Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

TREFPunkt IT och Nätverk på Chalmers Onsdagen den 20 Okt 2004.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "TREFPunkt IT och Nätverk på Chalmers Onsdagen den 20 Okt 2004."— Presentationens avskrift:

1 TREFPunkt IT och Nätverk på Chalmers Onsdagen den 20 Okt 2004

2 2004-10-20Görgen Olofsson, IT-avdelningen2 Agenda •Vem är jag •IT och Nätverk på Chalmers –Styrning –Organisation •Nu •Sedan

3 2004-10-20Görgen Olofsson, IT-avdelningen3 Vem är jag •Görgen Olofsson •Chef IT-avdelningen

4 2004-10-20Görgen Olofsson, IT-avdelningen4 Styrning •IT och Nätverk på Chalmers, styrning

5 2004-10-20Görgen Olofsson, IT-avdelningen5 Styrning •Uppdelning i beställare –IT-strateg (CIO) Jan-Martin Löwendahl –IT-Beredningen –IT-BeställarRingen •Leverantör –DriftChefRingen –IT-avdelningar, centralt och lokalt

6 2004-10-20Görgen Olofsson, IT-avdelningen6 Styrning •IT-beredning –Speciellt organ för IT-frågor •Hör till Högskolans ledningsorgan •Några Dekaner, Administrativa Direktören, Fakultetsrådet, Grundutb, studentkåren, personalrep, CIO. Adjungerade GU och CHL –Beslutar i ärenden som rör IT –Bereder större ärenden för beslut

7 2004-10-20Görgen Olofsson, IT-avdelningen7 Styrning •IT-BeställarRingen (ITBR) –En representant för varje sektion eller motsvarande –Ansvarar för beställning av gemensamma tjänster •Backbone •IRT •E-post (2005-01-01)

8 2004-10-20Görgen Olofsson, IT-avdelningen8 Styrning •DriftChefsRingen –Chefer från IT-avdelningar •Ansvarar för leverans av IT –Backbone (IT-avdelningen) –Studentlab (lokal IT) •Motpart till ITBR

9 2004-10-20Görgen Olofsson, IT-avdelningen9 Styrning •Förvaltningsgrupper –Brukare och leverantörer •Ansvarar för förvaltningen av tjänster –Ekonomisystem (2000) –Personalsystem (2004) –Nät

10 2004-10-20Görgen Olofsson, IT-avdelningen10 Styrning •Förvaltningsgrupp Ekonomi –Ekonomiavdelningen (ordf) –IT-avdelningen –Sektionsekonomer –Institutionsekonomer –Lokal IT

11 2004-10-20Görgen Olofsson, IT-avdelningen11 Organisation •IT och Nätverk på Chalmers, organisation

12 2004-10-20Görgen Olofsson, IT-avdelningen12 Organisation •En central IT-avdelning –Drift gemensamma administrativa system –Backbone, Telefoni, etc •En IT-avdelning per hus/sektion –Studentlab för sektionens utbildningslinje –Hanterar ofta Institutionernas IT –Sektionsgemensamma nätet •Ibland även institutionernas •Några sektioner har gemensam IT-avdelning –MV, E, D&IT -> MEDIC (IT-avdelningen) –M, F -> MoFIT (M-sektionen) •Samarbetar genom DriftChefsRingen

13 2004-10-20Görgen Olofsson, IT-avdelningen13 Organisation •Vad händer nu –Sektionerna delas •Grundutbildning egen organisation –Alla linjer under samma ledning •Storinstitutioner bildas av forskargrupper med samma inriktning –Lindholmen går upp i storinst. –Ett Chalmers två Campus •Johanneberg och Lindholmen –En institution kan finnas på flera ställen

14 2004-10-20Görgen Olofsson, IT-avdelningen14 Organisation •En IT-organisation med lokal närvaro beställd av Ledningen –Grundutbildningen vill ha en samtalspart/leverantör –Samma för institutioner med personal i många hus

15 2004-10-20Görgen Olofsson, IT-avdelningen15 Organisation •Ägandet av kopparnätet –Sektionerna ägde ofta nätet •Betalades med sektions-OH –Nätet ägs centralt (2005-01-01) •Betalas via centralt OH (IT-fakturan) •Önskemål om att kunna få nätanslutning som ”Ett hål i väggen”

16 2004-10-20Görgen Olofsson, IT-avdelningen16 Nya krav •Rörlighet –Har vi hört förr…. –Men nu kommer verksamheten att finnas på flera ställen •Enhetlighet –Skall vara lika på de ställen som en institution finns

17 2004-10-20Görgen Olofsson, IT-avdelningen17 Nya Krav •Färdiga lösningar för vissa grupper –Basarbetsplats för Administratörer •BAT, en lösning med Terminal Server –Basarbetsplats för Studenter •En Windows och en Linux –Basarbetsplats för …..

18 2004-10-20Görgen Olofsson, IT-avdelningen18 Slut •Frågor?


Ladda ner ppt "TREFPunkt IT och Nätverk på Chalmers Onsdagen den 20 Okt 2004."

Liknande presentationer


Google-annonser