Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

V. 39 GD och LG Ac/Ec V-stab V-ekonomi maj Bilaga 2 Planering för strategisk plan. Övergripande mål och strategier bereds i LG sep Tertialuppföljning T1.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "V. 39 GD och LG Ac/Ec V-stab V-ekonomi maj Bilaga 2 Planering för strategisk plan. Övergripande mål och strategier bereds i LG sep Tertialuppföljning T1."— Presentationens avskrift:

1 v. 39 GD och LG Ac/Ec V-stab V-ekonomi maj Bilaga 2 Planering för strategisk plan. Övergripande mål och strategier bereds i LG sep Tertialuppföljning T1 Avstämning av bemanningsplan och investeringsbehov Fördelar budgetramar utifrån bemanningsplan och budgetprop Beslut om strategisk plan och inriktningsskrivelse Samverkan Tertialuppföljning T2 Uppdatering av riskanalys Ec och medarbetare planerar resurs- och tidssatta aktiviteter på enhetsnivå. Förvaltningsobjektsplaner på timnivå. Ec lägger budget efter mall från V-ekonomi. Avdelningarnas enhetsplaner stäms av mot behov av insatser från stödenheterna Ac ansvarar för att enhetsplanerna följer den strategiska planen och GD:s inriktningsskrivelse okt v. 40 v. 42

2 v. 51 Budget för 1:17, 1:12 och förvaltningsobjekt GD och LG Ac/Ec V-stab V-ekonomi Bilaga 2 nov Ac stämmer av planer och budget mot inriktningsskrivelse Sammanställer budget efter planerad tid i enhetsplanerna Ac levererar 1:a utkast till resultatredovisning ÅR Sammanställer 1:a utkast till resultatredovisning ÅR Stämmer av RB mot budget och fördelar återrapporteringskrav Ac levererar 2:a utkast till resultatredovisning ÅR Ac tar beslut om enhetsplaner BU-underlag påbörjas. Koppling mellan BU och strategisk plan. Den strategiska planen ger input till BU Input från T2 decjan v. 47 v. 49 v. 2

3 v. 5 GD och LG Ac/Ec V-stab V-ekonomi Bilaga 2 feb ÅR-diskussion, tertialuppföljning T3/ledningens genomgång Tar beslut om ÅRTar beslut om BU BU kompletteras med tabellverk, ev input från RB Sammanställer resultatredovisning ÅR Checklista ÅR Avstämning prestationer Sammanställer finansiell redovisning ÅR Samverkan Tar beslut om myndighets-VP och budget Avstämning riskanalys jan v. 8 v. 9 Tertialuppföljning T1 maj


Ladda ner ppt "V. 39 GD och LG Ac/Ec V-stab V-ekonomi maj Bilaga 2 Planering för strategisk plan. Övergripande mål och strategier bereds i LG sep Tertialuppföljning T1."

Liknande presentationer


Google-annonser