Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Ansvarsroller för arbetsmiljön

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Ansvarsroller för arbetsmiljön"— Presentationens avskrift:

1 Ansvarsroller för arbetsmiljön
Vem gör vad Ansvarsroller för arbetsmiljön

2 Chefens uppgifter i arbetsmiljöarbetet är att:
Fördela uppgifter som krävs för att uppfylla arbetsgivarens ansvar Ha egen kunskap om arbetsmiljölagstiftningen och hur den ska tillämpas i verksamheten Verka för att samverkan med arbetstagarna fungerar

3 Chefens uppgifter i arbetsmiljöarbetet är att:
Komma överens med facklig organisation/skyddsombud om utbildning och tid för skyddsombudsuppdraget Ge skyddsombud och medarbetare möjlighet att delta i planering av ändringar i verksamheten

4 Arbetstagarens uppgifter i arbetsmiljöarbetet är att:
Utföra de uppgifter som fördelats till honom/henne av chefen Meddela chefen om uppgifterna inte kan utföras beroende på bristande resurser, kompetens eller befogenheter Medverka aktivt i arbetsmiljöarbetet Meddela chefen eller skyddsombudet i akuta farofyllda situationer

5 Skyddsombudets uppgifter i arbetsmiljöarbetet är att:
Företräda arbetstagarna Delta vid planering av nya och ändrade lokaler, anordningar, arbetsprocesser, arbetsmetoder, farliga ämnen och av ny arbetsorganisation inklusive viktiga förändringar av verksamheten Ta del av handlingar som berör skyddsombudets verksamhet

6 Skyddsombudets uppgifter i arbetsmiljöarbetet är att:
Delta vid upprättande av handlingsplaner och vaka över att arbetsgivaren uppfyller kraven på ett systematiskt arbetsmiljöarbete Vända sig till chefen och begära åtgärder som behövs för att uppnå en tillfredställande arbetsmiljö Avbryta ett arbete om det innebär omedelbar och allvarlig fara för liv och hälsa.


Ladda ner ppt "Ansvarsroller för arbetsmiljön"

Liknande presentationer


Google-annonser