Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

National Assessment Sweden: Age 31 - 40- Organisations Prepared by: Barrett Values Centre March 14, 2014.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "National Assessment Sweden: Age 31 - 40- Organisations Prepared by: Barrett Values Centre March 14, 2014."— Presentationens avskrift:

1 National Assessment Sweden: Age 31 - 40- Organisations Prepared by: Barrett Values Centre March 14, 2014

2 National Assessment Sweden: Age 31 - 40- Organisations (193) 3+. Rädsla är en bakomliggande faktor för hur gruppen fungerar eller leds. NYA VÄRDERINGAR ATT FOKUSERA PÅ Värderingar som visas i blått är viktiga för de individer som arbetar för organisationen och är efterfrågade inom Önskad kultur men syns inte som toppvärderingar för Nuvarande kultur. Hur kan du stödja din personal till att få dessa värderingar och styrkor att fungeras så att de och organisationen kan dra ytterligare fördel av dem? Önskade kulturella värderingar som visas i svart är helt och hållet nya efterfrågningar. De visas inte inom Personlig eller Nuvarande kultur. I vilken utsträckning är dessa värderingar positiva nya efterfrågningar eller kanske en reaktion på något som händer eller som är ohälsosamt i den Nuvarande kulturen? Vilka mönster noterar du gällande dessa nya värderingar? Starta en dialog med de anställda för att få en djupare förståelse.  Värderingar som matchar: 2 Värderingar som matchar: 1 kostnadsjakt, hierarki, kortsiktighet, osäkra anställningar, förvirring, byråkrati 41%+. Krissituation som kräver ledarskapsförändringar för att undvika ett organisatoriskt misslyckande. Kulturentropi: 27% Begränsande värderingar: 6 Summary March 14, 2014 Copyright 2014 Barrett Values Centre Likhet mellan Personlig & Nuvarande kultur 3 eller flera. De anställda kan helt fokusera på sitt arbete. 1-2. De anställda kan någorlunda fokusera på sitt arbete. 0. De anställda kan inte fokusera på sitt arbete. Titta på de blå värderingarna i Önskad kultur för vägledning, om möjligt. Likhet mellan Nuvarande & Önskad kultur 6 eller flera. Utmärkt, stark, hälsosam kultur. 4-5, bra. Gruppen är på rätt väg. 2-3, ok. Gruppen är någorlunda på rätt väg. Mer arbete krävs. 0-1, dålig. Gruppen är missnöjd eller frustrerad, vill ha ändringar eller få en ny inriktning. 0. Den här gruppens arbete är inte baserat på rädslor. 1-2. Det kan finnas en del bakomliggande rädslor som påverkar hur beslut tas eller hur människor leds.          0-10%. Hälsosam funktion. 11%-20%. Vissa problem som behöver noggrann granskning. 21%-30%. Viktiga problem som kräver omedelbar uppmärksamhet. 31%-40%. Allvarlig situation som kräver omedelbart ingripande och förändringar i ledarskapet.     

3 National Assessment Sweden: Age 31 - 40- Organisations (193) kostnadsjakt (L) 691(O) lagarbete 584(R) hierarki (L) 513(O) resultatinriktat 503(O) kortsiktighet (L) 481(O) osäkra anställningar (L) 441(O) förvirring (L) 433(O) byråkrati (L) 413(O) ansvar 394(I) engagemang 365(I) vinst 361(O) anställdas hälsa 1001(O) balans hem/arbete 724(O) humor/ glädje 675(O) lagarbete 674(R) ekonomisk stabilitet 601(O) erkännande av anställda 572(R) ansvar 554(I) kvalitet 543(O) anpassningsbarhet 514(I) medarbetarengagemang 515(O) Values Plot March 14, 2014 Copyright 2014 Barrett Values Centre I = Individuell R = Relationsvärdering Understruket med svart = PV & CC Orange = PV, CC & DC Orange = CC & DC Blå = PV & DC P = Positiv L = Möjligtvis begränsande (vit cirkel) O = Organisationsvärdering S = Samhällsvärdering Värderingar som matchar PV - CC 1 CC - DC 2 PV - DC 4 Kulturentropi: Nuvarande kultur 27% familj 932(R) humor/ glädje 825(I) tar ansvar 654(R) ärlighet 565(I) medkänsla 557(R) balans hem/arbete 514(I) vänskap 512(R) ansvar 504(I) ekonomisk stabilitet 491(I) positiv attityd 475(I) rättvisa 475(R) NivåPersonliga värderingar (PV)Nuvarande kulturella värderingar (CC)Önskade kulturella värderingar (DC) 7 6 5 4 3 2 1 IRS (P)=6-5-0 IRS (L)=0-0-0IROS (P)=2-1-2-0 IROS (L)=0-0-6-0IROS (P)=2-2-6-0 IROS (L)=0-0-0-0

4 National Assessment Sweden: Age 31 - 40- Organisations (193) CTS = 38-19-43 Kulturentropi = 7% CTS = 27-22-51 Kulturentropi = 27% Personliga värderingar CTS = 41-26-33 Kulturentropi = 2% Values Distribution March 14, 2014 Copyright 2014 Barrett Values Centre Positiva värderingar Värderingar som kan vara begränsande Nuvarande kulturella värderingar Önskade kulturella värderingar C T S 2 1 3 4 5 6 7 C = Gemensamt goda T = Förändring S = Egenintresse

5 National Assessment Sweden: Age 31 - 40- Organisations (193) Kulturentropi Personliga värderingar Nuvarande kulturella värderingar Önskade kulturella värderingar Egenintresse Förändring Gemensamt goda CTS Copyright 2014 Barrett Values Centre March 14, 2014

6 National Assessment Sweden: Age 31 - 40- Organisations (193) Antalet värderingar som kan vara begränsande valda av utvärderarna per nivå för Nuvarande kultur. Dem representerar alla värderingar som kan vara begränsande som valdes och inkluderar därför nödvändigtvis inte de tio högst rankade värderingar i värderingsdiagrammet. Värderingar som kan vara begränsande finns bara på nivå 1, 2 och 3. Det är en reflektion av nivån av oordning inom ett system. Nivå Värderingar som kan vara begränsande (röster) Kulturentropi % 3 hierarki (51) förvirring (43) byråkrati (41) långa arbetstider (34) makt (28) håller på information (26) silomentalitet (5) 12% av det totala antalet röster 2 intern konkurrens (28) skyller på varandra (27) manipulation (11) imperiebyggande (8) 4% av det totala antalet röster 1 kostnadsjakt (69) kortsiktighet (48) osäkra anställningar (44) kontroll (22) försiktighet (15) utnyttjande (14) 11% av det totala antalet röster Totalt 514 utav 1930 27% av det totala antalet röster Cultural Entropy Table March 14, 2014 Copyright 2014 Barrett Values Centre Denna nivå av kulturell entropi reflekterar betydande problem som kräver kulturell och strukturell förändring samt ledarskapsträning. Det är viktigt att minska nivån av kulturell entropi för att förbättra prestationen. Kulturentropi rapport

7 National Assessment Sweden: Age 31 - 40- Organisations (193) Röster: Nuvarande kulturRöster: Önskad kulturHopp anställdas hälsa3210068 balans hem/arbete297243 erkännande av anställda205737 långsiktighet135037 humor/ glädje336734 öppen kommunikation154934 lyhördhet53530 ekonomisk stabilitet326028 ledarskapsutveckling73427 tydlighet73124 Ett värderingshopp inträffar när det är fler röster för en värdering gällande Önskad kultur än för en värdering gällande Nuvarande kultur. Nedan listas de värderingar vars röster har ökat mest. Värderingar i fet stil är representerade i Önskad kultur. Values Jumps Table March 14, 2014 Copyright 2014 Barrett Values Centre Värderingshopp

8 National Assessment Sweden: Age 31 - 40- Organisations (193) Personliga värderingarNuvarande kulturella värderingarÖnskade kulturella värderingar Positive Values Distribution Copyright 2014 Barrett Values Centre March 14, 2014 Önskade kulturella värderingar anställdas hälsa ekonomisk stabilitet erkännande av anställda balans hem/arbete lagarbete ansvar anpassningsbarhet humor/ glädje medarbetarengageman g Värderingshopp öppen kommunikation lyhördhet tydlighetledarskapsutvecklinglångsiktighet

9 National Assessment Sweden: Age 31 - 40- Organisations (193) Business Needs Scorecard Copyright 2014 Barrett Values Centre March 14, 2014 Nuvarande kulturÖnskad kultur Finans kostnadsjakt (L) vinst ekonomisk stabilitet Hälsotillstånd resultatinriktat byråkrati (L) kvalitet Externa relationer Evolution kortsiktighet (L)anpassningsbarhet Kultur Tillit / Engagemang lagarbete ansvar engagemang lagarbete ansvar medarbetarengagemang Riktning/ Kommunikation hierarki (L) förvirring (L) humor/ glädje Stödjande Miljö osäkra anställningar (L) anställdas hälsa balans hem/arbete erkännande av anställda Bidrag till samhället Önskade kulturella värderingar Nuvarande kulturella värderingar Finans Hälsotillstånd Evolution Externa relationer Tillit / Engagemang Bidrag till samhället Hälsotillstånd Evolution Externa relationer Riktning/ Kommunikation Stödjande Miljö Kultur Bidrag till samhället Finans Tillit / Engagemang Riktning/ Kommunikation Stödjande Miljö Kultur

10 FinansHälsotillståndExterna relationerEvolution Tillit / EngagemangRiktning/ Kommunikation Stödjande Miljö Bidrag till samhället Kultur Business Needs Scorecard- Values Distribution March 14, 2014 Copyright 2014 Barrett Values Centre National Assessment Sweden: Age 31 - 40- Organisations (193) Positiva värderingar - Nuvarande kulturPositiva värderingar - Önskad kulturKulturentropi: Nuvarande kultur


Ladda ner ppt "National Assessment Sweden: Age 31 - 40- Organisations Prepared by: Barrett Values Centre March 14, 2014."

Liknande presentationer


Google-annonser