Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Gymnasie & Vuxenutbildning

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Gymnasie & Vuxenutbildning"— Presentationens avskrift:

1 Gymnasie & Vuxenutbildning
LANERING Gymnasie & Vuxenutbildning 050620 PPFÖLJNING Gymnasie & Vuxenutbildning

2 KVALITETSARBETET PÅ OLIKA NIVÅER
PLANERING - UPPFÖLJNING Nationell nivå Kommunal Enhetsnivå Arbetslags- Styrdokument t ex Läroplaner, Kursplaner EKONOMI O VERK- SAMHET NGV Arbets- lagens planer Redovisning Enhetens lokala arbetsplan Redovisning Gymnasie & Vuxenutbildning

3 Gymnasie & Vuxenutbildning
EKONOMI o VERKSAMHET ( Verksamhetsplan ) BOKSLUT o FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE ( Kvalitetsredovisning ) PLANERING - UPPFÖLJNING 8 DEC ENHETERNAS KVALITETS - REDOVISNINGAR INLÄMNADE TILL GV 21 FEB NGV:s KVALITETSREDOVISNING KLAR 20 FEB deadline ÅRSREDOVISNINGEN SEPT/OKT REDOVISNINGS - MATERIAL OCH INSTRUKTION PÅ ENHETERNA FÖR ÅRETS KVALITETS- REDOVISNING MARS/APRIL RESULTATMÅL FORMULERAS 30 MAJ VERKSAMHETSPLAN KLAR 6 JUNI deadline EKONOMI O VERKSAMHET JUNI - DAGARNA: HUR SKALL VI ARBETA MED SATTA RESULTATMÅL? Gymnasie & Vuxenutbildning

4 Gymnasie & Vuxenutbildning
VERKSAMHETSPLAN PLANERING - UPPFÖLJNING 5.2 ÖVERGRIPANDE STYRDOKUMENT INRIKTNINGSMÅL LIKVÄRDIGHET VID BEDÖMNING OCH BETYGSÄTTNING Förvaltningens utbildningsanordnare skall ta ett större ansvar för att elever bedöms och betygssätts på ett rättsäkert och likvärdigt sätt LÄRANDET – se resultatmål 2006 Vidareutveckla ett lärande baserat på förståelse och kunskap. Gynna samverkan, helhetssyn och meningsfullhet SAMVERKAN Vidareutveckla samverkan mellan förvaltningens olika enheter Vidareutveckla samsyn mellan förvaltningens enheter och arbetslivet ELEVERNAS ANSVAR OCH INFLYTANDE Vidareutveckla elevernas ansvarstagande och inflytande PERSONAL OCH LEDARSKAP – se resultatmål 2006 Tydliggöra ledarskapets innehåll på alla nivåer i organisationen 5.3 VERKSAMHETSPLAN RESULTATMÅL 2006 LÄRANDET Under år 2006 skall arbetslagen utbildas i - helhetstänkande - samarbete - flexibelt arbetssätt och - utvärdering av kurser PERSONAL OCH LEDARSKAP All personal skall inför kvalitetsredovisning år ha kunskap om ledarskapets innehåll på olika nivåer All personal skall inför kvalitetsredovisning år 2006 uppleva att ledarskapet fungerar bra 5.3.2 KVALITET Samtliga enheter skall senast i samband med årlig kvalitetsredovisning ha dokumenterat sin verksamhet efter nedanstående mall. Gymnasie & Vuxenutbildning


Ladda ner ppt "Gymnasie & Vuxenutbildning"

Liknande presentationer


Google-annonser