Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

National Assessment Sweden: Organisation- Age 21 - 30 Prepared by: Barrett Values Centre March 12, 2013.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "National Assessment Sweden: Organisation- Age 21 - 30 Prepared by: Barrett Values Centre March 12, 2013."— Presentationens avskrift:

1 National Assessment Sweden: Organisation- Age 21 - 30 Prepared by: Barrett Values Centre March 12, 2013

2 National Assessment Sweden: Organisation- Age 21 - 30 (178) 3+. Rädsla är en bakomliggande faktor för hur gruppen fungerar eller leds. NYA VÄRDERINGAR ATT FOKUSERA PÅ Värderingar som visas i blått är viktiga för de individer som arbetar för organisationen och är efterfrågade inom Önskad kultur men syns inte som toppvärderingar för Nuvarande kultur. Hur kan du stödja din personal till att få dessa värderingar och styrkor att fungeras så att de och organisationen kan dra ytterligare fördel av dem?  Värderingar som matchar: 6 Värderingar som matchar: 2 förvirring, osäkra anställningar, hierarki 41%+. Krissituation som kräver ledarskapsförändringar för att undvika ett organisatoriskt misslyckande. Entropi: 25% Begränsande värderingar: 3 Summary March 12, 2013 Copyright 2013 Barrett Values Centre Likhet mellan Personlig & Nuvarande kultur 3 eller flera. De anställda kan helt fokusera på sitt arbete. 1-2. De anställda kan någorlunda fokusera på sitt arbete. 0. De anställda kan inte fokusera på sitt arbete. Titta på de blå värderingarna i Önskad kultur för vägledning, om möjligt. Likhet mellan Nuvarande & Önskad kultur 6 eller flera. Utmärkt, stark, hälsosam kultur. 4-5, bra. Gruppen är på rätt väg. 2-3, ok. Gruppen är någorlunda på rätt väg. Mer arbete krävs. 0-1, dålig. Gruppen är missnöjd eller frustrerad, vill ha ändringar eller få en ny inriktning. 0. Den här gruppens arbete är inte baserat på rädslor. 1-2. Det kan finnas en del bakomliggande rädslor som påverkar hur beslut tas eller hur människor leds.          0-10%. Hälsosam funktion. 11%-20%. Vissa problem som behöver noggrann granskning. 21%-30%. Viktiga problem som kräver omedelbar uppmärksamhet. 31%-40%. Allvarlig situation som kräver omedelbart ingripande och förändringar i ledarskapet.      Önskade kulturella värderingar som visas i svart är helt och hållet nya efterfrågningar. De visas inte inom Personlig eller Nuvarande kultur. I vilken utsträckning är dessa värderingar positiva nya efterfrågningar eller kanske en reaktion på något som händer eller som är ohälsosamt i den Nuvarande kulturen? Vilka mönster noterar du gällande dessa nya värderingar? Starta en dialog med de anställda för att få en djupare förståelse.

3 National Assessment Sweden: Organisation- Age 21 - 30 (178) lagarbete 534(R) förvirring (L) 483(O) ansvar 474(I) osäkra anställningar (L) 461(O) effektivitet 443(O) anställdas hälsa 421(O) hierarki (L) 423(O) samarbete 425(R) engagemang 405(I) humor/ glädje 405(O) resultatinriktat 403(O) anställdas hälsa 941(O) engagemang 585(I) ansvar 574(I) anpassningsbarhet 564(I) humor/ glädje 525(O) kvalitet 523(O) lagarbete 524(R) effektivitet 513(O) ekonomisk stabilitet 501(O) erkännande av anställda 502(R) Values PlotMarch 12, 2013 Copyright 2013 Barrett Values Centre I = Individuell R = Relationsvärdering Understruket med svart = PV & CC Orange = PV, CC & DC Orange = CC & DC Blå = PV & DC P = Positiv L = Möjligtvis begränsande (vit cirkel) O = Organisationsvärdering S = Samhällsvärdering Värderingar som matchar PV - CC 2 CC - DC 6 PV - DC 2 Hälsoindex (PL) PV - 9-1 CC - 8-3 DC-10-0 humor/ glädje 865(I) ansvar 714(I) familj 552(R) vänskap 472(R) kontroll (L) 461(R) omtanke 462(R) ambition 453(I) positiv attityd 445(I) tar ansvar 444(R) ärlighet 445(I) NivåPersonliga värderingar (PV)Nuvarande kulturella värderingar (CC)Önskade kulturella värderingar (DC) 7 6 5 4 3 2 1 IRS (P)=5-4-0 IRS (L)=0-1-0IROS (P)=2-2-4-0 IROS (L)=0-0-3-0IROS (P)=3-2-5-0 IROS (L)=0-0-0-0

4 National Assessment Sweden: Organisation- Age 21 - 30 (178) CTS = 41-19-40 Entropi = 8% CTS = 27-23-50 Entropi = 25% Personliga värderingar CTS = 42-26-32 Entropi = 2% Values distribution March 12, 2013 Copyright 2013 Barrett Values Centre Positiva värderingar Värderingar som kan vara begränsande Nuvarande kulturella värderingar Önskade kulturella värderingar C T S 2 1 3 4 5 6 7 C = Gemensamt goda T = Förändring S = Egenintresse

5 National Assessment Sweden: Organisation- Age 21 - 30 (178) Personliga värderingarNuvarande kulturella värderingarÖnskade kulturella värderingar Positive Values distribution Copyright 2013 Barrett Values Centre March 12, 2013

6 National Assessment Sweden: Organisation- Age 21 - 30 (178) Kulturentropi Personliga värderingar Nuvarande kulturella värderingar Önskade kulturella värderingar Egenintresse Förändring Gemensamt goda CTS Copyright 2013 Barrett Values Centre March 12, 2013

7 National Assessment Sweden: Organisation- Age 21 - 30 (178) Företagets behov Copyright 2013 Barrett Values CentreMarch 12, 2013 Önskade kulturella värderingar Nuvarande kulturella värderingar Finans Fitness Evolution Kundrelationer Kultur Samhällsinsatser Fitness Evolution Nuvarande kulturÖnskad kultur Finans ekonomisk stabilitet Fitness förvirring (L) effektivitet hierarki (L) resultatinriktat kvalitet effektivitet Kundrelationer Evolution anpassningsbarhet Kultur lagarbete samarbete humor/ glädje lagarbete erkännande av anställda Samhällsinsatser Kundrelationer

8 National Assessment Sweden: Organisation- Age 21 - 30 (178) Antalet värderingar som kan vara begränsande valda av utvärderarna per nivå för Nuvarande kultur. Dem representerar alla värderingar som kan vara begränsande som valdes och inkluderar därför nödvändigtvis inte de tio högst rankade värderingar i värderingsdiagrammet. Värderingar som kan vara begränsande finns bara på nivå 1, 2 och 3. Det är en reflektion av nivån av oordning inom ett system. Nivå Värderingar som kan vara begränsande (röster) Percent entropi 3 förvirring (48) hierarki (42) långa arbetstider (37) byråkrati (33) håller på information (30) makt (21) silomentalitet (1) 212 out of 449: 12% of total votes 2 skyller på varandra (30) intern konkurrens (23) manipulation (19) imperiebyggande (5) 77 out of 178: 4% of total votes 1 osäkra anställningar (46) kostnadsjakt (39) kortsiktighet (28) utnyttjande (20) kontroll (19) försiktighet (11) 163 out of 262: 9% of total votes Totalt 452 out of 178025% of total votes Entropy TableMarch 12, 2013 Copyright 2013 Barrett Values Centre Denna nivå av kulturell entropi reflekterar betydande problem som kräver kulturell och strukturell förändring samt ledarskapsträning. Det är viktigt att minska nivån av kulturell entropi för att förbättra prestationen. Entropirapport

9 National Assessment Sweden: Organisation- Age 21 - 30 (178) värdering Röster: Nuvarande kulturRöster: Önskad kulturHopp anställdas hälsa429452 erkännande av anställda165034 ekonomisk stabilitet195031 anpassningsbarhet295627 kvalitet265226 balans hem/arbete234522 långsiktighet113322 jämlikhet214221 medarbetarengagemang173821 tydlighet32421 Ett värderingshopp inträffar när det är fler röster för en värdering gällande Önskad kultur än för en värdering gällande Nuvarande kultur. Nedan listas de värderingar vars röster har ökat mest. Värderingar i fet stil är representerade i Önskad kultur. Values Jumps Table March 12, 2013 Copyright 2013 Barrett Values Centre VÄRDERINGSHOPP


Ladda ner ppt "National Assessment Sweden: Organisation- Age 21 - 30 Prepared by: Barrett Values Centre March 12, 2013."

Liknande presentationer


Google-annonser