Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

DANIEL STEINHOLTZ, WWW.ALLIES.SE Hej! Vad roligt att ni vill äta frukost och diskutera hållbarhetsfrågor med oss på Fortum Värme nästa onsdag! Vi träffas.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "DANIEL STEINHOLTZ, WWW.ALLIES.SE Hej! Vad roligt att ni vill äta frukost och diskutera hållbarhetsfrågor med oss på Fortum Värme nästa onsdag! Vi träffas."— Presentationens avskrift:

1 DANIEL STEINHOLTZ, WWW.ALLIES.SE
Hej! Vad roligt att ni vill äta frukost och diskutera hållbarhetsfrågor med oss på Fortum Värme nästa onsdag! Vi träffas på hotell Scandic Anglais vid Stureplan kl 8, se Vi på Fortum Värme har arbetat mycket länge med miljö- och arbetsmiljöfrågorna, vi arbetar också med hållbarhetsfrågor t ex i leverantörsledet. Vårt syfte med frukostmötet är att få er syn hur hållbarhetsarbetet kan förbättras och specifikt hur ni ser på standarden ISO26000 som ett redskap för det. Vi har ingen dagordning för mötet. Vi inleder med en kort presentation av frukostgästerna, sedan är ordet fritt! Varmt välkomna! Hälsar Lotta Thedéen (miljöcontroller), Nadja Pilpilidou (miljöcontroller) och Ulf Wikström (hållbarhetschef) DANIEL STEINHOLTZ,

2 Egendeklaration för Socialt ansvarstagande enligt iSO 26000
Social responsibility day 20 februari 2013

3 ”Detta dokument specificerar de frågor som ska besvaras i en egendeklaration av socialt ansvarstagande utifrån SS-ISO Egendeklaration gör det möjligt för alla organisationer att på ett enhetligt sätt beskriva organisationens operativa arbete med socialt ansvarstagande, i syfte att maximera bidraget till hållbar utveckling.” [ Ur ”Socialt ansvarstagande – Systematisk egendeklaration”, SIS Specifikation SIS-SP 2:2013, utgåva 1 ]

4

5

6 EU’s ”Big 5” + 1 GC OECD ISO 26000 GRI UN
Implementation & Recommendations Labour Taxation Competition Consumer Interests Stakeholder Eng. Science & Technology Supply Chain Climate Impact EMS Environment Anti Corruption Human Rights Society GRI UN GC OECD ILO ISO 26000 ? * Big 5: OECD Guidelines for Multinational Enterprises, UN Global Compact, ISO 26000, ILO Tri-partite Declaration of Principles Concerning Multinational Enterprises and Social Policy och UN Guiding Principles on Business and Human Rights

7 ”Maximizing an organization’s contribution to sustainable development

8 Översiktsbild av ISO 26000, från ISO 26000 Vägledning för Socialt ansvarstagande

9 ISO 26000 Moralisk skyldighet? Fungerar även för små företag.
KOMPETENS Samhällsengagemang och utveckling STRATEGI ERFARENHET Verksamhetsstyrning Goda verksamhets-metoder Arbetsmiljö STYRKOR Miljö VÄRDERINGAR SVAGHETER Respekt för internationella riktlinjer FYSISKA FÖRUTSÄTTNINGAR Konsumentfrågor Ansvarighet Transparens Etiskt uppförande Moralisk skyldighet? Fungerar även för små företag. ISO 26000 Respekt för intressenternas intressen Respekt för lagen Mänskliga rättigheterna

10 ”Maximizing an organization’s contribution to sustainable development

11 ISO 26000 Optimerar bidraget till hållbar utveckling, GRI kommunicerar och mäter det
ISO GRI

12 4.2 4.1 Samhälle och miljö 4.3 4.4 Organisation 4.6 Involverar
Beskriv hur organisationen har hanterat ledningens åtaganden med avseende på policy och riktlinjer för socialt ansvarstagande. 4.1 Beskriv vilken del av organisationen som omfattas. Samhälle och miljö Förväntningar Påverkan 4.3 Beskriv hur organisationen infört styrning via ett effektivt system. 4.4 Beskriv hur organisationen har identifierat och involverat intressenterna i strävan att bli en socialt ansvarstagande organisation och hur intressenternas synpunkter beaktas. Följer upp Organisation Förbättrar 4.6 Beskriv vilka mål, handlingsplaner som tagits fram och vilka aktiviteter som genomförts av organisationen. Beskriv hur mätetal valts ut för att visa organisationens bidrag till hållbar utveckling. Ta socialt ansvar utifrån (huvudområden, delområden och förväntningar) Bidrar till hållbar uveckling Involverar Förväntningar Påverkan Intressenter 4.7 Beskriv hur det kontinuerliga förbättringsarbetet går till och säkerställs. Beskriv organisationens kommande aktiviteter utifrån den uppföljning som genomförts av tidigare genomförda aktiviteter. 4.5 Beskriv hur organisationen identifierar påverkan på samhället utifrån huvudområden och principer i ISO

13 MÅL, SRATEGI OCH HANDLINGSPLAN
Utvärdering av ansvarsområden och ansvarsprinciper (från ISO 26000) med hjälp av organisationens intressenter RELEVANS VIKT Att lära sig från PRIORITET OBS! Kan leda till FÄRRE mättal. Men viktgare. MÅL, SRATEGI OCH HANDLINGSPLAN

14 Exempel på frågor 4.1 Fråga 1: Vilka delar av organisation, enhet eller grupp av människor, omfattas av egendeklarationen och om avgränsning skett varför har det skett? 4.2 Fråga 3: Hur och var beskriver organisationen sitt övergripande ställningstagande för socialt ansvarstagande i förhållande till vision/policy, affärsidé/verksamhetsidé, strategier, mål och organisationskultur (etik, värderingar) i syfte att maximera bidraget till hållbar utveckling? 4.3 Fråga 9: Vilken metodik har använts för att identifiera behovet av kompetensutveckling för socialt ansvarstagande inom organisationen – t.ex. utifrån existerande värderingar, kultur och intressentdialog eller för att nå de mål som har fastställts? 4.4 Fråga 23: Vilka förutbestämda tillfällen (och personer) i organisationens löpande styrning och planering finns där intressenternas förväntningar och synpunkter hanteras? 4.5 Fråga 40: Vilka resonemang, t.ex. affärsmässiga, har vägts in i prioriteringen av huvudområden samt delområden i syfte att säkerställa ett långsiktigt hållbart engagemang? 4.6 Fråga 45: Hur har målen integrerats med organisationens övriga mål? 4.7 Fråga 81: Hur har den gångna periodens arbete med socialt ansvarstagande påverkat organisationens styrande dokument (strategier, policyer etc.)?

15 Denna specifikation är tillämpbar på organisationer som avser att:
Göra en egen bedömning och redovisning Låta en utomstående organisation, med intresse i den egna organisationen, t.ex. kunder, bekräfta att verksamheten är i överensstämmelse med kraven i denna specifikation Låta verifiera överensstämmelse med kraven i specifikationen via utomstående, ackrediterad organisation.

16 Dokumentet ersätter inte andra standarder eller riktlinjer för hållbarhetsarbete eller hållbarhetsrapportering. Vilken modell som en organisation väljer för sin redovisning av socialt ansvarstagande bör avgöras genom en bedömning av intressenternas förmågor, förväntningar och krav. [ Ur Orientering ”Socialt ansvarstagande – Systematisk egendeklaration”, SIS Specifikation SIS-SP 2:2013, utgåva 1 ]


Ladda ner ppt "DANIEL STEINHOLTZ, WWW.ALLIES.SE Hej! Vad roligt att ni vill äta frukost och diskutera hållbarhetsfrågor med oss på Fortum Värme nästa onsdag! Vi träffas."

Liknande presentationer


Google-annonser