Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Individens rätt till integritet Etisk handbok för samverkan med tredje sektorn inom äldreomsorgen i Kust-Österbottens samkommun för social- och primärhälsovård.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Individens rätt till integritet Etisk handbok för samverkan med tredje sektorn inom äldreomsorgen i Kust-Österbottens samkommun för social- och primärhälsovård."— Presentationens avskrift:

1 Individens rätt till integritet Etisk handbok för samverkan med tredje sektorn inom äldreomsorgen i Kust-Österbottens samkommun för social- och primärhälsovård ÄLDRECENTRUM ÖSTERBOTTEN KASTE HÄLSA OCH LIVSKVALITET FÖR ÄLDRE I ÖSTERBOTTEN , K5 styrelsemöte , Närpes vård- och omsorgsnämnd

2 Syfte Att lyfta fram och diskutera de etiska aspekter som man bör tänka på när man arbetar med människor Skapa riktlinjer för frivilligt arbete inom äldreomsorgen i K5 Viktigt att det finns riktlinjer för att kunna trygga en god vård som respekterar människans självbestämmanderätt och integritet En god etisk värdegrund är tillika en garanti för god kvalitet i verksamheten Riktar sig till III-sektorn, personal, de äldre och deras anhöriga

3 Begreppsförklaring Handboken definierar begrepp som: Etik Moral
Värdegrund Integritet Autonomi Delaktighet och brukarinflytande Bemötande Tystnadsplikt inom hälso- och sjukvården

4 Gemensamma riktlinjer för frivilligt arbete inom hälso- och sjukvården:
Alla som vill göra en frivillig insats inom hälso- och sjukvården bör avlägga tystnadslöfte för att säkerställa individens säkerhet. Även anhöriga bör vara medveten om vad tystnadsplikten/tystnadslöftet innebär. Att ta kontakt till hemserviceledare, föreståndare, enhetsansvarig eller äldreomsorgschef för att diskutera möjligheten till frivilligt arbete och komma överens om vilken tid man kommer. Att visa respekt och ett gott bemötande. Respektera andras hem. Även när det gäller sociala medier som t.ex. facebook, bloggar gäller tystnadsplikten/ tystnadslöftet.

5 Tystnadslöfte Är en moralisk och etisk överenskommelse som innebär att man förbinder sig genom namnunderskrift att inte avslöja eller diskutera med utomstående, personliga uppgifter som rör någon man kommit i kontakt med som frivilligarbetare. Tystnadslöfte innebär inte att man kan vägra att lämna ut uppgifter till ambulans, räddningstjänst och till polis vid misstanke om brott. Genom att använda sig av tystnadslöfte när man utför frivilligt arbete inom hälso- och sjukvården kan bättre trygga människors privatliv och integritet.

6 Tystnadslöftet omfattar även olika typer av sociala medier, vilket även gäller för den lagstadgade tystnadsplikten för personal inom hälso- och sjukvård. Oavsett om man pratar eller skriver något som rör någon annan där tystnadsplikten/tystnadslöftet gäller får man inte avslöja sekretessbelagda uppgifter eller röja någons identitet till utomstående utan tillstånd från vederbörande person.

7 Tystnadslöfte Tystnadslöfte för frivilligt arbete på: ……………………………………………….. (Avdelning/Enhet) Jag är medveten om och förstår att jag som frivillig har ett visst ansvar. Jag förbinder mig att inte föra vidare kännedom om Personliga förhållanden och hälsotillstånd rörande människor jag möter som frivilligarbetare. Tystnadslöftet gäller även efter att jag avslutat mitt uppdrag. Som frivillig sker alla mina insatser utan kompensation. Uppdraget är inte att betrakta som anställning och jag kan därför när som helst upphöra med mina åtaganden. Jag kan även skiljas från mitt uppdrag om jag inte följer de direktiv som finns inom kommunen gällande frivilligt arbete. ………………………………………………………… Ort och Datum Underskrift Namnförtydligande


Ladda ner ppt "Individens rätt till integritet Etisk handbok för samverkan med tredje sektorn inom äldreomsorgen i Kust-Österbottens samkommun för social- och primärhälsovård."

Liknande presentationer


Google-annonser