Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Sylteskolan F-6 Förskoleklass Nyckelpigan Getingen.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Sylteskolan F-6 Förskoleklass Nyckelpigan Getingen."— Presentationens avskrift:

1 Sylteskolan F-6 Förskoleklass Nyckelpigan Getingen

2 Förskoleklasstid 8.30-11.30 måndag-fredag.
Under förskoleklasstid har vi språksamlingar, matematik-samlingar, bild, idrott musik och mycket lek.

3 Språksamling Språklekar efter Bornholmsmodellen
- en väg till skriftspråket. Barnen leker sig in i språket på ett lustfyllt sätt utan känsla av upprepningar eller motgångar.

4 Språklekarna kan tex. innehålla:
Lyssnandelekar Rim och ramsor Meningar och ord Stavelser Första ljudet i ord

5 Hur låter det i början av ordet….? Vilka ord låter lika?...

6 Lek med långa och korta ord

7 Två-ljuds-ord bo is ko

8 Matematik Viktigt att se matematiken som en lek, där intresset för begrepp och symboler bygger på den inneboende nyfikenhet hos barnen. Vi tränar det matematiska språket, och det sker med utgångspunkt från barnens egna tankar, idéer och erfarenheter.

9 Vi tränar på: Sortera och klassificera: sortera föremål efter tex. färg och form Mönster: kunna fortsätta att bygg ett påbörjat mönster av tex. två legobitar Tal och antal: att förstå att fem myror är fler än fyra elefanter. Siffror: att känna igen och benämna siffrorna 0-9 Begrepp : Först/ sist – bakom/framför Kort/lång Hel/halv Dubbelt/hälften Lika många ,en mer, en mindre Sagor, sånger ,ramsor, lekar

10 Idrott Vi har idrott där barnen leker rörelselekar och prövar olika redskap. Där tränar vi bl.a. motorik, koordination, balans, rumsuppfattning osv. Framför allt har vi roligt.

11 Teman Lantgården Rymden Årstider

12 Traditioner Skoljoggen Kompisvecka Storsamling i Aulan Luciafirande

13 Kulturbyrån N3 Bio / Teater Skapande i olika material Studiebesök

14 Att leka är nödvändigt………………..
Kommunikation Koncentration Iakttaga Planera Kroppsuppfattning Konfliktlösning Begreppsbildning Kreativitet Tänka Normer Inlevelse Grovmotorik Identitet Regler Språk Hänsyn Uppmärksamhet Glädje Vänskap Besvikelse Kroppsuppfattning Frigörelse Självstängighet Finmotorik Jämlikhet Självständighet Flexibilitet Fantasi Trygghet

15 Fri ”egen” lek Kan vara :
bygglek,rollekar, pyssel, väva, sy, rita, måla, läsa böcker, dator mm.

16 Vi äter lunch i skolmatsalen varje dag.
Till maten får vi grönsaker, mjölk, vatten och knäckebröd.


Ladda ner ppt "Sylteskolan F-6 Förskoleklass Nyckelpigan Getingen."

Liknande presentationer


Google-annonser