Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Gymnasie & Vuxenutbildning LANERING PPFÖLJNING Gymnasie & Vuxenutbildning 050620.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Gymnasie & Vuxenutbildning LANERING PPFÖLJNING Gymnasie & Vuxenutbildning 050620."— Presentationens avskrift:

1 Gymnasie & Vuxenutbildning LANERING PPFÖLJNING Gymnasie & Vuxenutbildning 050620

2 Gymnasie & Vuxenutbildning Nationell nivå Kommunal nivå Enhetsnivå Arbetslags- nivå Styrdokument t ex Läroplaner, Kursplaner EKONOMI O VERK- SAMHET NGV Enhetens lokala arbetsplan Arbets- lagens planer Redovisning PLANERING - UPPFÖLJNING KVALITETSARBETET PÅ OLIKA NIVÅER

3 Gymnasie & Vuxenutbildning 8 DEC ENHETERNAS KVALITETS - REDOVISNINGAR INLÄMNADE TILL GV 21 FEB NGV:s KVALITETSREDOVISNING KLAR 20 FEB deadline ÅRSREDOVISNINGEN JUNI - DAGARNA: HUR SKALL VI ARBETA MED SATTA RESULTATMÅL? MARS/APRIL RESULTATMÅL FORMULERAS 30 MAJ VERKSAMHETSPLAN KLAR SEPT/OKT REDOVISNINGS - MATERIAL OCH INSTRUKTION PÅ ENHETERNA FÖR ÅRETS KVALITETS- REDOVISNING 6 JUNI deadline EKONOMI O VERKSAMHET EKONOMI o VERKSAMHET ( Verksamhetsplan ) BOKSLUT o FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE ( Kvalitetsredovisning ) PLANERING - UPPFÖLJNING

4 Gymnasie & Vuxenutbildning VERKSAMHETSPLAN - 2006 5.2 ÖVERGRIPANDE STYRDOKUMENT INRIKTNINGSMÅL 2006 - 2008 LIKVÄRDIGHET VID BEDÖMNING OCH BETYGSÄTTNING Förvaltningens utbildningsanordnare skall ta ett större ansvar för att elever bedöms och betygssätts på ett rättsäkert och likvärdigt sätt LÄRANDET – se resultatmål 2006 Vidareutveckla ett lärande baserat på förståelse och kunskap. Gynna samverkan, helhetssyn och meningsfullhet SAMVERKAN Vidareutveckla samverkan mellan förvaltningens olika enheter Vidareutveckla samsyn mellan förvaltningens enheter och arbetslivet ELEVERNAS ANSVAR OCH INFLYTANDE Vidareutveckla elevernas ansvarstagande och inflytande PERSONAL OCH LEDARSKAP – se resultatmål 2006 Tydliggöra ledarskapets innehåll på alla nivåer i organisationen 5.3 VERKSAMHETSPLAN RESULTATMÅL 2006 LÄRANDET Under år 2006 skall arbetslagen utbildas i - helhetstänkande - samarbete - flexibelt arbetssätt och - utvärdering av kurser PERSONAL OCH LEDARSKAP All personal skall inför kvalitetsredovisning år 2006 ha kunskap om ledarskapets innehåll på olika nivåer All personal skall inför kvalitetsredovisning år 2006 uppleva att ledarskapet fungerar bra 5.3.2 KVALITET Samtliga enheter skall senast 061215 i samband med årlig kvalitetsredovisning ha dokumenterat sin verksamhet efter nedanstående mall. PLANERING - UPPFÖLJNING


Ladda ner ppt "Gymnasie & Vuxenutbildning LANERING PPFÖLJNING Gymnasie & Vuxenutbildning 050620."

Liknande presentationer


Google-annonser