Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Användningsforum – Dagordning Möte #1 2012-08-29 10.00 – 10.05 Inledning, Ordförande Peter Krantz 10.05 – 10.30Bakgrund och relation till övriga it-politiska.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Användningsforum – Dagordning Möte #1 2012-08-29 10.00 – 10.05 Inledning, Ordförande Peter Krantz 10.05 – 10.30Bakgrund och relation till övriga it-politiska."— Presentationens avskrift:

1 Användningsforum – Dagordning Möte #1 2012-08-29 10.00 – 10.05 Inledning, Ordförande Peter Krantz 10.05 – 10.30Bakgrund och relation till övriga it-politiska insatser, Hans von Axelson, Handisam 10.30 – 12.00Ledamöternas presentationer om fem minuter. Användbarhet och tillgänglighet med utgångspunkt i uppdraget Inspel kring möjliga frågor för dialog och rekommendationer LUNCH 13.00 – 15.00Hur det fortsatta arbetet ska gå till? Vilka "produkter" ska bli slutresultaten och hur ska de kommuniceras ut? Hur ska vi kommunicera – internt mellan mötena, externt för feed-back/inspel utifrån och hur ska vi rapportera till regeringen? 15.00Nästa möte – avslutning

2

3 The halleluja moment, 2003

4 Dialogforum – avslut hösten 2007 Design för Alla – en ledstjärna för eInclusion

5

6

7 Samlar ihop helheten. Sverige ska vara bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter.

8 Digitaliserings- kommissionen

9 Lätt och säkert att använda Digitalt innanförskap Alla som vill ska kunna använda de möjligheter som digitaliseringen erbjuder Beslutade insatser Vägledning för Webbutveckling Funktionshinderspolitisk strategi Digitalt innaförskap/åtgärder Uppdrag om statistik och indikatorer för e-tillgänglighet – Handisam Användningsforum

10 Användningsforums fokus Tillgänglighet och användbarhet som kvalitet i it Knyta an till övrigt pågående it-politiskt arbete

11 Dialog på hög strategisk nivå i A-forum Underlag Inifrån Utifrån Beställt Synergier Förankring Exempel

12 Konkreta exempel – implementering och uppföljning Inkluderande utvecklings- och förbättringsprocesser, med användartester Exemplen ska kunna användas som rekommenderade modeller

13 Effektmål Digitala lösningar och tjänster ska vara så tillgängliga och användbara som möjligt för alla oavsett funktionsförmåga.


Ladda ner ppt "Användningsforum – Dagordning Möte #1 2012-08-29 10.00 – 10.05 Inledning, Ordförande Peter Krantz 10.05 – 10.30Bakgrund och relation till övriga it-politiska."

Liknande presentationer


Google-annonser