Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Matematiklyftet - didaktisk fortbildning för alla matematiklärare - Anders Palm Projektledare Tel: 08 – 527 331 12 E-post:

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Matematiklyftet - didaktisk fortbildning för alla matematiklärare - Anders Palm Projektledare Tel: 08 – 527 331 12 E-post:"— Presentationens avskrift:

1 Matematiklyftet - didaktisk fortbildning för alla matematiklärare - Anders Palm Projektledare Tel: 08 – E-post:

2 Bakgrund Vikande resultat i matematik hos svenska elever Undervisningen präglas av allt för mycket individuellt arbete Eleverna erbjuds inte möjlighet att utveckla alla förmågor Skolverket gavs 2011 i uppdrag att utreda och föreslå en didaktisk fortbildning

3 Skolverkets förslag 2011 Samråd Lärare, rektorer, matematikdidaktiker, skolhuvudmän, lärarutbildare, regionala utvecklingscentra, matematikutvecklare, fack, SKL, myndigheter Forskning Bred och djup genomgång av svensk och internationell forskning om fortbildning av lärare Stark samstämmighet

4 Skolverkets förslag 2011 Utredningen gav samstämmiga resultat Inget slår en skicklig lärare Kollegialt lärande med externt stöd Ett aktivt, engagerat, deltagande och drivande skolledarskap är en förutsättning för att ett förändrings- och utvecklingsarbete ska bli framgångsrikt

5 Uppdraget Skolverkets uppdrag Didaktisk fortbildning för alla matematiklärare Utbildningsinsatser för rektorer och matematikhandledare Lärportalen för matematik - webbresurs Statsbidrag kan sökas för lärare och handledare i grundskola, gymnasium och vuxenutbildning

6 Syfte och mål Matematiklyftet syftar till att öka elevernas måluppfyllelse genom att stärka kvaliteten i undervisningen Öka lärarnas medvetenhet om de egna undervisningsbesluten Erbjuda lärare verktyg att utveckla och förändra sin undevisning

7 Modulstruktur Modul Del 1 Del 2 Del 3 Del 4 Del 5 Del 6 Del 7 Del 8 Moment A B C D

8 Didaktiska perspektiv Modulinnehållet ska belysa nedanstående didaktiska perspektiv: undervisa matematik utifrån förmågorna klassrumsnormer/sociomatematiska normer bedömning för lärande och undervisning i matematik rutiner/interaktion i klassrummet Modulerna kan även innehålla andra didaktiska perspektiv.

9 Fyra didaktiska perspektiv Normer Interaktion Bedömning Förmågor Matematiklyftet ska hjälpa oss att nå en högre division!

10 Modulmakarna Universitet och Högskolor i Sverige Luleå tekniska universitetHögskolan i Dalarna Linköpings universitet Malmö Högskola MittuniversitetetHögskolan i Gävle Göteborgs universitetHögskolan i Jönköping Uppsala universitetMälardalens högskola Örebro universitet Högskolan i Kristianstad Stockholms universitet Chalmers tekniska högskola LinnéuniversitetetKungliga tekniska högskolan Umeå universitetBlekinge tekniska högskola NCM, Göteborgs Universitet Universitet och Högskolor i Europa Åbo Akademi, Finland King’s College London Århus universitet, Danmark

11 Lärportalen för matematik

12 Utprövningsomgång Oktober 2012 – mars grundskolor, 29 huvudmän, drygt 300 lärare En utvärdering följer arbetet Huvudomgång Tre läsår 2013/14, 2014/15, 2015/ skolor lärare handledare (årligen) rektorer

13 Frågor? Anders Palm Projektledare Tel: 08 – E-post:


Ladda ner ppt "Matematiklyftet - didaktisk fortbildning för alla matematiklärare - Anders Palm Projektledare Tel: 08 – 527 331 12 E-post:"

Liknande presentationer


Google-annonser