16

17 Utmaningar i programmet? - Kvalitetsäkring - Långsiktighet i samarbeten - Ömsesidighet vs Resultat - What’s in it for us? - Kommuner i bistånd. Legitimt? - Kommunikation och media - Kompetensutveckling 2014-07-01www.icld.se17

18 Ett framgångrikt projekt inom KP - Vilar på väl etablerade relationer - Vad är vi riktigt bra på? - Väl planerat och genomtänkt - Fokus på synbara resultat - Adresserar ett verkligt problem - Fokus på ett avgränsat område - Tydlig resultatkedja Nyckel: - Förankrat i kommunen - Förstudie och projektplanering / ansökan 2014-07-01www.icld.se18

19 Nästa ansökningsomgång: 15 oktober 2014-07-01www.icld.se19


Ladda ner ppt "Promoting Local Democracy 2014-07-011www.icld.se."

Liknande presentationer


Google-annonser