Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

SAMHÄLLSANSVAR ISO 26000. DETTA ÄR HSB GÖTEBORG 2011 58 000 medlemmar Cirka 300 anställda Förvaltar cirka 34 000 lägenheter Byggstartar cirka 300 lägenheter.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "SAMHÄLLSANSVAR ISO 26000. DETTA ÄR HSB GÖTEBORG 2011 58 000 medlemmar Cirka 300 anställda Förvaltar cirka 34 000 lägenheter Byggstartar cirka 300 lägenheter."— Presentationens avskrift:

1 SAMHÄLLSANSVAR ISO 26000

2 DETTA ÄR HSB GÖTEBORG 2011 58 000 medlemmar Cirka 300 anställda Förvaltar cirka 34 000 lägenheter Byggstartar cirka 300 lägenheter per år 1 400 hyreslägenheter i egen ägo Omsätter cirka 500 Mkr Resultat cirka 25 Mkr 2011

3 ”SCHYSSTA AFFÄRER, SOCIALT ANSVARSTAGANDE FÖR BÅDE HJÄRTAT OCH PLÅNBOKEN” Kl 09.00Välkommen Kl 09.10Introduktion till Världens största standard ISO 26000 – Guidance on Social responsibility, Daniel Steinholtz Kl 09.35Paneldebatt - Vad kan ISO 26000 betyda för oss i bostadsbranschen? Kl 10.45 ”En negers uppväxt” - föreställning med komikern Marika Carlsson (Wallenstamsalen) Kl 12.00 Gemensam lunch och fortsatt diskussion

4 VÄRDERINGAR ”det bästa anseendet i boendebranschen” Hållbarhet Ekonomisk långsiktighet – Koden √ Ekologisk uthållighet – Klimatavtalet √ Socialt ansvarstagande – ISO 26000

5 ANSVARSSTAFETTEN Ansvarsstafetten skall vara en levande dialog om samhälls-, hållbarhets- och ansvarsfrågor för boendebranschen. HSB har initierat ansvarsstafetten eftersom vi anser att aktörerna i branschen tillsammans kan göra så mycket mer än vad alla var och en kan göra på egen hand. Idén är enkel. Branschaktörer bjuds in och engagerade parter träffas två gånger om året. Kunskapen som skapas är till för alla. Agendan för nästkommande forum bestäms av den löpare som har stafettpinnen.

6 INTRESSENTER SAMHÄLLE – lokalt och globalt LEVERANTÖRER OCH PARTNERS MEDLEMMAR MEDARBETARE KUNDER

7 MÅL / UNDERSÖKNING Attraktiv arbetsplats Cirka 96% vill att deras arbetsgivare ska arbeta aktivt med socialt ansvarstagande De skulle också vara stolta över att arbeta på ett företag som aktivt tar sitt sociala ansvar Stärkt varumärke 56 % förväntar sig att företag arbetar aktivt med socialt ansvarstagande 63% tycker inte att företag kommunicerar sitt sociala ansvartagande tillräckligt tydligt Nya affärsmöjligheter Ca 85% skulle tänka sig att betala mer om företaget arbetar aktivt med socialt ansvarstagande De är också mer benägna att rekommendera företag som arbetar aktivt med socialt ansvarstagande Källa: YouGov, Undersökning SIS - september 2010

8 Att involvera, konsultera och bemöta intressenter är en grundbult i ISO 26000.

9 UPPGIFT TILL PANEL OCH ÅHÖRARE; Jobba, jobba, jobba… Vilka är boendebranschens viktigaste ”ansvarsfrågor”? daniel@allies.se

10 De mänskliga rättigheterna Delområde 3. Undvika medskyldighet ”En organisation bör; - Informera sig om de sociala och miljömässiga förhållanden under vilka inköpta varor och tjänster har producerats. daniel@allies.se

11 Det stora problemet är in de stora bolagen som är där. Det är de många som tror att de inte är det.

12 De mänskliga rättigheterna Delområde 1. Due diligence ”Respekt för de mänskliga rättigheterna, innebär att organisationer har ett ansvar att utöva due diligence för att identifiera, förebygga och hantera faktisk eller potentiell påverkan på de mänskliga rättigheterna, som orsakas av deras aktiviteter eller av aktiviteter som utförs av organisationer de har en relation till. Due diligence kan också uppmärksamma organisationen på dess ansvar att utöva inflytande på andras uppförande då de kan vara orsaken till överträdelser mot de mänskliga rättigheterna och där organisationen kan vara inblandad.” daniel@allies.se

13 MILJÖ Direktiv — hållbar upphandling. ”En organisation bör, i sina upphandlings- eller inköpsbeslut, ta miljömässiga, sociala och etiska hänsyn igenom hela livscykeln för de produkter eller tjänster som upphandlas. Om möjligt bör man prioritera produkter eller tjänster med minimal påverkan och som tar hjälp av tillförlitliga och verkningsfulla oberoende verifierade märkningssystem eller andra system för verifiering, till exempel miljömärkning eller revisioner.” daniel@allies.se

14 Kort om ISO 26000 ISO 26000 ”Guidance for Social Responsibility” är idag världens största standard, ett 90-tal länder och 400 experter från hela världen har medverkat. En vägledande standard som inte certifierar vilket skapar möjligheter för mindre och medelstora företag samt förenklar för stora. Bygger på FN-dokument och andra internationella standards och normer Är tänkt att fungera för organisationer och företag oavsett storlek och bransch. Sverige och Brasilien har varit ordförandeländer i arbetet. Intressentgrupper från företag, fack, ideella organisationer, statliga myndigheter, forskare och konsulter. I Svenska arbetsgruppen har ca 40 organisationer varit representerade. Sommaren 2010 godkändes ISO 26000 i en global omröstning bland medlemsländerna. ISO26000 lanserades officiellt som färdig standard 2 december 2010. 99 länder, 17 språk, 8 länder har certifierande standards, många handböcker och stödjande verktyg, utbildningar och stöd daniel@allies.se

15

16 ISO 26000 och Samhällsansvar – ses som en affärsmöjlighet utvecklingsvärlden.

17

18 daniel@allies.se

19 EU ON CSR To fully meet their corporate social responsibility, enterprises should have in place a process to integrate social, environmental, ethical, human rights and consumer concerns into their business operations and core strategy in close collaboration with their stakeholders, with the aim of: – maximising the creation of shared value for their owners/shareholders and for their other stakeholders and society at large; – identifying, preventing and mitigating their possible adverse impacts.” daniel@allies. se

20

21 ANSVARSSTAFETTEN Ansvarsstafetten skall vara en levande dialog om samhälls-, hållbarhets- och ansvarsfrågor för boendebranschen. HSB har initierat ansvarsstafetten eftersom vi anser att aktörerna i branschen tillsammans kan göra så mycket mer än vad alla var och en kan göra på egen hand. Idén är enkel. Branschaktörer bjuds in och engagerade parter träffas två gånger om året. Kunskapen som skapas är till för alla. Agendan för nästkommande forum bestäms av den löpare som har stafettpinnen.

22 Learnings on implementing Social Responsibility Case Swedens largest Housing Corporation HSB Daniel Steinholtz, Allies Rio de Janeiro november 21st, 2011


Ladda ner ppt "SAMHÄLLSANSVAR ISO 26000. DETTA ÄR HSB GÖTEBORG 2011 58 000 medlemmar Cirka 300 anställda Förvaltar cirka 34 000 lägenheter Byggstartar cirka 300 lägenheter."

Liknande presentationer


Google-annonser