Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Förebyggande arbete: Kartläggning  Barnintervju (syskonavdelning)  Trivselsamtal med vårdnadshavare  Observation av miljön  Gemensamma diskussioner.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Förebyggande arbete: Kartläggning  Barnintervju (syskonavdelning)  Trivselsamtal med vårdnadshavare  Observation av miljön  Gemensamma diskussioner."— Presentationens avskrift:

1 Förebyggande arbete: Kartläggning  Barnintervju (syskonavdelning)  Trivselsamtal med vårdnadshavare  Observation av miljön  Gemensamma diskussioner utifrån diskrimineringsgrunderna  Incidentrapportering Om något händer:  Information till berörd personal och förskolechefen  Informera berörda vårdnadshavare så fort som möjligt  Starta en utredning  Sätt in lämpliga åtgärder  Uppföljning och utvärdering  Allt dokumenteras skriftligt!

2 Årets mål: Att i vår verksamhet lyfta fram olika etniska tillhörigheter Hur?  Genom att ha bilder framme i verksamheten som visar barn från olika kulturer  Musik och dans från olika kulturer  Böcker, tavlor och sagolådor där barn från olika kulturer lyfts fram

3 Att göra om miljön i ateljén så att den blir stimulerande och utvecklande för både de yngre och äldre barnen i vår verksamhet Hur?  Såga hål i den långa bänken för att kunna ha nedsänkta skålar, där barnen kan diska, och på olika sätt leka med vatten.  Ha framme material som passar både de yngre och äldre barnen i grupperna  Förvara material för de äldre barnen högre upp. Måste finnas möjlighet för dem att arbeta med svårare och mer utmanande material.

4 I vårt pedagogiska arbete ska vi sträva efter att varje barn:  Utvecklar sin identitet och känner trygghet i den  Känner delaktighet i sin egen kultur  De som har ett annat modersmål än svenska utvecklar sin kulturella identitet och sin förmåga att kommunicera såväl på svenska som på sitt modersmål Lpfö 98/10 Hur?  På våran morgonsamling säger vi hej på de språken som förekommer i gruppen  Vi kommer gå vidare med att lära oss enkla sånger på de modersmål som finns i gruppen

5 Vi ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förståelse för:  Form- cirkel, kvadrat och triangel  Läge- först, sist, framför, bakom bredvid, över, under och på  Mängder- lite, mycket, full och tom  Antal- många, lika många, ingen, alla  Ordning- siffrornas ordning  Talbegrepp- kombinera siffra och antal  Tid och förändring- dag, månad och årstid Lpfö 98/10

6  Sätta oss in i ämnet och leta lämplig litteratur.  Se till att material lockar, stimulerar och utmanar barnets lustfyllda lärande inom Matematik.  Se och utnyttja utemiljöns möjligheter  Synliggöra årstidernas växlingar under året.  Dokumentera barnens utveckling och intressen för att veta hur vi ska gå vidare i vårt arbete.

7 Vi vill lära barnen:  Att utveckla respekt för allt levande  Att öka sitt kunnande om växter och djur Lpfö 98/10 Hur gör vi?  Besöker skogen så ofta vi kan  Plockar naturmaterial som vi arbetar med  Vi följer årstiderna  Samlingar- sjunger och pratar om växter och djur  Mask kompost


Ladda ner ppt "Förebyggande arbete: Kartläggning  Barnintervju (syskonavdelning)  Trivselsamtal med vårdnadshavare  Observation av miljön  Gemensamma diskussioner."

Liknande presentationer


Google-annonser