Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

SKOP Föräldrar- Västra skolan, alla årskurser 1 Rapport till Vara kommun om Undersökning bland föräldrar i skolorna 2010 SKOP:s arkivnummer: S21APR10 Föräldrar.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "SKOP Föräldrar- Västra skolan, alla årskurser 1 Rapport till Vara kommun om Undersökning bland föräldrar i skolorna 2010 SKOP:s arkivnummer: S21APR10 Föräldrar."— Presentationens avskrift:

1 SKOP Föräldrar- Västra skolan, alla årskurser 1 Rapport till Vara kommun om Undersökning bland föräldrar i skolorna 2010 SKOP:s arkivnummer: S21APR10 Föräldrar - Västra skolan, alla årskurser

2 SKOP Föräldrar- Västra skolan, alla årskurser 2 Medelvärden Hur är lokalerna - klassrum, grupprum m.m.? Hur är skolgården? Hur är skolans bibliotek? Hur är gymnastiksalen? Hur är städningen? Hur är IT-utrustningen i skolan? Vilket intryck har Du av arbetsmiljön i Ditt barns skola, allt sammantaget? % 1. Mycket dåliga 2. Ganska dåliga 3. Ganska bra 4. Mycket bra Arbetsmiljön Västra skolan, alla årskurser 2010

3 SKOP Föräldrar- Västra skolan, alla årskurser 3 Medelvärden Årskurs 3-6: Hur är arbetssätten i klassen? Årskurs 9: Hur upplever Du arbetssätten i de flesta ämnen? Hur är undervisningens kvalitet? Känner Du att Ditt barn lär sig och utvecklas i skolan? Hur delaktig och insatt är Du i Ditt barns individuella utvecklingsplan? Hur är möjligheten att få bra hjälp om Ditt barn behöver stöd i matte, svenska eller engelska? Hur är läroböckerna och annat studiematerial? Hur är möjligheterna att använda IT i skolarbetet? Årskurs 3-6: Hur främjar undervisningen lusten att lära? Årskurs 9: Får Ditt barn utmaningar i undervisningen? % 1. Mycket dåligt 2. Ganska dåligt 3. Ganska bra 4. Mycket bra Undervisningen A Västra skolan, alla årskurser 2010

4 SKOP Föräldrar- Västra skolan, alla årskurser 4 Medelvärden Får Ditt barn får goda baskunskaper, dvs. lära sig läsa, räkna och skriva? Årskurs 4-9: Hur främjar undervisningen internationellt samarbete och utbyte? Årskurs 3: Hur är barnens möjligheter att få kontakt med andra länder genom undervisningen? Hur främjar undervisningen samarbete med företag och organisationer i kommunen? Hur är Ditt barns möjligheter att regelbundet ta del av kulturlivet, teater, musik osv.? Årskurs 3: Hur ser Du på Ditt barns möjligheter att regelbundet ta del av kulturlivet, teater, musik osv? Hur fungerar skolans PRAO-verksamhet? Hur fungerar skolans hjälp med fortsatt studie- eller yrkesval? Vad tycker Du om undervisningen i Ditt barns skola, allt sammantaget? % 1. Mycket dålig 2. Ganska dålig 3. Ganska bra 4. Mycket bra Undervisningen B Västra skolan, alla årskurser 2010

5 SKOP Föräldrar- Västra skolan, alla årskurser 5 Medelvärden Hur kan Du komma i kontakt med skolans ledning? Hur kan Du komma i kontakt med lärarna? Hur lyssnar skolans ledning och hur tar de till sig synpunkter som föräldrar och elever kommer med? Hur lyssnar lärarna och tar till sig synpunkter? % 1. Mycket dåligt 2. Ganska dåligt 3. Ganska bra 4. Mycket bra Informationen och kontakten A Västra skolan, alla årskurser 2010

6 SKOP Föräldrar- Västra skolan, alla årskurser 6 Medelvärden Hur fungerar utvecklingssamtalen? Hur följs utvecklingssamtalen upp? Hur ges information om Ditt barns utveckling och behov på utvecklingssamtalen? Hur är möjligheterna för föräldrar och skola att samverka för Ditt barns bästa? Vad tycker Du om informationen och kontakten med Ditt barns skola, allt sammantaget? % 1. Mycket dåligt 2. Ganska dåligt 3. Ganska bra 4. Mycket bra Informationen och kontakten B Västra skolan, alla årskurser 2010

7 SKOP Föräldrar- Västra skolan, alla årskurser 7 Går Cyklar Åker bil Åker buss Åker skolskjuts % Andel som uppgivit... % Färdsätt till skolan Västra skolan, alla årskurser 2010

8 SKOP Föräldrar- Västra skolan, alla årskurser 8 Medelvärden Brukar Ditt barn äta av skolmaten? (Skala: 1=aldrig, 2=ibland, 3=nästan alltid, 4=alltid) Hur är matsalen? Hur är skolmaten? Vad tycker Du om skolmåltiderna i Ditt barns skola, allt sammantaget? % 1. Aldrig 2. Ibland 3. Nästan alltid 4. Alltid Skolmåltiderna Västra skolan, alla årskurser 2010

9 SKOP Föräldrar- Västra skolan, alla årskurser 9 Medelvärden Är skolans toaletter rena och fräscha? (Skala: 1=aldrig, 2=ibland, 3=nästan alltid, 4=alltid) Försöker Ditt barn undvika att gå på skolans toaletter? (Skala: 1=alltid, 2=nästan alltid, 3=ibland, 4=aldrig) Vad tycker Du om toaletterna i Ditt barns skola, allt sammantaget? % 1. Mycket dålig 2. Ganska dålig 3. Ganska bra 4. Mycket bra Toaletterna Västra skolan, alla årskurser 2010

10 SKOP Föräldrar- Västra skolan, alla årskurser 10 Medelvärden Hur har Du uppfattat att stämningen är mellan eleverna i skolan? Hur är stämningen i Ditt barns klass/basgrupp? Hur ser Du på elevernas möjligheter att var med och bestämma om sitt lärande? Hur ser Du på elevernas möjligheter att var med och bestämma om sin miljö på skolan? Hur ser Du på elevernas möjligheter att medverka aktivt i skolans utveckling? Hur trivs Ditt barn på skolan? Vad tycker Du att trivseln verkar vara i Ditt barns skola, allt sammantaget? % 1. Mycket dåliga 2. Ganska dåliga 3. Ganska bra 4. Mycket bra Trivseln A Västra skolan, alla årskurser 2010

11 SKOP Föräldrar- Västra skolan, alla årskurser 11 Andel ej mobbade % Har Din son/dotter blivit mobbad (hotad, slagen eller retad) flera gånger? % JaNej Mobbning Västra skolan, alla årskurser 2010

12 SKOP Föräldrar- Västra skolan, alla årskurser 12 Medelvärde Vilket betyg ger Du Din sons/dotters skola, allt sammantaget? Årskurs 3: Vilket betyg ger Du Ditt barns skola, allt sammantaget? % 1. Mycket dåligt 2. Ganska dåligt 3. Ganska bra 4. Mycket bra Sammanfattande betyg Västra skolan, alla årskurser 2010

13 SKOP Föräldrar- Västra skolan, alla årskurser 13 Nöjd Skol-index Hur nöjd eller missnöjd är Du på det hela taget med Ditt barns skola? Skala mellan 0=mycket missnöjd och 100=mycket nöjd Hur väl motsvarar Ditt barns skola Dina förväntningar? Skala mellan 0=inte alls och 100=helt och hållet Om Du tänker på en skola som är helt perfekt. Hur nära eller långt ifrån anser Du att Ditt barns skola motsvarar en sådan skola? Skala mellan 0=mycket långt ifrån och 100=mycket nära Hur stort förtroende har Du för Ditt barns skola? Skala mellan 0=mycket litet och 100=mycket stort Medelbetyg på skala mellan 0 och 100 Medelbetyg Skala mellan 0 och 100 Nöjd Skol-Index Västra skolan, alla årskurser 2010

14 SKOP Föräldrar- Västra skolan, alla årskurser 14 Nöjd Skol-index Andel (%) missnöjda med NMI lägre än 46 Andel med Nöjd-index lägre än 46 % Andel missnöjda Västra skolan, alla årskurser 2010

15 SKOP Föräldrar- Västra skolan, alla årskurser 15 Andel Ja % Är Ditt barn anmält till Kulturskolan? % NejJa Kulturskolan Västra skolan, alla årskurser 2010

16 SKOP Föräldrar- Västra skolan, alla årskurser 16 Barnet är inte intresserad av dans, musik, drama/teater, bild Svårt för barnet att ta sig till Kulturskolan Kulturskolan har inte den inriktning barnet önskar För dyrt Annan orsak % Andel som uppgivit... % Varför man inte anmält sig till Kulturskolan Västra skolan, alla årskurser 2010


Ladda ner ppt "SKOP Föräldrar- Västra skolan, alla årskurser 1 Rapport till Vara kommun om Undersökning bland föräldrar i skolorna 2010 SKOP:s arkivnummer: S21APR10 Föräldrar."

Liknande presentationer


Google-annonser