Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

1 Mångfald 2006 - 2007 Har vår sexuella läggning någon betydelse i arbetslivet?

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "1 Mångfald 2006 - 2007 Har vår sexuella läggning någon betydelse i arbetslivet?"— Presentationens avskrift:

1 1 Mångfald Har vår sexuella läggning någon betydelse i arbetslivet?

2 2 Mångfald Vad räknas som sexuell läggning u Heterosexuell u Bisexuell u Homosexuell.

3 3 Mångfald Vad räknas som sexuell inriktning u Pedofili u Sadism u Fetischism

4 4 Mångfald Vem skyddas av lagen? u Arbetstagare u Arbetssökande u Inhyrd personal u Elever som fullgör yrkespraktik

5 5 Mångfald Direkt diskriminering Direkt diskriminering är v när en person med viss sexuell läggning behandlas sämre än en person med annan sexuell läggning.

6 6 Mångfald När gäller förbudet Förbudet gäller när arbetsgivaren: v beslutar i en anställningsfråga v kallar till anställningsintervju v beslutar om befordran v uttagning till utbildning v i frågor som berör yrkespraktik v tillämpar löne- och anställningsvillkor v leder och fördelar arbetet v säger upp, avskedar eller vidtar annan åtgärd mot arbetstagaren

7 7 Mångfald Rekryteringsprocessen Diskrimineringsförbudet gäller även: v mottagande, behandling och gallring av ansökningshandlingar v referenstagning v urval till anställningsintervju v lämplighetstester

8 8 Mångfald Direkt diskriminering En förutsättning för diskriminering är v likartad situation v missgynnande v samband mellan missgynnande och den sexuella läggningen.

9 9 Mångfald Indirekt diskriminering Med indirekt diskriminering menas att tillämpa eller kräva särskilda villkor som verkar neutrala, men i praktiken särskilt missgynnar personer med viss sexuell läggning, och som inte motiveras av nödvändiga eller sakliga skäl.

10 10 Mångfald Förbjudet att trakassera Med trakasserier menas v uppträdande som kränker en arbetstagares värdighet och har samband med personens sexuella läggning.

11 11 Mångfald Vad är trakasserier Beteenden som v svärtar ner v förlöjligar v är skrämmande v förnedrande för en arbetstagare.

12 12 Mångfald Instruktioner att diskriminera Arbetsgivare får inte lämna order till en arbetstagare om direkt eller indirekt diskriminering av arbetssökande eller annan arbetstagare med en viss sexuell läggning.

13 13 Mångfald Förbud mot repressalier Arbetsgivaren får inte utsätta en arbetstagare, som gjort en anmälan, för repressalier i form av t.ex sämre löneutveckling, utebliven befordran e t c.


Ladda ner ppt "1 Mångfald 2006 - 2007 Har vår sexuella läggning någon betydelse i arbetslivet?"

Liknande presentationer


Google-annonser