Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Välkomna till presentation av Levnadsvaneundersökningen 2005 inom Umeåregionen.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Välkomna till presentation av Levnadsvaneundersökningen 2005 inom Umeåregionen."— Presentationens avskrift:

1 Välkomna till presentation av Levnadsvaneundersökningen 2005 inom Umeåregionen

2 Materialet idag presenteras av: Åsa Domeij, samordnare Umeå kommun och länssamordnare Västerbottens län – för alkohol- och drogförebyggande arbete asa.domeij@umea.se 090-164806 asa.domeij@umea.se

3 Vad är LEVA? Levnadsvaneundersökning sedan 1996 Ny version – webbaserad enkät sedan 2004 Genomfördes på skoltid – under oktober Samarbetsprojekt mellan skol- och fritidsförvaltningar, socialtjänsten inom Umeå kommun, kranskommuner samt landstinget. Omfattar grundskolor och gymnasieskolor i Umeå, Robertsfors, Vindeln, Vännäs, Bjurholm och Nordmaling

4 Projektledare Vik. Projektledare för LEVA: Marie Sjömar marie.sjomar@umea.semarie.sjomar@umea.se 090-162274 UFFE- utvecklings- och fältforskningsenheten inom socialtjänsten

5 Svarsfrekvens? Grundskolan 7-9: 85 % (5066 elever) Gymnasieskolan 1-4: 74 % (4182 elever) Dagens presentation omfattar ett mindre urval av data för hela regionen. Material finns på kommunnivå. Resultat på skolnivå är ännu inte framtagna och kommer att skickas ut senare!

6 Syfte med LEVA Att få kunskap om ungdomars levnadsvanor och livsvillkor i Umeåregionen Att i enlighet med de nationella folkhälsomålen ge underlag för planering av förebyggande åtgärder och hälsofrämjande insatser Att belysa utvecklingen av ungdomars levnadsvanor Att använda undersökningen som verktyg i opinionsbildningen kring förebyggande arbete med ungdomar

7 Frågorna i enkäten omfattar: Bakgrund Vänner och familj Din hälsa Livet i skolan Tobak och alkohol Sniffning och narkotika Hot och våld Brott Din fritid Framtiden

8 Hur ska materialet användas? Alla kommuner – skolområden erhåller eget material Viktigt att gå igenom materialet lokalt och presentera det för lokala intressenter Titta på lokala variationer och identifiera utvecklingsområden men också det som fungerar ( risk- och skyddsfaktorer) Skilj på siffror för flickor och pojkar Samverka med olika aktörer kring handlingsplan och insatser

9 Skyddsfaktorer Skyddande faktorer ökar sannolikheten för att ungdomar i riskzon inte utvecklar problembeteenden och anpassningssvårigheter som kan bestå upp i vuxen ålder. Skyddande faktorer kan fungera som en sköld mot konsekvenserna att befinna sig i riskzon (mildra effekterna).

10 Riskfaktorer En riskfaktor är en egenskap, händelse, förhållande eller process – som ökar sannolikheten eller risken för ett visst utfall, t.ex. normbrytande beteende. En riskfaktor är inte nödvändigtvis samma sak som orsak till beteendet. Kombinationen och antal riskfaktorer ökar risken. Risk- och skyddsfaktorer finns på olika nivåer. Individ, Familj, Kamrater, Skola, Närsamhälle och Samhälle.

11 Riskfaktorer för ungdom alkohol- drog- och brott Svag familjesammanhållning/oklara regler Psyko-socialaproblem/missbruk/kriminalitet i familjen Vantrivsel i skolan Avsaknad av fritidsaktiviteter Alkohol- och drogpositiv norm Kompisars drogvanor/kriminalitet Biologisk och psykologisk sårbarhet Tillgänglighet/tillfällen

12 Skyddsfaktorer Social kompetens Goda prestationer i skola och arbete God skolmiljö Pro-social fritidssysselsättning Socialt fungerande kamrater God relation i familjen Annan viktig vuxen Tydliga normer och regler i familj, skola och närsamhälle (samhälle) Social kontroll och engagerade vuxna, trivsel på området Upptäcktsrisk Liten tillgång på tobak, alkohol och andra droger

13 LEVA-2005 Ett urval av resultat Umeåregionen Årskurs 9 grundskolan Årskurs 2 gymnasieskolan

14 Hur mår ungdomarna? Andel av ungdomarna som mår ganska eller mycket bra Årskurs 9 Årskurs 2 Gymnasiet Pojkar Flickor 89,7(89) 81,8(72,7) 82,7(86,7) 74,8 (78,4) OBS! Tal anges i % Siffror inom( ) år 2004

15 Vänner Andel som har ganska eller mycket lätt att skaffa vänner Årskurs 9 Årskurs 2 Gymnasiet Pojkar Flickor 77,2 75,7 76,6 72,5

16 Trivsel i skolan Andel som trivs ganska eller mycket bra i skolan Årskurs 9 Årskurs 2 Gymnasiet Pojkar Flickor 77,9(80,9) 74,1(76,9) 79,2 81,3

17 Någon att prata med Andel som har någon att prata med om sådant som oroar Årskurs 9 Årskurs 2 Gymnasiet Pojkar Flickor MAMMA 58,1 59,5 54,5 60,4 PAPPA 49,2 34,2 40 30,6 INGEN 10,3 6,1 11,7 3,2

18 Framtiden Andel som ser ganska eller mycket ljust på framtiden Årskurs 9 Årskurs 2 Gymnasiet Pojkar Flickor 78,4(82) 77,1(74,4) 75,2 75,8

19 Huvudvärk Andel som har huvudvärk flera ggr/vecka eller varje dag Årskurs 9 Årskurs 2 Gymnasiet Pojkar Flickor 10,7(9,1) 21,5(24,7) 8,9(8,1) 25,2(19,2)

20 Stress Andel som anser sig stressad p.g.a skolarbete Årskurs 9 Årskurs 2 Gymnasiet Pojkar Flickor 37,6 59,8 34,7 58,5 Andel som anser att det stämmer ganska/mycket bra att man upplever lugn och ro i skolan Årskurs 9 Årskurs 2 Gymnasiet Pojkar Flickor 36,5(35,7) 30,9(23,8) 53,4 52

21 Blivit hotad Andel som under senaste 12 mån en/flera ggr blivit hotad och känt sig rädd Årskurs 9 Årskurs 2 Gymnasiet Pojkar Flickor 10,9(11,9) 9,9(12,2) 8,2 9,3 Var? Av dessa pojkar i årsk9 anger 43 % skolan. För 25 % av flickorna anges hemmet. 10 % anger epost/chat.

22 Frukostvanor Andel som äter frukost varje dag Årskurs 9 Årskurs 2 Gymnasiet Pojkar Flickor 56,7(67,2) 51,1(54,7) 49,8(58,4) 49,1(50)

23 Fritid Andel som inte tillhör förening/org Årskurs 9 Årskurs 2 Gymnasiet Pojkar Flickor 26,4(38,8) 25,4(33) 33.1 36.7 Andel som går på fritidsgård Årskurs 9 Pojkar Flickor 23 15,8

24 Motionsvanor Andel som motionerar/idrottar i förening: Årskurs 9 Årskurs 2 Gymnasiet Pojkar Flickor 58,4 59,6 47,3 46,5 Andel som motionerar/idrottar men inte i förening: Årskurs 9 Årskurs 2 Gymnasiet Pojkar Flickor 47,4 45,7 53,4 53,9

25 Kränkning Andel som känt sig kränkt eller mobbad sista 12 mån av skolkamrat en eller flera ggr Årskurs 9 Årskurs 2 Gymnasiet Pojkar Flickor 19,1(20,6) 21,4(21,2) 14 17,8

26 Skolk Andel som skolkat 6ggr eller fler senaste 12 mån Årskurs 9 Årskurs2 Gymnasiet Pojkar Flickor 15,2(12,6) 13,6(14,3) 31,7 28,5

27 Klotter och snatteri Andel som under senaste 12 mån gjort följande 3 ggr eller mer: Årskurs 9 Årskurs 2 Gymnasiet Klottrat Pojkar Flickor 10,6 8,6 7,7 4,7 Snattat 12,6 11,6 9,6 9,6

28 Rökning Andel som röker Årskurs 9 Årskurs 2 Gymnasiet Pojkar Flickor 20(18,6) 21,5(25,5) 29,5(25,7) 31(30,5) 19(rikssnitt) 30(rikssnitt) Andel som röker dagligen: 4,4(3,5) 4,8 (6,5) 4,8(3,4) 4(4,1)

29 Snusning Andel som snusar: Årskurs 9 Årskurs 2 Gymnasiet Pojkar Flickor 14,2(17,4) 7,2(8,9) 21,9(25,7) 16,3(15,8) Rikssnitt:20 6

30 Alkoholvanor Andel som inte druckit alkohol Årskurs 9 Årskurs 2 Gymnasiet Pojkar Flickor 37(35) 34,8(30,9) 14,9(17,7) 12,6(13,8) Riks:29 26 10 10 Från ca1985-2000 ökade alk.konsumtionen i årsk.9. Därefter minskning bland pojkar och utplaning bland flickor. Något ökande bland flickor 2005. Andelen icke-konsumenter har ökat –även i Umeå årsk.9

31 Alkoholvanor Av de som dricker är -andel som druckit alkohol flera ggr: Årskurs 9 Årskurs 2 Gymnasiet Pojkar Flickor 40,7 (47) 45,1 (50,8) 70,9(71,5) 77,5(76,9) Färre! -andel som varit berusad 2-3ggr eller fler/mån: 18,1(14,9) 18,4(15,8) 29,1(24,6) 31,6(32) Fler!

32 Hur får man tag i cigaretter? Årskurs 9 Årskurs 2 Gymnasiet Pojkar Flickor Köper cigaretter själv: 32,7(40,3) 17,4(26,2) 44,6(67,7) 34,4(42,6) Från kompis: 67,3(63,6) 73,3(67,8) 62,9(50) 67(60) Från förälder: 15,5(8,4) 10,5(7,1) 5(5,7) 3,3(3,1)

33 Hur får man tag i alkohol? Årskurs 9 Årskurs 2 Gymnasiet Pojkar Flickor Köper alkohol själv: 12,3(10,7) 5,3(4,2) 17,3(21,3) 5,2(7,2) Från kompisar: 44,7(41,4) 59,9(48,9) 59,5(55,5) 55,2(56,9) Från annan över 18 år som köper ut: 33,6(25,9) 51,5(30) 38,1(35,6) 50,2 (43,3) Från föräldrar (med lov): 24,2(23,7) 14(19,9) 18,3(15,6) 17,2(17,8) 202 st 111st

34 Narkotika Andel som använt narkotika Årskurs 9 Årskurs 2 Gymnasiet Pojkar Flickor 9 (6,6) 5,1(5,7) 12,7(9,3) 11,1(12,8 ) Riks: 7 (7) 7 (7) Av dessa inom Umeåregionen(115 grundskole +162 gymnasieelever) är andelen som använt narkotika senaste månaden 11-20ggr eller fler: 29,4%(29,8) 19,1%(9,3) 12,6% 4,7% 22st 8st 11st 3 st - Cannabis vanligaste preparat! - Flest prövade narkotika i Sverige under 70-talet, minst ca 1985 därefter ökning. 2001 var andelen 10 %- därefter minskning

35 Samband: alkohol från föräldrar – ungas alkoholvanor Av andelen unga i årskurs 9 som får tag i alkohol via sina föräldrar har 99,6 % druckit alkohol vid flera tillfällen Inte fått alkohol från sina föräldrar: 42% Även annan forskning visar att en liberal inställning hos föräldrar bidrar till att unga dricker mer alkohol

36 Samband: tillsyn av unga - alkoholvanor Andelen unga i årskurs 9 som druckit alkohol vid flera tillfällen och föräldrar som vet var den unge är t.ex. en fredagskväll: 40,4 % förälder som inte vet var den unge är: 67%

37 Koppling tobak- alkohol- narkotika- brott Vi vet från forskning: Att tidig rök debut är en särskild riskfaktor i utveckling av missbruk och beroende. All tobak indikerar att konsumera mer alkohol samt att risken ökar för att använda narkotika. Att tidig debut /tidiga normbrott ökar risk för fler och mer omfattande problematik vid ökad ålder. Att alkohol- och droganvändning inverkar negativt på psykisk- och fysisk hälsa och ökar risk för olyckor. (förstärker bakomliggande psyk.problem och försvårar behandling)

38 Tillgång: lagstiftning - kontroll LOKAL Tillgäng- lighet Narkotika bekämpning Alkohol i trafiken Tillsyn Rest. System. Butiker Ordnings- stadga Illegal alkohol Tillgänglighet av alkohol i hemmet Tobak

39 Efterfrågan: social kontroll och kommunikation EFTER- FRÅGAN Råd- givning Föräldra- program Media/ opinion Skol- program Fritids- aktiviteter Tidig inter- vention

40 Slutord Stärk det som skyddar och främjar ungas levnadsvanor och livsvillkor och identifiera de faktorer som påverkar negativt. Använd LEVA-materialet som verktyg! Material kommer att sammanställas på skolnivå. Ambitionen är också att utveckla analysarbetet. Projektledaren tar gärna emot intressanta uppslag från er! Varje förvaltning som ingår i LEVA-projektet förfogar över databasen.


Ladda ner ppt "Välkomna till presentation av Levnadsvaneundersökningen 2005 inom Umeåregionen."

Liknande presentationer


Google-annonser