Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

TREFPunkt IT och Nätverk på Chalmers Onsdagen den 20 Okt 2004.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "TREFPunkt IT och Nätverk på Chalmers Onsdagen den 20 Okt 2004."— Presentationens avskrift:

1 TREFPunkt IT och Nätverk på Chalmers Onsdagen den 20 Okt 2004

2 Görgen Olofsson, IT-avdelningen2 Agenda •Vem är jag •IT och Nätverk på Chalmers –Styrning –Organisation •Nu •Sedan

3 Görgen Olofsson, IT-avdelningen3 Vem är jag •Görgen Olofsson •Chef IT-avdelningen

4 Görgen Olofsson, IT-avdelningen4 Styrning •IT och Nätverk på Chalmers, styrning

5 Görgen Olofsson, IT-avdelningen5 Styrning •Uppdelning i beställare –IT-strateg (CIO) Jan-Martin Löwendahl –IT-Beredningen –IT-BeställarRingen •Leverantör –DriftChefRingen –IT-avdelningar, centralt och lokalt

6 Görgen Olofsson, IT-avdelningen6 Styrning •IT-beredning –Speciellt organ för IT-frågor •Hör till Högskolans ledningsorgan •Några Dekaner, Administrativa Direktören, Fakultetsrådet, Grundutb, studentkåren, personalrep, CIO. Adjungerade GU och CHL –Beslutar i ärenden som rör IT –Bereder större ärenden för beslut

7 Görgen Olofsson, IT-avdelningen7 Styrning •IT-BeställarRingen (ITBR) –En representant för varje sektion eller motsvarande –Ansvarar för beställning av gemensamma tjänster •Backbone •IRT •E-post ( )

8 Görgen Olofsson, IT-avdelningen8 Styrning •DriftChefsRingen –Chefer från IT-avdelningar •Ansvarar för leverans av IT –Backbone (IT-avdelningen) –Studentlab (lokal IT) •Motpart till ITBR

9 Görgen Olofsson, IT-avdelningen9 Styrning •Förvaltningsgrupper –Brukare och leverantörer •Ansvarar för förvaltningen av tjänster –Ekonomisystem (2000) –Personalsystem (2004) –Nät

10 Görgen Olofsson, IT-avdelningen10 Styrning •Förvaltningsgrupp Ekonomi –Ekonomiavdelningen (ordf) –IT-avdelningen –Sektionsekonomer –Institutionsekonomer –Lokal IT

11 Görgen Olofsson, IT-avdelningen11 Organisation •IT och Nätverk på Chalmers, organisation

12 Görgen Olofsson, IT-avdelningen12 Organisation •En central IT-avdelning –Drift gemensamma administrativa system –Backbone, Telefoni, etc •En IT-avdelning per hus/sektion –Studentlab för sektionens utbildningslinje –Hanterar ofta Institutionernas IT –Sektionsgemensamma nätet •Ibland även institutionernas •Några sektioner har gemensam IT-avdelning –MV, E, D&IT -> MEDIC (IT-avdelningen) –M, F -> MoFIT (M-sektionen) •Samarbetar genom DriftChefsRingen

13 Görgen Olofsson, IT-avdelningen13 Organisation •Vad händer nu –Sektionerna delas •Grundutbildning egen organisation –Alla linjer under samma ledning •Storinstitutioner bildas av forskargrupper med samma inriktning –Lindholmen går upp i storinst. –Ett Chalmers två Campus •Johanneberg och Lindholmen –En institution kan finnas på flera ställen

14 Görgen Olofsson, IT-avdelningen14 Organisation •En IT-organisation med lokal närvaro beställd av Ledningen –Grundutbildningen vill ha en samtalspart/leverantör –Samma för institutioner med personal i många hus

15 Görgen Olofsson, IT-avdelningen15 Organisation •Ägandet av kopparnätet –Sektionerna ägde ofta nätet •Betalades med sektions-OH –Nätet ägs centralt ( ) •Betalas via centralt OH (IT-fakturan) •Önskemål om att kunna få nätanslutning som ”Ett hål i väggen”

16 Görgen Olofsson, IT-avdelningen16 Nya krav •Rörlighet –Har vi hört förr…. –Men nu kommer verksamheten att finnas på flera ställen •Enhetlighet –Skall vara lika på de ställen som en institution finns

17 Görgen Olofsson, IT-avdelningen17 Nya Krav •Färdiga lösningar för vissa grupper –Basarbetsplats för Administratörer •BAT, en lösning med Terminal Server –Basarbetsplats för Studenter •En Windows och en Linux –Basarbetsplats för …..

18 Görgen Olofsson, IT-avdelningen18 Slut •Frågor?


Ladda ner ppt "TREFPunkt IT och Nätverk på Chalmers Onsdagen den 20 Okt 2004."

Liknande presentationer


Google-annonser