Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

© Fujitsu Services 2008 Varför fungerar Scrum – Egentligen? 2008-05-06 1 Varför fungerar Scrum – Egentligen? Ett gruppdynamiskt perspektiv Jörgen Fors.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "© Fujitsu Services 2008 Varför fungerar Scrum – Egentligen? 2008-05-06 1 Varför fungerar Scrum – Egentligen? Ett gruppdynamiskt perspektiv Jörgen Fors."— Presentationens avskrift:

1 © Fujitsu Services 2008 Varför fungerar Scrum – Egentligen? 2008-05-06 1 Varför fungerar Scrum – Egentligen? Ett gruppdynamiskt perspektiv Jörgen Fors PMP, Fujitsu Services AB

2 © Fujitsu Services 2008 Varför fungerar Scrum – Egentligen? 2008-05-06 2 Vem är jag, Jörgen Fors? •Certifierad projektledare (PMP), projektrevisor, utbildare inom projektledning •17 år inom IT/Telecom, varav 13 som projektledare •Bakgrund som teknisk officer inom flottan •Sambo, tre barn, två hundar, fyra katter, en kanin och villa utanför Karlskrona. Det finns att göra även utanför jobbet...  •Tel: 0733-356508 •Mail: jorgen.fors@se.fujitsu.comjorgen.fors@se.fujitsu.com

3 © Fujitsu Services 2008 Varför fungerar Scrum – Egentligen? 2008-05-06 3 Scrum@Yahoo case study 90 projects, 900 people, 30 months Team productivity increased an average of 36%, based on the estimates of the Product Owners. 85% of team-members stated that they would continue using Scrum if the decision were solely up to them. http://www.scrumprimer.com/scrumprimer.pdfhttp://www.scrumprimer.com/scrumprimer.pdf (Henrik Kniberg) Why?What happens here?

4 © Fujitsu Services 2008 Varför fungerar Scrum – Egentligen? 2008-05-06 4 Organisation Vad ger Scrum (inte) teamet? 4 Vision Avgränsning Scrum Ramverk Process Ledarskap

5 © Fujitsu Services 2008 Varför fungerar Scrum – Egentligen? 2008-05-06 5 Lite teori, gruppen Fundamental Interpersonal Relationship Orientation Will Schutz

6 © Fujitsu Services 2008 Varför fungerar Scrum – Egentligen? 2008-05-06 6 Lite teori, gruppen FIRO ”Får jag vara med i gruppen?” TILLHÖRA ”Vilken roll har jag i gruppen?” ROLLSÖKNING SAMHÖRIGHET ”Hur hjälper jag gruppen bäst?”

7 © Fujitsu Services 2008 Varför fungerar Scrum – Egentligen? 2008-05-06 7 Tillhöra-fasen: ”Får jag vara med i gruppen?” Individen: •fokuserar på att tillhöra eller inte tillhöra gruppen •är mycket artig •försöker orientera sig inom gruppen •försöker få acceptans för sig själv •beslutar sig för att acceptera eller inte acceptera andra inom gruppen •motiveras av att känna sig tillräckligt viktig för att tillåtas vara medlem av gruppen

8 © Fujitsu Services 2008 Varför fungerar Scrum – Egentligen? 2008-05-06 8 Rollsöknings-fasen: ”Vilken roll har jag i gruppen?” Individerna: •fokuserar på att bestämma sin relativa position inom gruppen •har ofta ett konfronterande eller avvaktande beteende gentemot övriga i gruppen •motiveras av att känna sig tillräckligt kompetent för att kunna påverka gruppen

9 © Fujitsu Services 2008 Varför fungerar Scrum – Egentligen? 2008-05-06 9 Samhörighets-fasen: ”Hur hjälper jag gruppen bäst?” Individerna: •fokuserar på hur nära eller långt ifrån andra i gruppen de vill vara •agerar öppet och delar både tankar och känslor •motiveras av att känna sig älskade och omtyckta av den övriga gruppen

10 © Fujitsu Services 2008 Varför fungerar Scrum – Egentligen? 2008-05-06 10 Gruppens effektivitet •Gruppen blir fullt effektiv först sedan den nått samhörighet •Gruppen är, per definition, inte i nästa fas förrän alla individer i gruppen nått denna fas TILLHÖRA ROLLSÖKNING SAMHÖRIGHET

11 © Fujitsu Services 2008 Varför fungerar Scrum – Egentligen? 2008-05-06 11 Mera teori, Individuellt beteende Relationship Awareness Theory Elias Porter

12 © Fujitsu Services 2008 Varför fungerar Scrum – Egentligen? 2008-05-06 12 Mera teori, Individuellt beteende RAT •Alla människor vill ha relationer med andra människor. Interaktion med och relationer till andra ger vår värld mening •Därför uttrycker vårt beteende, vår innersta önskan att umgås med andra

13 © Fujitsu Services 2008 Varför fungerar Scrum – Egentligen? 2008-05-06 13 RAT-axiom RAT tittar på hur vi etablerar och underhåller relationer, för att få en positiv självkänsla och värde som människa •Beteenden är verktyg som används för att nå resultat eller bekräfta vår självkänsla •Beteenden används också för att ”mota bort” saker vi inte tycker om •Motiv kommer ur vår önskan om stark och positiv självkänsla •Vårt individuella värdesystem för motiv är lika hela livet och är grunden för allt beteende

14 © Fujitsu Services 2008 Varför fungerar Scrum – Egentligen? 2008-05-06 14 Triangeln RAT delar in individuellt beteende i tre huvudtyper Osjälvisk - vårdande Resultorienterad - styrande Analytisk - självständig ”UGGLA” ”LEJON””S:t BERNHARD”

15 © Fujitsu Services 2008 Varför fungerar Scrum – Egentligen? 2008-05-06 15 Triangeln Alla har lite grann av varje huvudtyp Jörgen Osjälvisk - vårdande Resultorienterad - styrande Analytisk - självständig

16 © Fujitsu Services 2008 Varför fungerar Scrum – Egentligen? 2008-05-06 16 Triangeln Beteendet ändras vid konflikt En Jörgen i konflikt Osjälvisk - vårdande Resultorienterad - styrande Analytisk - självständig

17 © Fujitsu Services 2008 Varför fungerar Scrum – Egentligen? 2008-05-06 17 Triangeln Beteendet är (nästan) alltid likadant och förutsägbart! En lugn uggla blir ett styrande lejon... Osjälvisk - vårdande Resultorienterad - styrande Analytisk - självständig

18 © Fujitsu Services 2008 Varför fungerar Scrum – Egentligen? 2008-05-06 18 Svag eller stark? •Alla beteende kan vara en styrka hos individen och en tillgång för gruppen! •Överdrivna beteenden ses av andra som en svaghet •En vanlig källa till konflikter är att individer med olika beteende-typ försöker värdera och döma varandra •S:t Bernhard och lejon ser t ex ofta ugglor som ointresserade och känslokalla

19 © Fujitsu Services 2008 Varför fungerar Scrum – Egentligen? 2008-05-06 19 Scrum & Tillhöra-fasen Individen: •motiveras av att känna sig tillräckligt viktig för att tillåtas vara medlem av gruppen •behöver tydligt ledarskap, för att känna trygghet och våga ta steget till Kontroll •behöver uppgiftsstyrning, snarare än målstyrning Scrum ger: •avgränsad grupp - Teamet •avgränsad uppgift - ”Vad” Scrum ger inte: •tydlig uppgiftsstyrning - ”Hur” •tydligt ledarskap •aktiviteter/process för att klargöra målet! Resultatorienterad & styrande LEJON TILLHÖRA

20 © Fujitsu Services 2008 Varför fungerar Scrum – Egentligen? 2008-05-06 20 Stöd i Tillhöra-fasen Principer •Transparens •Kort feedback loop •Strikt prioritering •Ständig förbättring •Själv-organiserande team •Timeboxing •Face-to-face kommunikation •Enkla verktyg •Tät & regelbunden leverans av komplett system •Planer behövs, men är alltid fel Kärnor 3 roller: •Produktägare •Scrummaster •Team 3 artefakter: •Product backlog •Sprint backlog •Sprint burndown 3 aktiviteter: •Sprintplaneringsmöte •Daily scrum •Sprint review •Demo •Återblick Avgränsad grupp Tydlig ”Vad”

21 © Fujitsu Services 2008 Varför fungerar Scrum – Egentligen? 2008-05-06 21 Saknat stöd i Tillhöra-fasen Principer •Transparens •Kort feedback loop •Strikt prioritering •Ständig förbättring •Själv-organiserande team •Timeboxing •Face-to-face kommunikation •Enkla verktyg •Tät & regelbunden leverans av komplett system •Planer behövs, men är alltid fel Kärnor 3 roller: •Produktägare •Scrummaster •Team 3 artefakter: •Product backlog •Sprint backlog •Sprint burndown 3 aktiviteter: •Sprintplaneringsmöte •Daily scrum •Sprint review •Demo •Återblick Utpekat ledarskap Tydlig ”Hur”

22 © Fujitsu Services 2008 Varför fungerar Scrum – Egentligen? 2008-05-06 22 Scrum & Rollsöknings-fasen Individen: •motiveras av att känna sig tillräckligt kompetent för att kunna påverka gruppen •tar direktiv som en utmaning av sin egen rang i gruppen •får absolut inte uppgiftsstyras, uppgifter behöver ”säljas in” Scrum ger: •tydligt ramverk & rutiner •tidsbegränsning (=press att prestera) Scrum ger inte: •konflikthantering! •aktiviteter/process för att klargöra roll i gruppen Scrum ROLLSÖKNING Analytisk & självständig UGGLA

23 © Fujitsu Services 2008 Varför fungerar Scrum – Egentligen? 2008-05-06 23 Saknat stöd i rollsökningsfasen Principer •Transparens •Kort feedback loop •Strikt prioritering •Ständig förbättring •Själv-organiserande team •Timeboxing •Face-to-face kommunikation •Enkla verktyg •Tät & regelbunden leverans av komplett system •Planer behövs, men är alltid fel Kärnor 3 roller: •Produktägare •Scrummaster •Team 3 artefakter: •Product backlog •Sprint backlog •Sprint burndown 3 aktiviteter: •Sprintplaneringsmöte •Daily scrum •Sprint review •Demo •Återblick Konflikthantering/ Rangordning/ Rollfördelning

24 © Fujitsu Services 2008 Varför fungerar Scrum – Egentligen? 2008-05-06 24 Scrum & Samhörighets-fasen Individen: •motiveras av att känna sig älskade och omtyckta av den övriga gruppen •ger och får respekt grundat på egenvärde och kompetens •vill ha målstyrning och hjälp att riva hinder Scrum ger: •tydligt ramverk & rutiner för målstyrning •förstärkning av samhörighet (daily scrum, co-location) •realistiska mål (gruppen har ju satt dom själva!) SAMHÖRIGHET Osjälvisk & vårdande S:t BERNHARD

25 © Fujitsu Services 2008 Varför fungerar Scrum – Egentligen? 2008-05-06 25 Scrum, fördelar och fällor •Dagliga rutiner och tydligt mål ger snabb övergång till Rollsökning •Press att prestera kan göra att svagare individer förskjuts •Gruppen kan inte lämna Tillhöra innan alla är i Rollsökning eller svaga är utstötta/bortlyfta •Scrummastern måste, i högre grad än andra ledare, kunna byta ledarstil •Scrums syn på SM som ”tjänare till teamet” passar enbart i Samhörighet •Varje förändring av gruppsammansättning kastar tillbaka gruppen till Tillhöra •Tid för återhämtning beror på gruppens mognad

26 © Fujitsu Services 2008 Varför fungerar Scrum – Egentligen? 2008-05-06 26 •Så varför fungerar Scrum då?

27 © Fujitsu Services 2008 Varför fungerar Scrum – Egentligen? 2008-05-06 så varför fungerar Scrum då? •Scrum skapar en mycket effektiv gruppdynamisk miljö: •Tydlig grupp •Inbyggda förstärkningar av grupptillhörighet •Tydlig målstyrning •Självbestämande •Scrum innehåller fällor: •Tar inte hänsyn till gruppdynamik/-mognad •Ställer stora krav på anpassat ledarskap •Målstyrning fungerar bäst i Samhörighet 27

28 © Fujitsu Services 2008 Varför fungerar Scrum – Egentligen? 2008-05-06 28


Ladda ner ppt "© Fujitsu Services 2008 Varför fungerar Scrum – Egentligen? 2008-05-06 1 Varför fungerar Scrum – Egentligen? Ett gruppdynamiskt perspektiv Jörgen Fors."

Liknande presentationer


Google-annonser