Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Nyttan av fritidspedagogik ?! Annika Kraft Monika Kristiansson

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Nyttan av fritidspedagogik ?! Annika Kraft Monika Kristiansson"— Presentationens avskrift:

1 Nyttan av fritidspedagogik ?! Annika Kraft annika.kraft@lut.mah.seannika.kraft@lut.mah.se Monika Kristiansson monika.kristiansson@lut.mah.semonika.kristiansson@lut.mah.se Lärarutbildningen, Malmö Högskola

2 Fritidspedagogisk historik •Hierta och hennes filantropiska vänner •Barns Fritid – 74 •SIA •Samverkan •Nu – SBO och skola i en modern - men haltande) fusion

3 Modern grundskola 1 - 6 •Undersökande arbetssätt •Tema och ämnesfusioner •Konkret arbetsmaterial •Socialt samspel •Lärande miljöer •Barnkultur - barnfokus •Föräldrainflytande

4 Vem behöver fritidspedagogik ? •Specifik fritidspedagogisk kompetens – finns den ? •Kan fritidspedagogisk verksamhet legitimeras med hjälp av läroplaner och kompensatoriska insatser?

5 En profession utan tydligt arbetsfält •Legitimeras genom läroplan för grundskolan •Avstannad verksamhets- utveckling •Otydligt ansvarsområde •Otydlig profession •Låg status •DET GUNGAR !

6 Växande arenor för lärande i modern tid Formellt lärande Informellt lärande Gränsland Läsa mer?: Carlgren, Trondman, Tiller, Drottner, Bauman mfl

7 Informellt lärande – hög angelägenhetsgrad för den enskilde – oförutsägbart – i nuet Lärandets synergi och energi •Att lära sig att veta •Att lära sig att göra •Att lära sig att vara •Att lära sig att leva (Tom Tiller – 03)

8 Den fria tidens lärande – fusion av fritidsvetenskap och utbildningsvetenskap •Lärandet – en ständigt pågående process inom varje människa •Lärandet – starkt förknippat med identitetsskapande och socialisation •Lärandet – i direkt kontakt med de ungas vardagsliv. Både i skola, fritid och fri tid

9 Den fria tidens lärande - förutsättningar •Det lärande som sker utanför skolan är likvärdigt med det som sker utanför •FtL-läraren skapar möten i syfte att synliggöra de ungas tankar och idéer •FtL-läraren erbjuder de unga redskap att synliggöra idéer och tankar, samt utveckla ett kritiskt förhållningssätt •FtL-lärarens uppgift är att underlätta lärande och att stödja socialt och kulturellt skapande. Det kan involvera andra än skola

10 Hur arbetar en FtL-lärare ? •Arbeta på uppdrag av förvaltningar, skolledare, projektledare etc, i syfte att tillvarata de ungas behov i läroprocesser och i identitetsskapande •Söka upp, identifiera och fånga de ungas behov i deras läroprocesser och identitetsskapande

11 Ett nytt och bredare uppdrag för fritidspedagogiken! •Modern skolutveckling för åldern 6 – 18 år •Förvalta och ackumulera lärande och kunskapande både formellt och informellt •Underlätta ungas identitetsskapande och socialisation

12 Ny utbildning ht 07 • 140p och 180p •Utbildningsvetenskap och Fritidsvetenskap •Innehåll: Barn och ungas livs- och lärande miljöer Kommunikation, språk och interaktion Fria tidens arenor och rum Kulturprojekt och kulturproduktion

13 Vill du veta mer ? •Annika.Kraft@lut.mah.se •Monika. Kristiansson@lut.mah.se •www.mah.se


Ladda ner ppt "Nyttan av fritidspedagogik ?! Annika Kraft Monika Kristiansson"

Liknande presentationer


Google-annonser