Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

National Assessment Sweden: Employment type- Nation Arbetar inte Prepared by: Barrett Values Centre March 14, 2014.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "National Assessment Sweden: Employment type- Nation Arbetar inte Prepared by: Barrett Values Centre March 14, 2014."— Presentationens avskrift:

1 National Assessment Sweden: Employment type- Nation Arbetar inte Prepared by: Barrett Values Centre March 14, 2014

2 National Assessment Sweden: Employment type- Nation Arbetar inte (213) arbetslöshet (L) 1161(O) osäkerhet om framtiden (L) 801(I) byråkrati (L) 773(O) yttrandefrihet 774(O) materialistiskt (L) 741(I) resursslöseri (L) 703(O) fred 677(S) kortsiktighet (L) 641(O) utbildningsmöjligheter 563(O) skyller på varandra (L) 532(R) arbetstillfällen 1141(O) ekonomisk stabilitet 881(I) ansvar för kommande generationer 847(S) välfungerande sjukvård 741(O) fred 737(S) jämlikhet 724(R) miljömedvetenhet 606(S) mänskliga rättigheter 597(S) demokratiska processer 584(R) bevarande av naturen 546(S) Values Plot March 14, 2014 Copyright 2014 Barrett Values Centre I = Individuell R = Relationsvärdering Understruket med svart = PV & CC Orange = PV, CC & DC Orange = CC & DC Blå = PV & DC P = Positiv L = Möjligtvis begränsande (vit cirkel) O = Organisationsvärdering S = Samhällsvärdering Värderingar som matchar PV - CC 0 CC - DC 1 PV - DC 0 Kulturentropi: Nuvarande kultur 42% humor/ glädje 1035(I) familj 942(R) ärlighet 775(I) medkänsla 747(R) ansvar 674(I) vänskap 652(R) rättvisa 585(R) tar ansvar 584(R) omtanke 562(R) kreativitet 525(I) respekt 522(R) NivåPersonliga värderingar (PV)Nuvarande kulturella värderingar (CC)Önskade kulturella värderingar (DC) 7 6 5 4 3 2 1 IRS (P)=4-7-0 IRS (L)=0-0-0IROS (P)=0-0-2-1 IROS (L)=2-1-4-0IROS (P)=1-2-2-5 IROS (L)=0-0-0-0

3 National Assessment Sweden: Employment type- Nation Arbetar inte (213) CTS = 44-16-40 Kulturentropi = 6% CTS = 24-17-59 Kulturentropi = 42% Personliga värderingar CTS = 42-24-34 Kulturentropi = 3% Values Distribution March 14, 2014 Copyright 2014 Barrett Values Centre Positiva värderingar Värderingar som kan vara begränsande Nuvarande kulturella värderingar Önskade kulturella värderingar C T S 2 1 3 4 5 6 7 C = Gemensamt goda T = Förändring S = Egenintresse

4 National Assessment Sweden: Employment type- Nation Arbetar inte (213) Kulturentropi Personliga värderingar Nuvarande kulturella värderingar Önskade kulturella värderingar Egenintresse Förändring Gemensamt goda CTS Copyright 2014 Barrett Values Centre March 14, 2014

5 National Assessment Sweden: Employment type- Nation Arbetar inte (213) Antalet värderingar som kan vara begränsande valda av utvärderarna per nivå för Nuvarande kultur. Dem representerar alla värderingar som kan vara begränsande som valdes och inkluderar därför nödvändigtvis inte de tio högst rankade värderingar i värderingsdiagrammet. Värderingar som kan vara begränsande finns bara på nivå 1, 2 och 3. Det är en reflektion av nivån av oordning inom ett system. Nivå Värderingar som kan vara begränsande (röster) Kulturentropi % 3 byråkrati (77) resursslöseri (70) elitism (29) centralstyrning (23) analfabetism (9) strikt moral/ religiositet (1) 10% av det totala antalet röster 2 skyller på varandra (53) könsdiskriminering (39) etnisk diskriminering (36) konflikt/ aggression (35) hat (29) tradition (27) 10% av det totala antalet röster 1 arbetslöshet (116) osäkerhet om framtiden (80) materialistiskt (74) kortsiktighet (64) våld och brott (48) fattigdom (39) miljöförstöring (26) korruption (24) terrorism (4) 22% av det totala antalet röster Totalt 903 utav 2130 42% av det totala antalet röster Cultural Entropy Table March 14, 2014 Copyright 2014 Barrett Values Centre Denna nivå av kulturell entropi reflekterar inhemska problem som kan leda till demonstrationer, våldsamma oroligheter och/eller allvarligt ekonomiskt sönderfall och som indikerar ett behov av politisk förändring och/eller regeringsskifte. Det är viktigt att minska nivån av kulturell entropi för att förbättra individuellt och socialt välbefinnande. Kulturentropi rapport

6 National Assessment Sweden: Employment type- Nation Arbetar inte (213) Röster: Nuvarande kulturRöster: Önskad kulturHopp arbetstillfällen4114110 ansvar för kommande generationer168468 välfungerande sjukvård207454 ekonomisk stabilitet438845 omsorg om de utsatta114837 långsiktighet64135 jämlikhet397233 omsorg om de äldre144329 engagemang63529 bevarande av naturen265428 välfungerande statsförvaltning63428 överkomliga bostadspriser53328 Ett värderingshopp inträffar när det är fler röster för en värdering gällande Önskad kultur än för en värdering gällande Nuvarande kultur. Nedan listas de värderingar vars röster har ökat mest. Värderingar i fet stil är representerade i Önskad kultur. Values Jumps Table March 14, 2014 Copyright 2014 Barrett Values Centre Värderingshopp

7 National Assessment Sweden: Employment type- Nation Arbetar inte (213) Personliga värderingarNuvarande kulturella värderingarÖnskade kulturella värderingar Positive Values Distribution Copyright 2014 Barrett Values Centre March 14, 2014 Önskade kulturella värderingar arbetstillfällen ekonomisk stabilitet välfungerande sjukvård jämlikhet demokratiska processer miljömedvetenhet bevarande av naturen ansvar för kommande generationer fred mänskliga rättigheter Värderingshopp överkomliga bostadspriser välfungerande statsförvaltning omsorg om de utsatta omsorg om de äldre engagemanglångsiktighet


Ladda ner ppt "National Assessment Sweden: Employment type- Nation Arbetar inte Prepared by: Barrett Values Centre March 14, 2014."

Liknande presentationer


Google-annonser