Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Www.gu.se Språkhandledningen IT Anna Winlund Muntlig presentation.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Www.gu.se Språkhandledningen IT Anna Winlund Muntlig presentation."— Presentationens avskrift:

1 www.gu.se Språkhandledningen IT Anna Winlund Muntlig presentation

2 www.gu.se Innehåll Planering – förberedelser Framförandet, kontakt med åhörarna, kroppsspråk, röst m m Känslor, nervositet, talängslan

3 www.gu.se Planering - förberedelser Analys av talsituationen Inventering av ämnet Insamling av material Bearbetning av materialet Formulering – språk Memorering – manus Öva

4 www.gu.se Analys av talsituationen Syftet Mottagarna Tiden Lokal och hjälpmedel

5 www.gu.se Syftet Informera? Övertala? Redovisa kunskap!

6 www.gu.se Persuadere (latin) Att framföra sitt budskap på ett övertygande sätt

7 www.gu.se Mottagarna Hur många är de? Vilka är de? Vad kan de? Hur intresserade är de?

8 www.gu.se Tiden Ju kortare tid – desto noggrannare planering!

9 www.gu.se Lokal och hjälpmedel Lokalens storlek? Möblering? Sitta eller stå? Mikrofon? Powerpoint? Overhead? Tavla? Blädderblock? Kritor, pennor?

10 www.gu.se Inventering av ämnet Vad vet jag med säkerhet? Vad vet jag kanske? Vad måste jag ta reda på?

11 www.gu.se Inventering av ämnet Ämnet Lista allt du vet Olika infallsvinklar Lista allt du vet Gör en tankekarta För- och motargument

12 www.gu.se Inventering av ämnet Olika infallsvinklar Vem? Vad? När? Varför? Hur?

13 www.gu.se Insamling av material Forska vidare! Läsa Intervjua Undersöka

14 www.gu.se Bearbetning av materialet Sovra! Välj bort material! Vad vill de som lyssnar veta?

15 www.gu.se Bearbetning av materialet Fokusera! Vad är kärnan i mitt ämne?

16 www.gu.se Organisation och disposition Ordna materialet i lämpliga kategorier - olika infallsvinklar - grupper och undergrupper - träddiagram, tankekarta Presentera materialet i lämplig ordning enligt någon logisk princip röd tråd

17 www.gu.se Övergripande struktur Säg vad du ska säga! Säg det! Säg vad du har sagt!

18 www.gu.se Övergripande struktur Inledning - väcka intresse: fråga, påstående, bild? - skapa förtroende - presentera ditt ämne - ge innehållsöversikt

19 www.gu.se Huvudtext

20 www.gu.se Övergripande struktur Avslutning - sammanfatta - förstärka - avrunda

21 www.gu.se Planering - förberedelser Analys av talsituationen Inventering av ämnet Insamling av material Bearbetning av materialet Formulering - språk Memorering – manus Öva

22 www.gu.se Formulering - språkdräkt Enkelt Konkret Klart Naturligt Tydligt Vårdat

23 www.gu.se Formulering – Den röda tråden Språkets textbindande element ger flyt och sammanhang - dina åhörare får fatt i den rödatråden. Hur gör man?

24 www.gu.se Formulering – Textbindning Upprepningar, exakt eller med variation Syftning framåt och bakåt Motsatser Jämförelser Associationer, exempel, Frågor och svar – retoriska frågor

25 www.gu.se ”Om det fortfarande finns någon därute som tvivlar på att USA är en plats där allt är möjligt, som undrar om drömmen hos nationens grundare fortfarande lever i vår tid, eller som ifrågasätter kraften i vår demokrati, i kväll fick ni svaret.” ”Det är svaret från ung som gammal, rik som fattig, demokrat som republikan, svart, vit, latinamerikan, asiat, ursprungs-amerikan, homosexuell, heterosexuell, handikappad och icke handikappad. Amerikanerna skickade ett meddelande till världen att … ”

26 www.gu.se ”…vi aldrig har varit en grupp individualister eller en samling röda och blå stater. Vi är och har alltid varit de Förenta staterna.” ”Det är svaret till de som under så lång tid lärt sig att vara cyniska, rädda och fyllda av tvivel”

27 www.gu.se Formulering – Textbindning Sammanhangsmarkörer, struktursignaler Framåtsyftande/tidsmarkörer: -dessutom, för det första, inledningsvis, samtidigt, slutligen … Jämförande/mosättning: -däremot, å ena sidan, tvärtemot, i stället -liknande …, på samma sätt, …

28 www.gu.se Formulering – Textbindning Allmänna sammanhang: -I fråga om, i samband med, mot bakgrund av Exemplifiering/specificering: - till exempel, det vill säga, bland annat … Orsakssamband/slutsatser: -På grund av, alltså, som en följd av, därför …

29 www.gu.se Formulering – Textbindning Upprepning: - som nämnt, med andra ord … Emfas (eftertryck): -det är tydligt, faktum är, det vill säga … Sammanfattning: - avslutningsvis, sammantaget, kort sagt …

30 www.gu.se Memorering - manus Skriv gärna ner hela presentationen men Läs inte innantill! Memorera – lära allt utantill ordagrant Extemporera – formulera sig fritt utifrån en tydlig struktur

31 www.gu.se Memorering - manus Ett fullständigt manus – hela texten med markerade rubriker och nyckelord Ett stolpmanus – rubriker och nyckelord Skriv ner inledning och avslutning Skriv ner citat, siffror etc

32 www.gu.se Öva, öva, öva! Memorera innehållet samtidigt som du framför talet högt (för dig själv eller någon som kan ge positiv respons) övar på att tala fritt och naturligt prövar formuleringar prövar betoningar, pauser och gester kontrollerar tiden

33 www.gu.se Framförandet Kontakt med åhörarna Ditt ämne och åhörarna står i centrum Engagemang, intresse och lyhördhet Ögonkontakt – låt blicken vandra Frågor och svar Kroppsspråk

34 www.gu.se Kroppsspråk Rösten förstärka, förtydliga och variera andas med magen artikulera röststyrkan tempot pauser Var inte rädd för tystnaden!

35 www.gu.se Kroppsspråk Stå eller sitta?Stå eller sitta? Sträck på digSträck på dig Känn att du står stadigtKänn att du står stadigt Rör dig ”lagom” mycketRör dig ”lagom” mycket Händer och armarHänder och armar Något att hålla i (fickor, penna, manus)Något att hålla i (fickor, penna, manus) ÖgonkontaktÖgonkontakt

36 www.gu.se Allmänna råd Var tydlig med när och om du vill ha frågor – under framförandet eller efter Upprepa frågor som ställs till dig så att alla hör Erkänn om du inte kan svara på en fråga

37 www.gu.se Allmänna råd Ta det lugnt om du kommer av dig - ta en paus, titta i manus, upprepa det sista du sa Ta hjälp av ”hjälparna” – de åhörare som ser positiva ut. Dra ner på perfektionismen – se det som en övning Var dig själv – ha roligt! Är du själv åhörare – stötta din kurskamrat genom att visa intresse och ge positiv respons

38 www.gu.se Känslor, nervositet, talängslan Det är vanligt att känna obehag inför muntliga framträdanden Nästan alla är lite nervösa Att ha det riktigt besvärligt är inte alls ovanligt och inget att skämmas för Att få hjälp med sin talängslan är en viktig demokratifråga Studenthälsan har ”Våga tala”-kurser

39 www.gu.se Avslutning Förberedelser är A och O Inledning och avslutning är viktigast Struktur och sammanhang är också bra Ha åhörarna i centrum Det är normalt att vara nervös

40 www.gu.se Kontakt Anna Winlund anna.winlund@svenska.gu.se@svenska.gu.se


Ladda ner ppt "Www.gu.se Språkhandledningen IT Anna Winlund Muntlig presentation."

Liknande presentationer


Google-annonser