Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Brukarundersökning 2014 Enkät till brukare på dagverksamhet.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Brukarundersökning 2014 Enkät till brukare på dagverksamhet."— Presentationens avskrift:

1 Brukarundersökning 2014 Enkät till brukare på dagverksamhet

2 Så gjorde vi utgick från frågorna i socialstyrelsens brukarundersökning – tog bort några frågor och lade till några brukarna fick svara på enkäten när de var på dagverksamheten enkäten fanns översatt till finska vid några tillfällen användes tolk brukarna fick vid behov hjälp att läsa och skriva - en medarbetare i dagverksamheten (hjälpte ej till på den dagverksamhet där hon arbetar), demenssjuksköterska, verksamhetsutvecklare förenklad version samt bilder för personer med demenssjukdom

3 79 av totalt 100 brukare svarade på enkäten

4 Svarsfrekvens 73 % kvinnor 27 % män 49 % social dagverksamhet 51 % dagverksamhet för personer med demensjukdom

5 Hur nöjd eller missnöjd är du med de aktiviteter som erbjuds på dagverksamheten?

6 Om du föreslår en aktivitet som du vill göra för personalen, får du göra det då?

7 Är möjligheterna att komma utomhus bra eller dåliga?

8 Har personalen tillräckligt med tid för dig på dagverksamheten?

9 Meddelar personalen dig i förväg om tillfälliga förändringar?

10 Är du nöjd med de tider dagverksamheten är öppen?

11 Bemöter personalen dig på ett bra sätt?

12 Tar personalen hänsyn till dina åsikter och önskemål om hur hjälpen ska utföras?

13 Har du känt dig kränkt av någon personal på dagverksamheten under det senaste året?

14 Känner du dig trygg när du är på dagverksamheten?

15 Känner du förtroende för personalen på dagverksamheten?

16 Hur smakar maten?

17 Upplever du att måltiderna på dagverksamheten är en trevlig stund på dagen?

18 Hur nöjd eller missnöjd är du med dina resor till och från dagverksamheten?

19 Hur nöjd eller missnöjd är du sammantaget med din dagverksamhet?

20 Vet du vart du ska vända dig om du vill framföra synpunkter eller klagomål på dagverksamheten?

21 Avslutningsvis ett citat… ”Personalen sköter sig perfekt. Dagverksamheten är en förutsättning för att kunna existera.”


Ladda ner ppt "Brukarundersökning 2014 Enkät till brukare på dagverksamhet."

Liknande presentationer


Google-annonser