Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Nöjd Skol- & Förskoleindex med delfrågor

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Nöjd Skol- & Förskoleindex med delfrågor"— Presentationens avskrift:

1 Nöjd Skol- & Förskoleindex med delfrågor
SKOLA: Hur nöjd eller missnöjd är Du på det hela taget med skolan? FÖRSKOLA: Hur nöjd eller missnöjd är Du på det hela taget med förskolan? SKOLA: Hur väl motsvarar skolan Dina förväntningar? FÖRSKOLA: Hur väl motsvarar förskolan Dina förväntningar? SKOLA: Om Du tänker på en skola som är helt perfekt. Hur nära eller långt ifrån anser Du att Ditt barns skola motsvarar en sådan skola? FÖRSKOLA: Om Du tänker på en förskola som är helt perfekt. Hur nära eller långt ifrån anser Du att Ditt barns förskola motsvarar en sådan förskola? SKOLA: Hur stort förtroende har Du för skolan? FÖRSKOLA: Hur stort förtroende har Du för förskolan? Medelbetyg på skala mellan 0 och 100 Medelbetyg Skala mellan 0 och 100 Nöjd Skol- & Förskoleindex med delfrågor Trädgårdsstadsskolan åk Tullinge skolor - Trädgårdsstadsskolan - Trädgårdsstadsskolan åk 1

2 Trädgårdsstadsskolan åk 1 2009
Nöjd Skol- & Förskole-index % missnöjda med NMI lägre än 46 Andel med NMI lägre än 46 % Andel missnöjda Trädgårdsstadsskolan åk Tullinge skolor - Trädgårdsstadsskolan - Trädgårdsstadsskolan åk 1

3 Nöjd Skol- & Förskoleindex - tre klasser
Tullinge skolor - Trädgårdsstadsskolan - Trädgårdsstadsskolan åk 1

4 Trygghet och bemötande 1 Trädgårdsstadsskolan åk 1 2009
SKOLA: Mitt barn känner sig trygg i barngruppen/klassen FÖRSKOLA: Mitt barn känner sig trygg i barngruppen SKOLA: Jag som förälder känner mig trygg när mitt barn är i skolan FÖRSKOLA: Jag som förälder känner mig trygg när mitt barn är på förskolan SKOLA: Mitt barn känner sig trygg med personalen FÖRSKOLA: Mitt barn känner sig trygg med personalen SKOLA: Barngruppen/klassen fungerar bra tillsammans FÖRSKOLA: Barngruppen fungerar bra tillsammans % Medelvärden Trygghet och bemötande 1 Trädgårdsstadsskolan åk Tullinge skolor - Trädgårdsstadsskolan - Trädgårdsstadsskolan åk 1

5 Trygghet och bemötande 2 Trädgårdsstadsskolan åk 1 2009
SKOLA: Personalen på skolan respekterar mina behov och önskemål som förälder FÖRSKOLA: Personalen på förskolan respekterar mina behov och önskemål som förälder SKOLA: Personalen respekterar barnets behov och önskemål FÖRSKOLA: Personalen respekterar barnets behov och önskemål SKOLA: Personalen bemöter mitt barn på ett bra sätt FÖRSKOLA: Personalen bemöter mitt barn på ett bra sätt SKOLA: Mitt barn får känna att det duger och är omtyckt FÖRSKOLA: Mitt barn får känna att det duger och är omtyckt % Medelvärden Trygghet och bemötande 2 Trädgårdsstadsskolan åk Tullinge skolor - Trädgårdsstadsskolan - Trädgårdsstadsskolan åk 1

6 Verksamhetens innehåll Trädgårdsstadsskolan åk 1 2009
SKOLA: Skolan har tydliga mål om vad barnen ska kunna vid olika tillfällen SKOLA: Skolan följer upp kunskapsmålen på ett bra sätt SKOLA: Skolan ger mitt barn goda baskunskaper SKOLA: Miljöansvar och miljötänkande beaktas på ett bra sätt i skolans olika aktiviteter FÖRSKOLA: Miljöansvar och miljötänkande beaktas på ett bra sätt i förskolans olika aktiviteter SKOLA: Skolan lär mitt barn att visa hänsyn och respekt för andra FÖRSKOLA: Förskolan lär mitt barn att visa hänsyn och respekt för andra % Medelvärden Verksamhetens innehåll Trädgårdsstadsskolan åk Tullinge skolor - Trädgårdsstadsskolan - Trädgårdsstadsskolan åk 1

7 Modersmålsundervisningen Trädgårdsstadsskolan åk 1 2009
OM SKOLBARN MED MODERSMÅLSSUNDERVISNING: Hur nöjd är Du med modersmålsundervisningen? % Medelvärden Modersmålsundervisningen Trädgårdsstadsskolan åk Tullinge skolor - Trädgårdsstadsskolan - Trädgårdsstadsskolan åk 1

8 Information och inflytande Trädgårdsstadsskolan åk 1 2009
SKOLA: Jag får veta vad som händer mitt barn under dagen på skolan FÖRSKOLA: Jag får veta vad som händer mitt barn under dagen på förskolan SKOLA: Samarbetet mellan personal och föräldrar på skolan är bra FÖRSKOLA: Samarbetet mellan personal och föräldrar på förskolan är bra SKOLA: Formerna för föräldrainflytande är bra FÖRSKOLA: Formerna för föräldrainflytande är bra SKOLA: Informationen om verksamhetens innehåll till oss föräldrar är bra FÖRSKOLA: Informationen om verksamhetens innehåll till oss föräldrar är bra SKOLA: Det är lätt att få kontakt med skolans ledning FÖRSKOLA: Det är lätt att få kontakt med förskolans ledning % Medelvärden Information och inflytande Trädgårdsstadsskolan åk Tullinge skolor - Trädgårdsstadsskolan - Trädgårdsstadsskolan åk 1

9 Trygghet och bemötande på fritidshemmen 1
FRITIDSHEM: Mitt barn känner sig trygg i barngruppen på fritidshemmet FRITIDSHEM: Jag som förälder känner mig trygg när mitt barn är på fritidshemmet FRITIDSHEM: Mitt barn känner sig trygg med personalen på fritidshemmet FRITIDSHEM: Barngruppen på fritidshemmet fungerar bra tillsammans FRITIDSHEM: Personalen på fritidshemmet respekterar mina behov och önskemål som förälder % Medelvärden Trygghet och bemötande på fritidshemmen 1 Trädgårdsstadsskolan åk Tullinge skolor - Trädgårdsstadsskolan - Trädgårdsstadsskolan åk 1

10 Trygghet och bemötande på fritidshemmen 2
FRITIDSHEM: Personalen respekterar barnets behov och önskemål FRITIDSHEM: Personalen bemöter mitt barn på ett bra sätt FRITIDSHEM: Mitt barn får känna att det duger och är omtyckt FRITIDSHEM: Jag får veta vad som händer mitt barn under dagen på fritidshemmet % Medelvärden Trygghet och bemötande på fritidshemmen 2 Trädgårdsstadsskolan åk Tullinge skolor - Trädgårdsstadsskolan - Trädgårdsstadsskolan åk 1

11 Information och inflytande på fritidshemmen
FRITIDSHEM: Samarbetet mellan fritidshemspersonalen och föräldrar är bra FRITIDSHEM: Formerna för föräldrainflytande på fritidshemmet är bra FRITIDSHEM: Informationen om verksamhetens innehåll till oss föräldrar är bra FRITIDSHEM: Det är lätt att få kontakt med fritidshemmets ledning % Medelvärden Information och inflytande på fritidshemmen Trädgårdsstadsskolan åk Tullinge skolor - Trädgårdsstadsskolan - Trädgårdsstadsskolan åk 1


Ladda ner ppt "Nöjd Skol- & Förskoleindex med delfrågor"

Liknande presentationer


Google-annonser