Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

1 Mångfald 2006 - 2007 Har vår sexuella läggning någon betydelse i arbetslivet?

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "1 Mångfald 2006 - 2007 Har vår sexuella läggning någon betydelse i arbetslivet?"— Presentationens avskrift:

1 1 Mångfald 2006 - 2007 Har vår sexuella läggning någon betydelse i arbetslivet?

2 2 Mångfald 2006 - 2007 Vad räknas som sexuell läggning u Heterosexuell u Bisexuell u Homosexuell. www.homo.se

3 3 Mångfald 2006 - 2007 Vad räknas som sexuell inriktning u Pedofili u Sadism u Fetischism www.homo.se

4 4 Mångfald 2006 - 2007 Vem skyddas av lagen? u Arbetstagare u Arbetssökande u Inhyrd personal u Elever som fullgör yrkespraktik www.homo.se

5 5 Mångfald 2006 - 2007 Direkt diskriminering Direkt diskriminering är v när en person med viss sexuell läggning behandlas sämre än en person med annan sexuell läggning. www.homo.se

6 6 Mångfald 2006 - 2007 När gäller förbudet Förbudet gäller när arbetsgivaren: v beslutar i en anställningsfråga v kallar till anställningsintervju v beslutar om befordran v uttagning till utbildning v i frågor som berör yrkespraktik v tillämpar löne- och anställningsvillkor v leder och fördelar arbetet v säger upp, avskedar eller vidtar annan åtgärd mot arbetstagaren www.homo.se

7 7 Mångfald 2006 - 2007 Rekryteringsprocessen Diskrimineringsförbudet gäller även: v mottagande, behandling och gallring av ansökningshandlingar v referenstagning v urval till anställningsintervju v lämplighetstester www.homo.se

8 8 Mångfald 2006 - 2007 Direkt diskriminering En förutsättning för diskriminering är v likartad situation v missgynnande v samband mellan missgynnande och den sexuella läggningen. www.homo.se

9 9 Mångfald 2006 - 2007 Indirekt diskriminering Med indirekt diskriminering menas att tillämpa eller kräva särskilda villkor som verkar neutrala, men i praktiken särskilt missgynnar personer med viss sexuell läggning, och som inte motiveras av nödvändiga eller sakliga skäl. www.homo.se

10 10 Mångfald 2006 - 2007 Förbjudet att trakassera Med trakasserier menas v uppträdande som kränker en arbetstagares värdighet och har samband med personens sexuella läggning. www.homo.se

11 11 Mångfald 2006 - 2007 Vad är trakasserier Beteenden som v svärtar ner v förlöjligar v är skrämmande v förnedrande för en arbetstagare. www.homo.se

12 12 Mångfald 2006 - 2007 Instruktioner att diskriminera Arbetsgivare får inte lämna order till en arbetstagare om direkt eller indirekt diskriminering av arbetssökande eller annan arbetstagare med en viss sexuell läggning. www.homo.se

13 13 Mångfald 2006 - 2007 Förbud mot repressalier Arbetsgivaren får inte utsätta en arbetstagare, som gjort en anmälan, för repressalier i form av t.ex sämre löneutveckling, utebliven befordran e t c. www.homo.se


Ladda ner ppt "1 Mångfald 2006 - 2007 Har vår sexuella läggning någon betydelse i arbetslivet?"

Liknande presentationer


Google-annonser