Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Post- och telestyrelsen Tillgång till bredband och telefoni Anna Wikström Bianca Gustafsson Kojo Anna Rappe Konsumentmarknadsavdelningen.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Post- och telestyrelsen Tillgång till bredband och telefoni Anna Wikström Bianca Gustafsson Kojo Anna Rappe Konsumentmarknadsavdelningen."— Presentationens avskrift:

1 Post- och telestyrelsen Tillgång till bredband och telefoni Anna Wikström Bianca Gustafsson Kojo Anna Rappe Konsumentmarknadsavdelningen

2 It-politiska mål • Sverige ska vara bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter (Digital agenda för Sverige) • Sverige ska ha bredband i världsklass (Bredbandstrategin) • 2020 bör 90 procent av alla hushåll och företag ha tillgång till bredband om minst 100 Mbit/s • 2015 bör 40 procent av alla hushåll och företag ha tillgång till bredband om minst 100 Mbit/s • Alla hushåll och företag bör ha goda möjligheter att använda sig av elektroniska samhällstjänster och service via bredband 2

3 Mål och uppföljning • Mål om att 90 % av hushåll och företag ska ha tillgång till 100 Mbit/s år 2020 • Alla hushåll och företag bör ha goda möjligheter att använda sig av elektroniska samhällstjänster och service via bredband • PTS samtliga avdelningar jobbar på olika sätt för att tillse goda kommunikationer – bl.a genom spektrumförvaltning, robusthetsfrågor, konkurrensfrågor. Dessa områden avgränsas dock i denna presentation. Ett första steg: Hur går det med målen? • PTS genom KM följer upp utvecklingen via • Bredbandskartläggningen - som genererar bredbandskartan • (Uppföljningen av regeringens bredbandsstrategi )

4 Bredbandskartläggningen • PTS kartlägger årligen tillgången till bredband via fasta och trådlösa nät där vi bor och arbetar. Det motsvarar ca 7 % av Sveriges yta • Bredband kan man få via fiber, kabel-tv, xDSL, samt de trådlösa teknikerna HSPA, CDMA 2000 och LTE – allt ingår i kartläggningen • Resultaten presenteras läns- och kommunvis och publiceras på PTS statistikportal www.statistik.pts.sewww.statistik.pts.se

5 Resultat 2011

6 -Fyra län över 50% -Fem län under 30% -Stockholm, Västra Götaland och Skåne relativt mycket DOCSIS 3. -Västerbotten fibertätast -Halland vit fläck vad gäller 4G (LTE) Resultat länsvis Område Fiber - andel av befolkningen Regeringens bredbandsmål - andel av befolkningen 4G - andel av befolkningen Stockholms län58%67%76% Västerbottens län62%63%13% Örebro län49%53%34% Västmanlands län49%52%51% Östergötlands län45%47%50% Norrbottens län42%45%12% Skåne län36%42%59% Västra Götalands län30%42%51% Södermanlands län38%41%29% Uppsala län35%41%52% Västernorrlands län37%39%15% Gävleborgs län36%37%20% Jämtlands län31%35%36% Kronobergs län31%32%36% Jönköpings län24%32% Värmlands län23%30%21% Dalarnas län27%29%24% Gotlands län23%26%97% Hallands län23%25%6% Blekinge län18%24%41% Kalmar län24% 45% Totalt40%46%48%

7 Bredbandskartan • Lanserades hösten 2012 och riktar sig främst mot kommuner och län som står inför att ta fram bredbandsstrategier, samt byanät som ligger i planeringsfas • I kartan visas hastigheter, teknik nedbrutet på läns- kommunnivå eller ännu mer detaljerat (250X250 m) • Nätägarkarta visar nätägare inom ett visst avstånd från punkt • PTS kartlägger även de som saknar bredband (1Mbit/s) vilka visas i kartan • Projekt som PTS medfinansierat visas i kartan

8

9 PTS medfinansiering av bredbandsstöd • Medfinansiering av landsbygdsprogrammet och kanalisationsstödet. • I områden där det inte sker marknadsmässig utbyggnad. • Stödet söks genom länsstyrelsen, Sametinget, region eller samverkansorgan. • 9

10 forts. medfinansiering • Regional fördelning av medlen. • Villkor om öppenhet och icke-diskriminering samt robusthet i nät. • Totalt har PTS beviljat ca 180 mkr i medfinansiering sedan arbetet påbörjades i oktober 2010. 10

11 Bredbandsforum • Forum som leds av minister Anna-Karin Hatt. Bredbandsforums kansli är en del av PTS verksamhet. • Verkar för att uppnå målsättningarna i regeringens bredbandstrategi. • Samverkan inom arbetsgrupper. Medverkande är bl.a. myndigheter, operatörer, ideella organisationer. 11

12 Övrigt främjande arbete på PTS • Samverkansforum för regional nivå - Länssamverkan Bredband 2.0. Exempel på verktyg: • Bredbandskartan som underlag vid framtagning av regionala och lokala strategier. • Ledningskollen – e-tjänst vid grävning. 12

13 Alla hushåll och företag bör ha goda möjlig- heter att använda sig av elektroniska samhällstjänster och service via bredband • Täckningskravet i 800 MHz-bandet innebär att Net4Mobility (Tele2 och Telenor) ska använda 300 Mkr för att bygga bredband (1 Mbit/s) till hushåll och företag som helt saknar bredband • PTS skickar årligen över en lista med adresser som ska täckas • Totalt har drygt 600 adresser lämnats till Net4Mobility. 13

14 PTS webbformulär 14

15 Tillgång till telefoni - abonnemang

16 Tillgången till telefoni • Marknadsdriven utbyggnad och täckningskrav har gett god tillgång till fast och trådlös telefoni. • Hushåll och företag ska ”på rimlig begäran” ha tillgång till telefoni och grundläggande internettjänst • Telefoni via fasta eller trådlösa nät • TeliaSoneras teknikskifte har ökat fokus på frågan • Upphandling om ingen täckning. Hittills är ett fåtal hushåll upphandlade 16

17 TeliaSoneras teknikskifte • De minsta stationerna och längsta stolplinjerna avvecklas under 5 år. Ca 1 miljon av 2,2 miljoner stolpar tas ned. • Av 50 000 kunder är total ca 10 000 berörda hittills • Kunden erbjuds trådlös telefoni genom GSM, en router ansluts till telefonjacket och ev en riktantenn. 17

18 PTS krav på TeliaSonera 1.Stolplinjer får tas endast ner om det finns täckning hos abonnenten. 2.Abonnenten ska få en likvärdig lösning, och inte drabbas av avbrott i samband med övergången. 3.Abonnenten och övriga berörda ska få information i god tid. Särskilt viktigt med framförhållning beträffande trygghetslarm. Telia utfäste sig i april 2010 att leva upp till detta, med tillägget: 4. Inga stationer med ADSL berörs. PTS följer noggrant upp att Telia efterlever detta.

19 Hur kan jag få information om teknikskiftet? Konsumenter, TeliaSoneras kundtjänst PTS upplysningstjänst Beslutsfattare, Myndigheter, Journalister, branschen PTS hemsidaoch rapporter 19

20 Några avslutande reflektioner • Uppföljning eller tillsyn ? Det går att nå längre med uppföljning • Ökade förväntningar på mobiltäckning allt viktigare, påverkar också synen på genomförandet av TeliaSoneras teknikskifte. • Extern kommunikation - med alla intressenter, ex. konsumenter, operatörer, media, kommuner, länsstyrelser viktigt. • Kommunerna har ansvar för trygghetslarm, men kunskapsnivån om digitala trygghetslarm varierar


Ladda ner ppt "Post- och telestyrelsen Tillgång till bredband och telefoni Anna Wikström Bianca Gustafsson Kojo Anna Rappe Konsumentmarknadsavdelningen."

Liknande presentationer


Google-annonser