Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Steg 2 – Mötet HUR ÄR VÅR ARBETSMILJÖ OCH VAD BEHÖVER VI GÖRA?

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Steg 2 – Mötet HUR ÄR VÅR ARBETSMILJÖ OCH VAD BEHÖVER VI GÖRA?"— Presentationens avskrift:

1 Steg 2 – Mötet HUR ÄR VÅR ARBETSMILJÖ OCH VAD BEHÖVER VI GÖRA?
Syftet med den här presentationen är att ge dig ett urval av OH-bilder att använda när du arbetar med steg 2 tillsammans med din arbetsgrupp. Huvudsaken är att du känner dig komfortabel med och väljer de bilder du ska visa, inte hur många bilder du visar. FYRA STEG FÖR BÄTTRE ARBETSMILJÖ ARBETSPLATSENS METOD FÖR ARBETSMILJÖUTVECKLING

2 Förslag till agenda för möte i steg 2
Inledning och uppföljning Kort repetition av 4-stegsmetoden Repetition av era resultatet från steg 1 Dagens arbete Presentation av arbetet i steg 2 Genomgång av resultatet från undersökningen Riskbedömning och prioritering Upprättande av handlingsplan Förberedelser inför steg 3 Vad händer efter mötet? Fortsatt arbete med att ta fram handlingsplanen Börja genomföra det som står i handlingsplanen Inventering av rutiner (ca 10 minuter) (ca 2,5 timmar) (ca 10 minuter) 2

3 Dessa är de fyra stegen FÖLJA UPP OCH UTVÄRDERA VÅRT ARBETSMILJÖARBETE
ARBETSMIJÖARBETE I VARDAGEN RUTINER FÖR VÅRT ARBETSMILJÖARBETE HUR ÄR VÅR ARBETSMILJÖ OCH VAD BEHÖVER VI GÖRA? VÅR VISION FÖR ARBETSMILJÖN OCH HUR VI KOMMER DIT

4 Det här gjorde vi i steg 1 UNDERSÖKA HUR VI VILL HA DET SKAPA VISION
VÄLJA AKTIVITETER FÖR ATT NÅ VISIONEN FÖRBEREDA UNDERSÖKNING AV ARBETSMILJÖN FÖRBEREDELSER ARBETE PÅ MÖTET

5 Syfte och mål med steg 2 FÖLJA UPP OCH UTVÄRDERA VÅRT ARBETSMILJÖ- ARBETE RUTINER FÖR VÅRT ARBETSMILJÖARBETE GENOMFÖRANDE Vad fungerar bra/mindre bra i vår arbetsmiljö? Vem ska åtgärda vad till när? ARBETSMILJÖARBETE I VARDAGEN HUR ÄR VÅR ARBETSMILJÖ OCH VAD BEHÖVER VI GÖRA? VÅR VISION FÖR ARBETSMILJÖN OCH HUR VI KOMMER DIT

6 Det här händer i steg 2 UNDERSÖKA ARBETSMILJÖN BEDÖMA & PRIORITERA
TA FRAM HANDLINGSPLAN FÖRBEREDA INVENTERING AV RUTINER FÖRBEREDELSER ARBETE PÅ MÖTET

7 Varför är det viktigt att undersöka arbetsmiljön och upprätta handlingsplan?
Så att vi inte missar att upptäcka risker för olycksfall och ohälsa Ha koll på att det som ska göras blir gjort 7

8 Hur går förslaget till prioritering till?
Mycket allvarlig Åtgärdas omgående KONSEKVENS Åtgärdas Allvarlig Bevakning och ev. åtgärd Inte allvarlig Ingen åtgärd Mycket osannolikt Osannolikt Sannolikt SANNOLIKHET

9 Nästa möte – Steg 3 FÖLJA UPP OCH UTVÄRDERA VÅRT ARBETSMILJÖ- ARBETE
RUTINER FÖR VÅRT ARBETSMILJÖARBETE ARBETSMILJÖARBETE I VARDAGEN HUR ÄR VÅR ARBETSMILJÖ OCH VAD BEHÖVER VI GÖRA? VÅR VISION FÖR ARBETSMILJÖN OCH HUR VI KOMMER DIT

10 Det här händer i steg 3 UTVECKLA RUTINER FÖR ARBETSMILJÖARBETET
INVENTERA RUTINER FÖLJA UPP HANDLINGSPLANEN UTVECKLA RUTINER FÖR ARBETSMILJÖARBETET FÖRBEREDELSER ARBETE PÅ MÖTET 10

11 Vad är en rutin ? En rutin är ett på förhand bestämt tillvägagångssätt i en viss situation 11

12 När är rutiner viktiga i arbetsmiljöarbetet?
Vid förändringar i verksamheten Om något händer . För att inte något oönskat ska inträffa . 12

13 Vilka rutiner har vi idag?
Vad kan hända om vi inte följer rutinen? Följer alla rutinen? Är rutinen nedskriven? Känner alla till rutinen? Saknar vi en rutin för något? Hade någon olycka eller tillbud kunnat undvikas om ni haft en rutin?


Ladda ner ppt "Steg 2 – Mötet HUR ÄR VÅR ARBETSMILJÖ OCH VAD BEHÖVER VI GÖRA?"

Liknande presentationer


Google-annonser