Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Likabehandlingsarbete mot diskriminering och kränkande behandling

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Likabehandlingsarbete mot diskriminering och kränkande behandling"— Presentationens avskrift:

1 Likabehandlingsarbete mot diskriminering och kränkande behandling
Om något händer: Information till berörd personal och förskolechefen Informera berörda vårdnadshavare så fort som möjligt Starta en utredning Sätt in lämpliga åtgärder Uppföljning och utvärdering Allt dokumenteras skriftligt! Förebyggande arbete: Kartläggning Barnintervju (syskonavdelning) Trivselsamtal med vårdnadshavare Observation av miljön Gemensamma diskussioner utifrån diskrimineringsgrunderna Incidentrapportering

2 Vi sammanställer vår kartläggning och sätter mål för likabehandlingsarbetet
Årets mål: Att i vår verksamhet lyfta fram olika etniska tillhörigheter Hur? Genom att ha bilder framme i verksamheten som visar barn från olika kulturer Musik och dans från olika kulturer Böcker, tavlor och sagolådor där barn från olika kulturer lyfts fram

3 Vårt andra mål i likabehandlingsarbetet
Att göra om miljön i ateljén så att den blir stimulerande och utvecklande för både de yngre och äldre barnen i vår verksamhet Hur? Såga hål i den långa bänken för att kunna ha nedsänkta skålar, där barnen kan diska, och på olika sätt leka med vatten. Ha framme material som passar både de yngre och äldre barnen i grupperna Förvara material för de äldre barnen högre upp. Måste finnas möjlighet för dem att arbeta med svårare och mer utmanande material.

4 Modersmålsstöd I vårt pedagogiska arbete ska vi sträva efter att varje barn: Utvecklar sin identitet och känner trygghet i den Känner delaktighet i sin egen kultur De som har ett annat modersmål än svenska utvecklar sin kulturella identitet och sin förmåga att kommunicera såväl på svenska som på sitt modersmål Lpfö 98/10 Hur? På våran morgonsamling säger vi hej på de språken som förekommer i gruppen Vi kommer gå vidare med att lära oss enkla sånger på de modersmål som finns i gruppen

5 Vårt prioriterade mål från läroplanen för förskolan
Vi ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förståelse för: Form- cirkel, kvadrat och triangel Läge- först, sist, framför, bakom bredvid, över, under och på Mängder- lite, mycket, full och tom Antal- många, lika många, ingen, alla Ordning- siffrornas ordning Talbegrepp- kombinera siffra och antal Tid och förändring- dag, månad och årstid Lpfö 98/10

6 Hur ska vi arbeta med vårt prioriterade mål?
Sätta oss in i ämnet och leta lämplig litteratur. Se till att material lockar, stimulerar och utmanar barnets lustfyllda lärande inom Matematik. Se och utnyttja utemiljöns möjligheter Synliggöra årstidernas växlingar under året. Dokumentera barnens utveckling och intressen för att veta hur vi ska gå vidare i vårt arbete.

7 Miljöarbete på Stjärnan och månen
Vi vill lära barnen: Att utveckla respekt för allt levande Att öka sitt kunnande om växter och djur Lpfö 98/10 Hur gör vi? Besöker skogen så ofta vi kan Plockar naturmaterial som vi arbetar med Vi följer årstiderna Samlingar- sjunger och pratar om växter och djur Mask kompost


Ladda ner ppt "Likabehandlingsarbete mot diskriminering och kränkande behandling"

Liknande presentationer


Google-annonser