Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

U t v e c k l i n g s c e n t r u m TEAMARBETE Ref. Boken om Team LF 2004.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "U t v e c k l i n g s c e n t r u m TEAMARBETE Ref. Boken om Team LF 2004."— Presentationens avskrift:

1 U t v e c k l i n g s c e n t r u m TEAMARBETE Ref. Boken om Team LF 2004

2 U t v e c k l i n g s c e n t r u m Varför ökat fokus på teamarbete? •Patienten i centrum •Förkortat antal vårddagar på sjukhus - mera kommunal sjukvård •Ökad komplexitet - specialisering

3 U t v e c k l i n g s c e n t r u m Definition av team ”A team is a small number of people with complementary skills who are committed to a common purpose, performance goals and approach for which they hold themselves mutually accountable” Katzenback&Smith 1994

4 U t v e c k l i n g s c e n t r u m Olika typer av team •Nätverks- och virtuella team – oberoende av fysisk närhet, tid och rum •Processteam - föreslår processer •Produktionsteam ingår i verksamheten •Tvärfunktionella team – delar av en organisation som kan fås att fungera i samverkan Teamarbete i olika former och på olika nivåer

5 U t v e c k l i n g s c e n t r u m •Sekventiellt, staffettliknande - var och en gör sitt och lämnar sedan över •Synkront, mer oreglerat och spontant, kräver prestigelöshet, avkall på revir Teamets arbetssätt

6 U t v e c k l i n g s c e n t r u m Skillnad mellan team och grupp •Teamet fokuserar på gemensamma mål och har integrerade arbetsuppgifter där medlemmarna kompletterar varandra. •Teamet har kollektivt ansvar för presta- tionerna och har stödjande funktion med delat ledarskap. Team eller grupp ?

7 U t v e c k l i n g s c e n t r u m •Avslappnad atmosfär •Täta och regelbundna diskussioner mellan medlemmarna •Klara tydliga mål •Medlemmar är angelägna att lyssna på varandra Källa: Opie 1997, Antoniadis, Videlock 1991 Ett effektivt sjukvårdsteam

8 U t v e c k l i n g s c e n t r u m Teambygge •Föregås av uppskattning av vilka behov som ska hanteras och vilka tjänster som ska tillhandahållas för att möta behoven. Roll, syften, yrken, förmågor och sedan organisation •Kan bara ske spontant i arbetet runt en specifik uppgift. I arbetet kan ett team utvecklas Katzenbach&Smith 1994 Övretveit m.fl. 1997

9 U t v e c k l i n g s c e n t r u m Förklaring till framgång eller utebliven framgång •Teamets relation till övriga medarbetare i organisationen •Vilken legitimitet som teamet lyckats etablera och tilldelats

10 U t v e c k l i n g s c e n t r u m Teammedlemmar •Ju mer svåröverskådliga och osäkra uppgifter ju större behov av varierande erfarenheter i teamen •En hög grad av varierande bakgrunder kan medföra svårigheter på grund av olika yrkesmässiga mål, ideologiska avstånd, svårare att förstå varandra

11 U t v e c k l i n g s c e n t r u m Framgångsfaktorer för team-arbete (1) Var beredd att hjälpa andra

12 U t v e c k l i n g s c e n t r u m Framgångsfaktorer för team-arbete (2) Lös svåra uppgifter tillsammans

13 U t v e c k l i n g s c e n t r u m Framgångsfaktorer för team-arbete (3) Våga misslyckas och förlåta dem som gör fel

14 U t v e c k l i n g s c e n t r u m Framgångsfaktorer för team-arbete (4) Och slutligen….. …..glöm inte bort att ha roligt


Ladda ner ppt "U t v e c k l i n g s c e n t r u m TEAMARBETE Ref. Boken om Team LF 2004."

Liknande presentationer


Google-annonser