Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Lära sig läsa, skriva och räkna med datorn som första verktyg.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Lära sig läsa, skriva och räkna med datorn som första verktyg."— Presentationens avskrift:

1 Lära sig läsa, skriva och räkna med datorn som första verktyg.
Projekt Lära sig läsa, skriva och räkna med datorn som första verktyg.

2 Välkomna till år 1. Vi kommer att utgå från nya forsknings-metoder och använda oss av datorn som skrivverktyg, dvs. lära oss skriva, läsa och räkna med datorn som första skrivverktyg. Pennan kommer vi att använda under år 2, när finmotoriken är helt utvecklad och barnen kan använda pennan med större säkerhet.

3 Metoden skriva sig till läsning.
Metoden kommer ursprungligen från Norge och Arne Trageton. Han menar att eleverna inte är motoriskt klara för att forma bokstäver även om de är läs- och skrivmogna. Därför prövade han att använda datorn som skrivverktyg samtidigt som han övade upp deras motorik.

4 Erica Lövgren har överfört metoden till Svenska normer och skrivit en egen bok om metoden, ”Med datorn som skrivverktyg”. Hennes erfarenheter är att skrivandet och läsandet blir meningsfullt när man utgår från elevernas texter. I ett meningsfullt sammanhang tar läs- och skrivutvecklingen snabbt fart oavsett om man kan forma bokstäver eller inte. När man kan läsa och skriva går det snabbare att lära sig att forma bokstäverna och skriva för hand.

5 Vår arbetsplan. Vi kommer att börja alla skoldagar med en gemensam genomgång utifrån ett tema. Vi skriver en gemensam text eller löser matematiska problem tillsammans på aktiveboarden.

6 Därefter arbetar eleverna två och två med egna texter eller matematikuppgifter i datorerna.
Texterna är till en början spökskrift men går snabbt över till läslig text.

7 Förutom detta gör de andra uppgifter för att träna upp sin motorik som rita, färglägga, klippa, klistra, pussla, väva, använda modellera och spela spel.

8 Vi kommer också att ha gemensam träning genom skrivdans, röris och idrott.

9 Dagen avslutas sedan med en samling där eleverna läser upp sina texter för varandra.

10 Förslag på arbetsgång vid datorn:
Logga in på datorn och starta skolstil. Skriv dagens datum och bådas förnamn. Tänk ut sagan/faktatexten/ordlistan tillsammans med skrivarkompisen. Skriv spökskrift medan kompisen säger meningen. (skriv varannan rad). Få sagan renskriven. Välj en bild. Spara dokumentet i bådas mappar. Skriv ut 2 ex.

11 Arbetsgång vid laborationsbordet:
Börja att söka en bokstav eller ord och markera med överstrykningspenna. Räkna antalet bokstäver eller ord. Klipp ut datum, namn, spökskriften och den renskrivna texten. Klistra upp allt på ett färgat papper. Klipp, måla, bygg och klistra in en pusselbokstav. Leta och måla bokstaven. Bygg bokstaven i modellera. Lägg bokstavspussel eller spela bokstavsspel.

12 Förväntad effekt: Att fler elever ska förbättra sin fin- och grovmotorik, nå målen i svenska och matematik samt ha en tilltro till sin förmåga och ha lust till lärande. Vårt arbete under projektet kan ni följa på vår klassblogg. skola/galaxens förskoleklass.


Ladda ner ppt "Lära sig läsa, skriva och räkna med datorn som första verktyg."

Liknande presentationer


Google-annonser