Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Elevhälsovården Rikskonferens 14 sept 2009

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Elevhälsovården Rikskonferens 14 sept 2009"— Presentationens avskrift:

1 Elevhälsovården Rikskonferens 14 sept 2009
Barn med funktionsnedsättning om ny skollag: Utfrysning, rasterna plåga, bli sedd, mött av ngn. Rundabordssamtal UMOenkät (citat) Fråga barnen-panelen Kris i repris-samtal Barnrättskommitténs synpunkter /skillnader

2 Upplägg Barnombudsmannens uppdrag Vad barnkonventionen kräver av oss Barns röster om elevhälsovården Några slutsatser

3 Barnombudsmannens uppdrag enligt lag
ATT LYSSNA. Företräda barns och ungas rättigheter enligt barnkonventionen. ATT BEVAKA. Förvaltningsmyndigheter, kommuner och landsting ska på uppmaning lämna uppgifter om vilka åtgärder som vidtagits för att i den egna verksamheten genomföra barns och ungas rättigheter. Skyldiga att komma till överläggning. ATT PÅVERKA. Driva på genomförandet och bevaka efterlevnaden av barnkonventionen. Föreslå författningsändringar, bilda opinion, sammanställa statistik, följa internationella utvecklingen.

4 “Barnkonventionen, är inte den avklarad i Sverige
“Barnkonventionen, är inte den avklarad i Sverige? Vad är problemet för barn i Sverige?” Okunskap om barns situation i vårt eget land. Okunskap om vad barnkonventionen kräver av oss. Fakta om barns situation

5 Barnkonventionen ingen simpel checklista!
Anger väsentliga principer och en process för hur dessa principer ska få genomslag här och nu. “Vilken plats och vilken respekt barnet ges i samhället. Och om beslutsfattarna är inställda på att prioritera barnets bästa”

6 Grundläggande synsätt
Barndomen har ett värde i sig själv Barn behöver särskilt skydd

7 Huvudprinciper Barnkonventionen
Artikel 3 Barnets bästa Artikel 6 Barnets rätt till liv och utveckling Artikel 12 Barnets rätt att komma till tals Artikel 2 Barnets rätt till likvärdiga villkor

8 Barnets bästa? … det har vuxna alltid varit säkra på! Barn på sjukhus Finska krigsbarn Slutsats: fråga barnen! Gatubarnen i Sydamerika… Slutsats: vuxna måste använda sig av informationen, låta den påverka beslut men också ta ansvar för den information som ges.

9 21

10 16

11 Barns röster om elevhälsovården
Samtal om nya skollagen UMO-enkät: Hälften känner till vad skolkurator/sköterska kan bistå med. Knappt hälften anser att de fick den hjälp de önskade. Två av tio fick inte rätt hjälp, resten ville ha mer stöd. Orsak: ”Vågade inte berätta/ inte tillgänglig. (Ex värk i kroppen – jag kan inte hjälpa dig – lyssnade inte och jag vågade inte berätta vad det handlade om)

12 Barns röster om elevhälsovården
”.. Agera och göra något när de ser att någon mår dåligt istället för att eleverna måste komma till dom. När jag var hos sköterskan fick jag svara på en enkät och jag mådde väldigt dåligt under den tiden, och jag skrev så att hon skulle se att jag inte mådde så bra, men hon gjorde ingenting. Så jag tycker att dom kan vara lite mer uppmärksamma..”

13 Några slutsatser Barnrättskommitténs kritik måste tas på allvar
Rundabordssamtal: Inte råd upprepa 1990-talets misstag Lagskydd för elevhälsovård Följa upp utfallet i praktiken Elevhälsa – i dialog med barn och unga ”fråga barnen” ”Har en skolsyster som alltid säger att man är välkommen oavsett problem och samarbetar med kurator” ”Måste våga fråga om man har problem” Alla skulle tala med kurator/elevhälsa så det blir mindre pinsamt att få hjälp när man behöver – veta vilken hjälp man kan få Synas bland eleverna – stort steg gå dit

14 Tack!


Ladda ner ppt "Elevhälsovården Rikskonferens 14 sept 2009"

Liknande presentationer


Google-annonser