Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Vindkraftsplanering för Umeåregionen Bjurholms kommun Nordmalings kommun Robertsfors kommun Umeå kommun Vindelns kommun Vännäs kommun.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Vindkraftsplanering för Umeåregionen Bjurholms kommun Nordmalings kommun Robertsfors kommun Umeå kommun Vindelns kommun Vännäs kommun."— Presentationens avskrift:

1 Vindkraftsplanering för Umeåregionen Bjurholms kommun Nordmalings kommun Robertsfors kommun Umeå kommun Vindelns kommun Vännäs kommun

2 Vindkraft som energikälla Förnybar Vinden är en oändlig resurs ”Gratis” Inga miljöfarliga utsläpp Kräver utbyggnad av befintligt elnät

3 Förutsättningar Energimyndigheten Lämpliga områden för elproduktion Medelvind: 6.5 m/s på 71 m höjd inom 1.5 km² och visst avstånd till bostäder Nationellt mål: 2010 program och strategier färdiga 2015 Årlig produktion på 10 TWh, varav 6 TWh till havs och 4 TWh på land Förslag på planeringsmål som Energimyndigheten överlämnat till Regeringen innebär ett planeringsmål på 30 TWh år 2020 fördelat på 20 TWh på land och 10 TWh till havs Idag producerar Sverige 1,4 TWh/år

4 Riktlinjer för Umeåregionen Årsmedelvind på över 6,5 m/s på 103 m höjd Minst 1000 m från bostäder och fritidshus Tillräckligt stora områden för att klara minst 5 vindkraftverk (minst 100 ha) Närhet till befintligt elnät och tillgång till vägar i området Ej inom områden med andra riksintressen, tex rennäringens flyttleder och betesområden? Undvika naturreservat och Natura 2000-områden? Ej inom stoppområde enligt Boverket Minst 3 km från land och max 15 km ut till havs Verk får inte bullra mer än 40 dBA vid närmaste hus

5 Umeåregionen vind 6,5 m/s och 7 m/s lämpliga områden markerade att sovra från under samråden

6 Dialog vindkraft Syftet: Att påbörja dialog med ”kritiska” grupper, okt-nov Samebyar, SSR Naturskyddsföreningar samt ornitologer Yrkesfiskare och skogsintressen

7 Fortsatt arbetsprocess Bearbetning av synpunkter Redovisning i respektive kommun, nov Information till medborgare, möten + hemsidor ev. Google, jan Samrådshandling -> Kommunchefsgruppen, feb Politisk behandling i respektive kommun

8 Viktiga frågor Vad gör vi med lokaliseringsärenden för vind utanför föreslagna områden? Vad gör vi med lokaliseringsärenden för bostäder i eller i anslutning till föreslagna områden?


Ladda ner ppt "Vindkraftsplanering för Umeåregionen Bjurholms kommun Nordmalings kommun Robertsfors kommun Umeå kommun Vindelns kommun Vännäs kommun."

Liknande presentationer


Google-annonser