Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Mer och bättre bredband i Sverige Catarina Wretman Stf GD.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Mer och bättre bredband i Sverige Catarina Wretman Stf GD."— Presentationens avskrift:

1

2 Mer och bättre bredband i Sverige Catarina Wretman Stf GD

3 2014-08-23 Alla i Sverige ska ha tillgång till effektiva, prisvärda och säkra kommunikationstjänster.

4 2014-08-23 Därför finns PTS Vi ska: arbeta för att alla ska ha tillgång till bra telefoni, bredband och posttjänster. se till att begränsade resurser som frekvenser och nummer fördelas och hanteras effektivt. arbeta för en fungerande konkurrens på marknaden, som leder till bra valmöjligheter och låga priser för konsumenterna. se till att nät och tjänster är tillförlitliga och säkra

5 2014-08-23 Nät- och info- säkerhet (Nätsäkerhetsavdelningen) Spektrum (Spektrumavdelningen ) Konkurrens (Konkurrensavdelningen) Konsument (Konsumentmarknads- avdelningen) Post (Postavdelningen) Långsiktig konsumentnytta Funktion och organisation – De här områdena arbetar vi med

6 2014-08-23 PTS verktyg Upphandling Täckningskrav Föreskrifter Skyldigheter Tillsyn Förelägganden Tvistlösning Information Beskrivning Analys Dialog Åtgärdsförslag När samhället ställer högre krav än marknaden tillgodoser När det finns stora problem kan vi använda tvingande åtgärder PTS identifierar problem och försöker undanröja hinder

7 2014-08-23 PTS identifierar problem och försöker undanröja hinder för en fungerande marknad PTS agerar genom: att beskriva och analysera marknaden att informera dialog och transparens som skapar trygghet att lämna åtgärdsförslag till regeringen, t.ex. om ändringar i lag

8 2014-08-23 När samhället ställer högre krav än vad marknaden tillgodoser finansierar vi lösningar för personer med funktionsnedsättning finansierar vi robusthetshöjande åtgärder upphandlar vi telefoni och Internet för enskilda hushåll och företag sätter vi villkor i samband med frekvenstilldelning – t.ex. täckningsvillkor

9 2014-08-23 När det finns problem på marknaden tar vi fram beslut (skyldigheter) för att öka konkurrensen mellan operatörer. granskar vi operatörerna (tillsyn) med utgångspunkt i lagar, föreskrifter och beslut. Tillsynen inleds genom dialog. löser vi problem som inte kan lösas i dialog genom våra tvingande tillsynsbeslut (förelägganden). löser vi även tvister mellan operatörer.

10 Målsättningar i regeringens bredbandsstrategi Marknaden för elektronisk kommunikation ska vara effektiv genom fungerande konkurrens Ett Sverige med bredband i världsklass År 2015 bör 40% av hushåll och företag ha tillgång till bredband om minst 100 Mbit/s. År 2020 bör 90% av hushåll och företag ha tillgång till bredband om minst 100 Mbit/s.

11 Sverige på 4 plats: andel fiberanslutningar / antal bredbandsabonnemang (OECD) 10

12 Vilken typ av bredband använder svenskarna i första hand? 2014-08-23

13 Så stor andel använder tjänsterna 2014-08-23

14 Andelar som enbart använder mobil telefoni respektive mobilt bredband 2014-08-23

15 Bredbandskartläggning 2010 Vad är bredband? Vad är faktisk tillgång till bredband? Vad är faktisk tillgång till 100 Mbit/s (mål i regeringens bredbandsstrategi )? ”Anslutning till Internet via en accessteknik vars snabbaste abonnemang enligt statistik från Bredbandskollen ger faktisk hastighet nedströms om minst 1 Mbit/s i genomsnitt” ”Hushåll och företag ska på kort tid och utan särskilda kostnader kunna beställa sådant Internetabonnemang” ”Abonnemanget ska i vart fall under gynnsamma omständigheter medge 100 Mbit/s nedströms”

16 Huvudsakliga resultat HUSHÅLLARBETSSTÄLLEN HUSHÅLL OCH ARBETSSTÄLLEN Bredband med 100 Mbit/s 46 %32 %44 % - via fiber35 %27 %34 % - via koaxialnät (DOCSIS 3.0) 32 %20 %30 % Antal som helt saknar bredband 7004001100 Regeringens mål om 100 Mbit/s till 40 % av hushållen och företagen innan 2015 är uppnått med bred marginal (44 % av hushållen och företagen). Väldigt få saknar faktisk tillgång till bredband som en följd av utbyggnaden av mobilt bredband.

17 Saknar bredband – utvecklingen de senaste åren De 1100 hushåll och företag som saknar bredband berörs av den nyligen avslutade 800 MHz-auktionen När dessa hushåll och företag har tillgång till åtminstone 1 Mbit/s har alla i Sverige tillgång till grundläggande nivå av elektronisk kommunikation. Nivån är dock inte statisk. 2007200820092010 Hushåll som saknar bredband410025001500700 Arbetsställen som saknar bredband300019001300400 Saknar bredband - totalt7100440028001100

18 Bredbandstäckning med minst 1 Mbit/sekund Bredbandstäckning med framtidens krav på tjänsteanvändning

19 Hitta anslutningspunkt med Nätkollen! Ny webbtjänst från PTS – Nätkollen Enklare för exempelvis byalag att hitta närmaste fiberanslutningspunkt för eget bredbandsnät Innehåller även information om sändare för mobilt bredband och mobiltelefoni www.natkollen.pts.se 18

20 Bredbandsstrategins mål Fungerande konkurrens Indikatorer Offentliga aktörer på marknaden Driftsäkra elektroniska kommunika- tionsnät Frekvens- användning Bredband i hela landet 90 % av alla hushåll och företag bör ha tillgång till bredband om minst 100 Mbit/s år 2020 (40 % år 2015). Alla hushåll och företag bör ha goda möjligheter att använda sig av elektroniska samhällstjänster och service via bredband. 90 % av alla hushåll och företag bör ha tillgång till bredband om minst 100 Mbit/s år 2020 (40 % år 2015). Alla hushåll och företag bör ha goda möjligheter att använda sig av elektroniska samhällstjänster och service via bredband.

21 PTS roll i förhållande till bredbandsstrategin Strategin är marknadsdriven PTS har en mycket viktig roll i strategin: Konkurrensfrämjande reglering (SMP) Spektrumhantering och tilldelning Utredning, kartläggning, uppföljning Information och samverkan Medfinansiering av bredbandsstöd

22 PTS medfinansiering PTS har sedan 15 oktober 2010 arbetat med medfinansiering av bredbandsstöd (enligt kanalisationsförordningen och landsbygdsförordningen) Länsstyrelserna – PTS – länsstyrelserna Belopp: 95 miljoner kronor 2010 20 miljoner kronor 2011

23 Stor efterfrågan på bredbandsstöd och medfinansiering Medfinansiering av landsbygdsstöd: 35 miljoner kr (28 feb) Medfinansiering av kanalisationsstöd: 8 miljoner kr (28 feb) Örebro 18 miljoner kr Norrbotten 5 miljoner kr Östergötland 5 miljoner kr Västerbotten 4,5 miljoner kr Södermanland 3 miljoner kr

24 Bredband centralt för regional tillväxt Bredband är en avgörande faktor för regional tillväxt. Bredband är lika viktigt som vägar, järnvägar, el och vatten. Utan väl fungerande IT-infrastruktur hämmas företagsetablering, möjlighet till arbetstillfällen och inflyttning av nya invånare. Nödvändigt med regionalt och lokalt engagemang för att Sverige ska ha bredband i världsklass. 23

25 Framåtblickande analys för att följa upp bredbandsstrategin PTS ska följa upp målen och insatsområdena i strategin, i samråd med departement och berörda aktörer Utgångspunkt för uppföljningen ska vara de indikatorer som PTS föreslagit PTS ska analysera ”hur tillgången till IT- infrastruktur kommer att utvecklas framledes med hänsyn till teknisk och marknadsmässig utveckling” Rapporten lämnas till Näringsdepartementet senast 31 maj 2011 (samt 31 maj 2012)

26 Kommer bredbandsstrategins mål att uppnås? Behövs åtgärder? 100 % 90 % 40 % År Åtgärder? Trådlöst? Fiber? Kabel? Totalt? MÅL Detta är en schematisk bild och ingen prognos. 2005201020152020

27 Tilldelningen av 800 MHz-bandet Sex tillstånd (2x5 MHz vardera) Nationella tillstånd Tillståndstid: t.o.m. år 2035 Teknik- och tjänsteneutrala tillstånd Max två tillstånd per tillståndshavare Tekniska villkor enligt internationell harmonisering Villkor om att tillståndshavare inte får störa tv- mottagare och ett åtagande att avhjälpa eventuella störningar Auktionen avslutades efter 31 rundor och knappt fem dagar

28 Resultat i auktionen Tre vinnare i auktionen har tilldelats 2x10 MHz vardera Net4Mobility har tilldelats FDD6 med krav på att täcka alla hushåll och arbetsställen som saknar tillgång till bredband med 1 Mbit/s, dock max till en kostnad av 300 miljoner kronor Totalt gav auktionen 1 754 000 000 kronor till statskassan Även ComHem och Net1 deltog i auktionen men vann inga tillstånd. Net4Mobility TeliaSonera HI3G FDD1 FDD2 FDD3 FDD4 FDD5 FDD6

29 Vad händer framöver på spektrumområdet? ” PTS ska 2013 ha främjat god konkurrens inom området elektroniska kommunikationer genom att ha tilldelat ytterligare minst 500 MHz spektrum på teknik- och tjänsteneutral basis.” Ett av PTS strategiska mål

30 2014-08-23 Saker du kanske inte känner till om PTS … …våra störningspejlare lokaliserar och eliminerar störningar …vi hjälper dig att skaffa ett säkert lösenord …våra brevdetektiver hittar avsändare eller adressat till 70 000 brev per år som postoperatörerna inte kan leverera …vi kontrollerar produkter med radiosändare, t.ex. radiostyrda bilar, som vi misstänker kan störa viktig kommunikation …vi finansierar åtgärder för att näten ska vara robusta, från bergrum till reservel för mobilsändare …vi finansierar smarta lösningar som underlättar kommunikation för personer med funktionsnedsättning – till exempel en teckenspråkstolk i fickan

31 2014-08-23 Sammanfattning Sverige har idag bredband i världsklass För fortsatt tätposition krävs fortsatta åtgärder Marknaden måste få rätt förutsättningar Fortsatt stöd där marknaden inte investerar Viktigt med olika accesstekniker – allt kan inte lösas med fiber! Regionala insatser är viktiga för att nå målen i regeringens bredbandsstrategi!

32 Tack för er uppmärksamhet!


Ladda ner ppt "Mer och bättre bredband i Sverige Catarina Wretman Stf GD."

Liknande presentationer


Google-annonser