Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

National Assessment Sweden: Nation- Age 21 - 30 Prepared by: Barrett Values Centre March 12, 2013.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "National Assessment Sweden: Nation- Age 21 - 30 Prepared by: Barrett Values Centre March 12, 2013."— Presentationens avskrift:

1 National Assessment Sweden: Nation- Age 21 - 30 Prepared by: Barrett Values Centre March 12, 2013

2 National Assessment Sweden: Nation- Age 21 - 30 (178) arbetslöshet (L) 1011(O) byråkrati (L) 763(O) utbildningsmöjligheter 693(O) fred 657(S) yttrandefrihet 644(O) materialistiskt (L) 621(I) osäkerhet om framtiden (L) 611(I) skyller på varandra (L) 592(R) resursslöseri (L) 533(O) kortsiktighet (L) 461(O) arbetstillfällen 1011(O) ekonomisk stabilitet 801(I) ansvar för kommande generationer 627(S) jämlikhet 594(R) välfungerande sjukvård 551(O) miljömedvetenhet 546(S) bevarande av naturen 526(S) yttrandefrihet 474(O) mänskliga rättigheter 467(S) omsorg om de utsatta 464(S) Values PlotMarch 12, 2013 Copyright 2013 Barrett Values Centre I = Individuell R = Relationsvärdering Understruket med svart = PV & CC Orange = PV, CC & DC Orange = CC & DC Blå = PV & DC P = Positiv L = Möjligtvis begränsande (vit cirkel) O = Organisationsvärdering S = Samhällsvärdering Värderingar som matchar PV - CC 0 CC - DC 1 PV - DC 0 Hälsoindex (PL) PV - 9-1 CC - 3-7 DC-10-0 humor/ glädje 865(I) ansvar 714(I) familj 552(R) vänskap 472(R) kontroll (L) 461(R) omtanke 462(R) ambition 453(I) positiv attityd 445(I) tar ansvar 444(R) ärlighet 445(I) NivåPersonliga värderingar (PV)Nuvarande kulturella värderingar (CC)Önskade kulturella värderingar (DC) 7 6 5 4 3 2 1 IRS (P)=5-4-0 IRS (L)=0-1-0IROS (P)=0-0-2-1 IROS (L)=2-1-4-0IROS (P)=1-1-3-5 IROS (L)=0-0-0-0

3 National Assessment Sweden: Nation- Age 21 - 30 (178) CTS = 41-19-40 Entropi = 8% CTS = 24-17-59 Entropi = 43% Personliga värderingar CTS = 43-25-32 Entropi = 2% Values distribution March 12, 2013 Copyright 2013 Barrett Values Centre Positiva värderingar Värderingar som kan vara begränsande Nuvarande kulturella värderingar Önskade kulturella värderingar C T S 2 1 3 4 5 6 7 C = Gemensamt goda T = Förändring S = Egenintresse

4 National Assessment Sweden: Nation- Age 21 - 30 (178) Personliga värderingarNuvarande kulturella värderingarÖnskade kulturella värderingar Positive Values distribution Copyright 2013 Barrett Values Centre March 12, 2013

5 National Assessment Sweden: Nation- Age 21 - 30 (178) Kulturentropi Personliga värderingar Nuvarande kulturella värderingar Önskade kulturella värderingar Egenintresse Förändring Gemensamt goda CTS Copyright 2013 Barrett Values Centre March 12, 2013

6 National Assessment Sweden: Nation- Age 21 - 30 (178) Antalet värderingar som kan vara begränsande valda av utvärderarna per nivå för Nuvarande kultur. Dem representerar alla värderingar som kan vara begränsande som valdes och inkluderar därför nödvändigtvis inte de tio högst rankade värderingar i värderingsdiagrammet. Värderingar som kan vara begränsande finns bara på nivå 1, 2 och 3. Det är en reflektion av nivån av oordning inom ett system. Nivå Värderingar som kan vara begränsande (röster) Percent entropi 3 byråkrati (76) resursslöseri (53) elitism (34) centralstyrning (19) analfabetism (8) strikt moral/ religiositet (3) 193 out of 317: 11% of total votes 2 skyller på varandra (59) konflikt/ aggression (28) könsdiskriminering (28) etnisk diskriminering (27) hat (27) tradition (20) 189 out of 250: 11% of total votes 1 arbetslöshet (101) materialistiskt (62) osäkerhet om framtiden (61) kortsiktighet (46) våld och brott (40) miljöförstöring (25) fattigdom (23) korruption (20) terrorism (3) 381 out of 491: 21% of total votes Totalt 763 out of 178043% of total votes Entropy TableMarch 12, 2013 Copyright 2013 Barrett Values Centre Denna nivå av kulturell entropi reflekterar inhemska problem som kan leda till demonstrationer, våldsamma oroligheter och/eller allvarligt ekonomiskt sönderfall och som indikerar ett behov av politisk förändring och/eller regeringsskifte. Det är viktigt att minska nivån av kulturell entropi för att förbättra individuellt och socialt välbefinnande. Entropirapport

7 National Assessment Sweden: Nation- Age 21 - 30 (178) värdering Röster: Nuvarande kulturRöster: Önskad kulturHopp arbetstillfällen610195 ekonomisk stabilitet288052 ansvar för kommande generationer126250 välfungerande sjukvård105545 bevarande av naturen175235 långsiktighet114534 omsorg om de utsatta134633 engagemang53429 social rättvisa028 omsorg om de äldre93425 Ett värderingshopp inträffar när det är fler röster för en värdering gällande Önskad kultur än för en värdering gällande Nuvarande kultur. Nedan listas de värderingar vars röster har ökat mest. Värderingar i fet stil är representerade i Önskad kultur. Values Jumps Table March 12, 2013 Copyright 2013 Barrett Values Centre VÄRDERINGSHOPP


Ladda ner ppt "National Assessment Sweden: Nation- Age 21 - 30 Prepared by: Barrett Values Centre March 12, 2013."

Liknande presentationer


Google-annonser