Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

National Assessment Sweden: Employment type Offentlig sektor- Organisations Prepared by: Barrett Values Centre March 14, 2014.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "National Assessment Sweden: Employment type Offentlig sektor- Organisations Prepared by: Barrett Values Centre March 14, 2014."— Presentationens avskrift:

1 National Assessment Sweden: Employment type Offentlig sektor- Organisations Prepared by: Barrett Values Centre March 14, 2014

2 National Assessment Sweden: Employment type Offentlig sektor- Organisations (307) 3+. Rädsla är en bakomliggande faktor för hur gruppen fungerar eller leds. NYA VÄRDERINGAR ATT FOKUSERA PÅ Värderingar som visas i blått är viktiga för de individer som arbetar för organisationen och är efterfrågade inom Önskad kultur men syns inte som toppvärderingar för Nuvarande kultur. Hur kan du stödja din personal till att få dessa värderingar och styrkor att fungeras så att de och organisationen kan dra ytterligare fördel av dem? Önskade kulturella värderingar som visas i svart är helt och hållet nya efterfrågningar. De visas inte inom Personlig eller Nuvarande kultur. I vilken utsträckning är dessa värderingar positiva nya efterfrågningar eller kanske en reaktion på något som händer eller som är ohälsosamt i den Nuvarande kulturen? Vilka mönster noterar du gällande dessa nya värderingar? Starta en dialog med de anställda för att få en djupare förståelse.  Värderingar som matchar: 3 Värderingar som matchar: 1 byråkrati, kostnadsjakt, kortsiktighet, förvirring, hierarki 41%+. Krissituation som kräver ledarskapsförändringar för att undvika ett organisatoriskt misslyckande. Kulturentropi: 28% Begränsande värderingar: 5 Summary March 14, 2014 Copyright 2014 Barrett Values Centre Likhet mellan Personlig & Nuvarande kultur 3 eller flera. De anställda kan helt fokusera på sitt arbete. 1-2. De anställda kan någorlunda fokusera på sitt arbete. 0. De anställda kan inte fokusera på sitt arbete. Titta på de blå värderingarna i Önskad kultur för vägledning, om möjligt. Likhet mellan Nuvarande & Önskad kultur 6 eller flera. Utmärkt, stark, hälsosam kultur. 4-5, bra. Gruppen är på rätt väg. 2-3, ok. Gruppen är någorlunda på rätt väg. Mer arbete krävs. 0-1, dålig. Gruppen är missnöjd eller frustrerad, vill ha ändringar eller få en ny inriktning. 0. Den här gruppens arbete är inte baserat på rädslor. 1-2. Det kan finnas en del bakomliggande rädslor som påverkar hur beslut tas eller hur människor leds.          0-10%. Hälsosam funktion. 11%-20%. Vissa problem som behöver noggrann granskning. 21%-30%. Viktiga problem som kräver omedelbar uppmärksamhet. 31%-40%. Allvarlig situation som kräver omedelbart ingripande och förändringar i ledarskapet.     

3 National Assessment Sweden: Employment type Offentlig sektor- Organisations (307) byråkrati (L) 963(O) lagarbete 924(R) kostnadsjakt (L) 891(O) kortsiktighet (L) 851(O) samarbete 785(R) förvirring (L) 773(O) ansvar 764(I) hierarki (L) 733(O) göra skillnad/något betydelsefullt 696(S) resultatinriktat 673(O) anställdas hälsa 1741(O) erkännande av anställda 1172(R) humor/ glädje 995(O) lagarbete 974(R) balans hem/arbete 874(O) engagemang 875(I) ansvar 864(I) gemensamma värderingar 845(O) samarbete 815(R) medarbetarengagemang 785(O) Values Plot March 14, 2014 Copyright 2014 Barrett Values Centre I = Individuell R = Relationsvärdering Understruket med svart = PV & CC Orange = PV, CC & DC Orange = CC & DC Blå = PV & DC P = Positiv L = Möjligtvis begränsande (vit cirkel) O = Organisationsvärdering S = Samhällsvärdering Värderingar som matchar PV - CC 1 CC - DC 3 PV - DC 2 Kulturentropi: Nuvarande kultur 28% familj 1522(R) humor/ glädje 1335(I) ansvar 1094(I) tar ansvar 984(R) omtanke 932(R) ärlighet 885(I) medkänsla 867(R) vänskap 792(R) ekonomisk stabilitet 781(I) respekt 762(R) NivåPersonliga värderingar (PV)Nuvarande kulturella värderingar (CC)Önskade kulturella värderingar (DC) 7 6 5 4 3 2 1 IRS (P)=4-6-0 IRS (L)=0-0-0IROS (P)=1-2-1-1 IROS (L)=0-0-5-0IROS (P)=2-3-5-0 IROS (L)=0-0-0-0

4 National Assessment Sweden: Employment type Offentlig sektor- Organisations (307) CTS = 43-19-38 Kulturentropi = 4% CTS = 30-22-48 Kulturentropi = 28% Personliga värderingar CTS = 44-25-31 Kulturentropi = 1% Values Distribution March 14, 2014 Copyright 2014 Barrett Values Centre Positiva värderingar Värderingar som kan vara begränsande Nuvarande kulturella värderingar Önskade kulturella värderingar C T S 2 1 3 4 5 6 7 C = Gemensamt goda T = Förändring S = Egenintresse

5 National Assessment Sweden: Employment type Offentlig sektor- Organisations (307) Kulturentropi Personliga värderingar Nuvarande kulturella värderingar Önskade kulturella värderingar Egenintresse Förändring Gemensamt goda CTS Copyright 2014 Barrett Values Centre March 14, 2014

6 National Assessment Sweden: Employment type Offentlig sektor- Organisations (307) Antalet värderingar som kan vara begränsande valda av utvärderarna per nivå för Nuvarande kultur. Dem representerar alla värderingar som kan vara begränsande som valdes och inkluderar därför nödvändigtvis inte de tio högst rankade värderingar i värderingsdiagrammet. Värderingar som kan vara begränsande finns bara på nivå 1, 2 och 3. Det är en reflektion av nivån av oordning inom ett system. Nivå Värderingar som kan vara begränsande (röster) Kulturentropi % 3 byråkrati (96) förvirring (77) hierarki (73) långa arbetstider (59) makt (58) håller på information (37) silomentalitet (7) 13% av det totala antalet röster 2 skyller på varandra (44) intern konkurrens (43) manipulation (28) imperiebyggande (10) 4% av det totala antalet röster 1 kostnadsjakt (89) kortsiktighet (85) osäkra anställningar (57) kontroll (34) försiktighet (27) utnyttjande (27) 11% av det totala antalet röster Totalt 851 utav 3070 28% av det totala antalet röster Cultural Entropy Table March 14, 2014 Copyright 2014 Barrett Values Centre Denna nivå av kulturell entropi reflekterar betydande problem som kräver kulturell och strukturell förändring samt ledarskapsträning. Det är viktigt att minska nivån av kulturell entropi för att förbättra prestationen. Kulturentropi rapport

7 National Assessment Sweden: Employment type Offentlig sektor- Organisations (307) Röster: Nuvarande kulturRöster: Önskad kulturHopp anställdas hälsa45174129 erkännande av anställda2911788 balans hem/arbete338754 ekonomisk stabilitet267751 öppen kommunikation297748 långsiktighet115342 humor/ glädje609939 respekt296637 medarbetarengagemang447834 gemensamma värderingar538431 positiv attityd346531 Ett värderingshopp inträffar när det är fler röster för en värdering gällande Önskad kultur än för en värdering gällande Nuvarande kultur. Nedan listas de värderingar vars röster har ökat mest. Värderingar i fet stil är representerade i Önskad kultur. Values Jumps Table March 14, 2014 Copyright 2014 Barrett Values Centre Värderingshopp

8 National Assessment Sweden: Employment type Offentlig sektor- Organisations (307) Personliga värderingarNuvarande kulturella värderingarÖnskade kulturella värderingar Positive Values Distribution Copyright 2014 Barrett Values Centre March 14, 2014 Önskade kulturella värderingar anställdas hälsa erkännande av anställda lagarbete balans hem/arbete ansvar humor/ glädje engagemang gemensamma värderingar samarbete medarbetarengageman g Värderingshopp ekonomisk stabilitet öppen kommunikation respekt positiv attitydlångsiktighet

9 National Assessment Sweden: Employment type Offentlig sektor- Organisations (307) Business Needs Scorecard Copyright 2014 Barrett Values Centre March 14, 2014 Nuvarande kulturÖnskad kultur Finans kostnadsjakt (L) Hälsotillstånd byråkrati (L) resultatinriktat Externa relationer Evolution kortsiktighet (L) Kultur Tillit / Engagemang lagarbete samarbete ansvar lagarbete engagemang ansvar gemensamma värderingar samarbete medarbetarengagemang Riktning/ Kommunikation förvirring (L) hierarki (L) humor/ glädje Stödjande Miljö anställdas hälsa erkännande av anställda balans hem/arbete Bidrag till samhället göra skillnad/något betydelsefullt Önskade kulturella värderingar Nuvarande kulturella värderingar Finans Hälsotillstånd Evolution Externa relationer Tillit / Engagemang Bidrag till samhället Hälsotillstånd Evolution Externa relationer Riktning/ Kommunikation Stödjande Miljö Kultur Bidrag till samhället Finans Tillit / Engagemang Riktning/ Kommunikation Stödjande Miljö Kultur

10 FinansHälsotillståndExterna relationerEvolution Tillit / EngagemangRiktning/ Kommunikation Stödjande Miljö Bidrag till samhället Kultur Business Needs Scorecard- Values Distribution March 14, 2014 Copyright 2014 Barrett Values Centre National Assessment Sweden: Employment type Offentlig sektor- Organisations (307) Positiva värderingar - Nuvarande kulturPositiva värderingar - Önskad kulturKulturentropi: Nuvarande kultur


Ladda ner ppt "National Assessment Sweden: Employment type Offentlig sektor- Organisations Prepared by: Barrett Values Centre March 14, 2014."

Liknande presentationer


Google-annonser