Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

National Assessment Sweden: Organisation- Age 41 - 50 Prepared by: Barrett Values Centre March 12, 2013.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "National Assessment Sweden: Organisation- Age 41 - 50 Prepared by: Barrett Values Centre March 12, 2013."— Presentationens avskrift:

1 National Assessment Sweden: Organisation- Age 41 - 50 Prepared by: Barrett Values Centre March 12, 2013

2 National Assessment Sweden: Organisation- Age 41 - 50 (234) 3+. Rädsla är en bakomliggande faktor för hur gruppen fungerar eller leds. NYA VÄRDERINGAR ATT FOKUSERA PÅ Värderingar som visas i blått är viktiga för de individer som arbetar för organisationen och är efterfrågade inom Önskad kultur men syns inte som toppvärderingar för Nuvarande kultur. Hur kan du stödja din personal till att få dessa värderingar och styrkor att fungeras så att de och organisationen kan dra ytterligare fördel av dem?  Värderingar som matchar: 5 Värderingar som matchar: 2 kostnadsjakt, hierarki, kortsiktighet, förvirring 41%+. Krissituation som kräver ledarskapsförändringar för att undvika ett organisatoriskt misslyckande. Entropi: 26% Begränsande värderingar: 4 Summary March 12, 2013 Copyright 2013 Barrett Values Centre Likhet mellan Personlig & Nuvarande kultur 3 eller flera. De anställda kan helt fokusera på sitt arbete. 1-2. De anställda kan någorlunda fokusera på sitt arbete. 0. De anställda kan inte fokusera på sitt arbete. Titta på de blå värderingarna i Önskad kultur för vägledning, om möjligt. Likhet mellan Nuvarande & Önskad kultur 6 eller flera. Utmärkt, stark, hälsosam kultur. 4-5, bra. Gruppen är på rätt väg. 2-3, ok. Gruppen är någorlunda på rätt väg. Mer arbete krävs. 0-1, dålig. Gruppen är missnöjd eller frustrerad, vill ha ändringar eller få en ny inriktning. 0. Den här gruppens arbete är inte baserat på rädslor. 1-2. Det kan finnas en del bakomliggande rädslor som påverkar hur beslut tas eller hur människor leds.          0-10%. Hälsosam funktion. 11%-20%. Vissa problem som behöver noggrann granskning. 21%-30%. Viktiga problem som kräver omedelbar uppmärksamhet. 31%-40%. Allvarlig situation som kräver omedelbart ingripande och förändringar i ledarskapet.      Önskade kulturella värderingar som visas i svart är helt och hållet nya efterfrågningar. De visas inte inom Personlig eller Nuvarande kultur. I vilken utsträckning är dessa värderingar positiva nya efterfrågningar eller kanske en reaktion på något som händer eller som är ohälsosamt i den Nuvarande kulturen? Vilka mönster noterar du gällande dessa nya värderingar? Starta en dialog med de anställda för att få en djupare förståelse.

3 National Assessment Sweden: Organisation- Age 41 - 50 (234) kostnadsjakt (L) 811(O) ansvar 664(I) lagarbete 594(R) resultatinriktat 583(O) kvalitet 553(O) humor/ glädje 545(O) hierarki (L) 533(O) kortsiktighet (L) 531(O) förvirring (L) 503(O) medarbetarengagemang 465(O) anställdas hälsa 1191(O) erkännande av anställda 872(R) lagarbete 874(R) humor/ glädje 765(O) kvalitet 713(O) balans hem/arbete 704(O) ekonomisk stabilitet 691(O) anpassningsbarhet 644(I) ansvar 634(I) medarbetarengagemang 635(O) Values PlotMarch 12, 2013 Copyright 2013 Barrett Values Centre I = Individuell R = Relationsvärdering Understruket med svart = PV & CC Orange = PV, CC & DC Orange = CC & DC Blå = PV & DC P = Positiv L = Möjligtvis begränsande (vit cirkel) O = Organisationsvärdering S = Samhällsvärdering Värderingar som matchar PV - CC 2 CC - DC 5 PV - DC 4 Hälsoindex (PL) PV-10-0 CC - 6-4 DC-10-0 familj 1172(R) humor/ glädje 1035(I) tar ansvar 894(R) ärlighet 825(I) ansvar 804(I) positiv attityd 755(I) medkänsla 747(R) rättvisa 675(R) anpassningsbarhet 584(I) balans hem/arbete 574(I) NivåPersonliga värderingar (PV)Nuvarande kulturella värderingar (CC)Önskade kulturella värderingar (DC) 7 6 5 4 3 2 1 IRS (P)=6-4-0 IRS (L)=0-0-0IROS (P)=1-1-4-0 IROS (L)=0-0-4-0IROS (P)=2-2-6-0 IROS (L)=0-0-0-0

4 National Assessment Sweden: Organisation- Age 41 - 50 (234) CTS = 43-21-36 Entropi = 6% CTS = 27-22-51 Entropi = 26% Personliga värderingar CTS = 41-26-33 Entropi = 0% Values distribution March 12, 2013 Copyright 2013 Barrett Values Centre Positiva värderingar Värderingar som kan vara begränsande Nuvarande kulturella värderingar Önskade kulturella värderingar C T S 2 1 3 4 5 6 7 C = Gemensamt goda T = Förändring S = Egenintresse

5 National Assessment Sweden: Organisation- Age 41 - 50 (234) Personliga värderingarNuvarande kulturella värderingarÖnskade kulturella värderingar Positive Values distribution Copyright 2013 Barrett Values Centre March 12, 2013

6 National Assessment Sweden: Organisation- Age 41 - 50 (234) Kulturentropi Personliga värderingar Nuvarande kulturella värderingar Önskade kulturella värderingar Egenintresse Förändring Gemensamt goda CTS Copyright 2013 Barrett Values Centre March 12, 2013

7 National Assessment Sweden: Organisation- Age 41 - 50 (234) Företagets behov Copyright 2013 Barrett Values CentreMarch 12, 2013 Önskade kulturella värderingar Nuvarande kulturella värderingar Finans Fitness Evolution Kundrelationer Kultur Samhällsinsatser Fitness Evolution Nuvarande kulturÖnskad kultur Finans kostnadsjakt (L)ekonomisk stabilitet Fitness resultatinriktat kvalitet hierarki (L) förvirring (L) kvalitet Kundrelationer Evolution kortsiktighet (L)anpassningsbarhet Kultur lagarbete humor/ glädje medarbetarengagemang erkännande av anställda lagarbete humor/ glädje balans hem/arbete medarbetarengagemang Samhällsinsatser Kundrelationer

8 National Assessment Sweden: Organisation- Age 41 - 50 (234) Antalet värderingar som kan vara begränsande valda av utvärderarna per nivå för Nuvarande kultur. Dem representerar alla värderingar som kan vara begränsande som valdes och inkluderar därför nödvändigtvis inte de tio högst rankade värderingar i värderingsdiagrammet. Värderingar som kan vara begränsande finns bara på nivå 1, 2 och 3. Det är en reflektion av nivån av oordning inom ett system. Nivå Värderingar som kan vara begränsande (röster) Percent entropi 3 hierarki (53) förvirring (50) byråkrati (45) håller på information (43) långa arbetstider (39) makt (25) silomentalitet (4) 259 out of 569: 11% of total votes 2 intern konkurrens (30) skyller på varandra (30) manipulation (18) imperiebyggande (10) 88 out of 243: 4% of total votes 1 kostnadsjakt (81) kortsiktighet (53) osäkra anställningar (43) kontroll (42) försiktighet (23) utnyttjande (22) 264 out of 392: 11% of total votes Totalt 611 out of 234026% of total votes Entropy TableMarch 12, 2013 Copyright 2013 Barrett Values Centre Denna nivå av kulturell entropi reflekterar betydande problem som kräver kulturell och strukturell förändring samt ledarskapsträning. Det är viktigt att minska nivån av kulturell entropi för att förbättra prestationen. Entropirapport

9 National Assessment Sweden: Organisation- Age 41 - 50 (234) värdering Röster: Nuvarande kulturRöster: Önskad kulturHopp anställdas hälsa4511974 erkännande av anställda338754 balans hem/arbete357035 tydlighet104535 gemensamma värderingar245834 öppen kommunikation255732 långsiktighet184830 ekonomisk stabilitet406929 lagarbete598728 entusiasm194526 Ett värderingshopp inträffar när det är fler röster för en värdering gällande Önskad kultur än för en värdering gällande Nuvarande kultur. Nedan listas de värderingar vars röster har ökat mest. Värderingar i fet stil är representerade i Önskad kultur. Values Jumps Table March 12, 2013 Copyright 2013 Barrett Values Centre VÄRDERINGSHOPP


Ladda ner ppt "National Assessment Sweden: Organisation- Age 41 - 50 Prepared by: Barrett Values Centre March 12, 2013."

Liknande presentationer


Google-annonser