Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

FYRA STEG FÖR BÄTTRE ARBETSMILJÖ ARBETSPLATSENS METOD FÖR ARBETSMILJÖUTVECKLING.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "FYRA STEG FÖR BÄTTRE ARBETSMILJÖ ARBETSPLATSENS METOD FÖR ARBETSMILJÖUTVECKLING."— Presentationens avskrift:

1 FYRA STEG FÖR BÄTTRE ARBETSMILJÖ ARBETSPLATSENS METOD FÖR ARBETSMILJÖUTVECKLING

2 Förslag till agenda för möte i steg 2 Inledning och uppföljning Kort repetition av 4-stegsmetoden Repetition av era resultatet från steg 1 Dagens arbete Presentation av arbetet i steg 2 Genomgång av resultatet från undersökningen Riskbedömning och prioritering Upprättande av handlingsplan Förberedelser inför steg 3 Vad händer efter mötet? Fortsatt arbete med att ta fram handlingsplanen Börja genomföra det som står i handlingsplanen Inventering av rutiner (ca 10 minuter) (ca 2,5 timmar) (ca 10 minuter)

3 Dessa är de fyra stegen RUTINER FÖR VÅRT ARBETSMILJÖARBETE HUR ÄR VÅR ARBETSMILJÖ OCH VAD BEHÖVER VI GÖRA? VÅR VISION FÖR ARBETSMILJÖN OCH HUR VI KOMMER DIT ARBETSMIJÖARBETE I VARDAGEN FÖLJA UPP OCH UTVÄRDERA VÅRT ARBETSMILJÖARBETE

4 Det här gjorde vi i steg 1 UNDERSÖKA HUR VI VILL HA DET SKAPA VISION VÄLJA AKTIVITETER FÖR ATT NÅ VISIONEN FÖRBEREDA UNDERSÖKNING AV ARBETSMILJÖN FÖRBEREDELSER ARBETE PÅ MÖTET

5 Syfte och mål med steg 2 HUR ÄR VÅR ARBETSMILJÖ OCH VAD BEHÖVER VI GÖRA? VÅR VISION FÖR ARBETSMILJÖN OCH HUR VI KOMMER DIT GENOMFÖRANDE FÖLJA UPP OCH UTVÄRDERA VÅRT ARBETSMILJÖ- ARBETE FÖLJA UPP OCH UTVÄRDERA VÅRT ARBETSMILJÖ- ARBETE RUTINER FÖR VÅRT ARBETSMILJÖARBETE ARBETSMILJÖARBETE I VARDAGEN Vad fungerar bra/mindre bra i vår arbetsmiljö? Vem ska åtgärda vad till när?

6 UNDERSÖKA ARBETSMILJÖN BEDÖMA & PRIORITERA TA FRAM HANDLINGSPLAN FÖRBEREDA INVENTERING AV RUTINER FÖRBEREDELSER ARBETE PÅ MÖTET Det här händer i steg 2

7 Varför är det viktigt att undersöka arbetsmiljön och upprätta handlingsplan? Så att vi inte missar att upptäcka risker för olycksfall och ohälsa Ha koll på att det som ska göras blir gjort

8 Hur går förslaget till prioritering till? Mycket osannolikt Mycket allvarlig Allvarlig Inte allvarlig OsannoliktSannolikt SANNOLIKHET Ingen åtgärd Åtgärdas omgående Åtgärdas Bevakning och ev. åtgärd KONSEKVENS

9 Nästa möte – Steg 3 RUTINER FÖR VÅRT ARBETSMILJÖARBETE FÖLJA UPP OCH UTVÄRDERA VÅRT ARBETSMILJÖ- ARBETE HUR ÄR VÅR ARBETSMILJÖ OCH VAD BEHÖVER VI GÖRA? VÅR VISION FÖR ARBETSMILJÖN OCH HUR VI KOMMER DIT ARBETSMILJÖARBETE I VARDAGEN

10 Det här händer i steg 3 INVENTERA RUTINER FÖLJA UPP HANDLINGSPLANEN UTVECKLA RUTINER FÖR ARBETSMILJÖARBETET FÖRBEREDELSER ARBETE PÅ MÖTET

11 Vad är en rutin ? En rutin är ett på förhand bestämt tillvägagångssätt i en viss situation

12 När är rutiner viktiga i arbetsmiljöarbetet? Vid förändringar i verksamheten Om något händer. Om något händer. För att inte något oönskat ska inträffa. För att inte något oönskat ska inträffa.

13 Vilka rutiner har vi idag? Vad kan hända om vi inte följer rutinen? Följer alla rutinen? Är rutinen nedskriven? Känner alla till rutinen? Hade någon olycka eller tillbud kunnat undvikas om ni haft en rutin? Saknar vi en rutin för något?


Ladda ner ppt "FYRA STEG FÖR BÄTTRE ARBETSMILJÖ ARBETSPLATSENS METOD FÖR ARBETSMILJÖUTVECKLING."

Liknande presentationer


Google-annonser