Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Bilaga 2 GD och LG Ac/Ec V-stab V-ekonomi v. 39 v. 40 v. 42

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Bilaga 2 GD och LG Ac/Ec V-stab V-ekonomi v. 39 v. 40 v. 42"— Presentationens avskrift:

1 Bilaga 2 GD och LG Ac/Ec V-stab V-ekonomi v. 39 v. 40 v. 42
maj sep okt v. 39 Planering för strategisk plan. Övergripande mål och strategier bereds i LG Samverkan Beslut om strategisk plan och inriktningsskrivelse GD och LG v. 40 v. 42 Tertialuppföljning T1 Tertialuppföljning T2 Uppdatering av riskanalys Avstämning av bemanningsplan och investeringsbehov Ec och medarbetare planerar resurs- och tidssatta aktiviteter på enhetsnivå. Förvaltningsobjektsplaner på timnivå. Ec lägger budget efter mall från V-ekonomi. Ac/Ec Avdelningarnas enhetsplaner stäms av mot behov av insatser från stödenheterna Ac ansvarar för att enhetsplanerna följer den strategiska planen och GD:s inriktningsskrivelse V-stab Fördelar budgetramar utifrån bemanningsplan och budgetprop V-ekonomi

2 Bilaga 2 GD och LG Ac/Ec V-stab V-ekonomi v. 51 v. 49 Input från T2
nov dec jan v. 51 Stämmer av RB mot budget och fördelar återrapporteringskrav GD och LG v. 49 Input från T2 Ac levererar 1:a utkast till resultatredovisning ÅR Den strategiska planen ger input till BU Ac tar beslut om enhetsplaner BU-underlag påbörjas. Koppling mellan BU och strategisk plan. v. 47 v. 2 Ac/Ec Ac stämmer av planer och budget mot inriktningsskrivelse Ac levererar 2:a utkast till resultatredovisning ÅR Sammanställer 1:a utkast till resultatredovisning ÅR V-stab Budget för 1:17, 1:12 och förvaltningsobjekt V-ekonomi Sammanställer budget efter planerad tid i enhetsplanerna

3 Bilaga 2 GD och LG Ac/Ec V-stab V-ekonomi v. 8 v. 5 v. 9 Checklista ÅR
jan feb Samverkan Tar beslut om myndighets-VP och budget Avstämning riskanalys Tertialuppföljning T1 maj GD och LG v. 5 v. 8 v. 9 ÅR-diskussion, tertialuppföljning T3/ledningens genomgång Tar beslut om ÅR Tar beslut om BU BU kompletteras med tabellverk, ev input från RB Ac/Ec Sammanställer resultatredovisning ÅR V-stab Checklista ÅR Avstämning prestationer V-ekonomi Sammanställer finansiell redovisning ÅR


Ladda ner ppt "Bilaga 2 GD och LG Ac/Ec V-stab V-ekonomi v. 39 v. 40 v. 42"

Liknande presentationer


Google-annonser