Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

National Assessment Sweden: Swedish born Ja Prepared by: Barrett Values Centre March 15, 2012.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "National Assessment Sweden: Swedish born Ja Prepared by: Barrett Values Centre March 15, 2012."— Presentationens avskrift:

1 National Assessment Sweden: Swedish born Ja Prepared by: Barrett Values Centre March 15, 2012

2 National Assessment Sweden: Swedish born Ja (937) arbetslöshet (L) 5071(O) byråkrati (L) 4003(O) yttrandefrihet 3904(O) osäkerhet om framtiden (L) 3791(I) materialistiskt (L) 3201(I) resursslöseri (L) 3163(O) skyller på varandra (L) 3002(R) fred 2747(S) våld och brott (L) 2691(R) kortsiktighet (L) 2621(O) utbildningsmöjligheter 2623(O) arbetstillfällen 5901(O) ekonomisk stabilitet 4671(I) ansvar för kommande generationer 3747(S) välfungerande sjukvård 3061(O) demokratiska processer 2624(R) bevarande av naturen 2576(S) omsorg om de äldre 2574(S) miljömedvetenhet 2446(S) hållbar utveckling 2296(S) omsorg om de utsatta 2234(S) Values PlotMarch 15, 2012 Copyright 2012 Barrett Values Centre I = Individuell R = Relationsvärdering Understruket med svart = PV & CC Orange = PV, CC & DC Orange = CC & DC Blå = PV & DC P = Positiv L = Möjligtvis begränsande (vit cirkel) O = Organisationsvärdering S = Samhällsvärdering Värderingar som matchar PV - CC 0 CC - DC 0 PV - DC 0 Hälsoindex (PL) PV-10-0 CC - 3-8 DC-10-0 humor/ glädje 4235(I) familj 4212(R) ansvar 3484(I) tar ansvar 3294(R) ärlighet 2955(I) medkänsla 2907(R) positiv attityd 2605(I) rättvisa 2425(R) ständigt lärande 2194(I) omtanke 2182(R) NivåPersonliga värderingar (PV)Nuvarande kulturella värderingar (CC)Önskade kulturella värderingar (DC) 7 6 5 4 3 2 1 IRS (P)=5-5-0 IRS (L)=0-0-0IROS (P)=0-0-2-1 IROS (L)=2-2-4-0IROS (P)=1-1-2-6 IROS (L)=0-0-0-0

3 CTS = 42-20-38 Entropi = 7% CTS = 22-17-61 Entropi = 44% Personliga värderingar CTS = 42-25-33 Entropi = 1% 1 2 7 6 5 4 3 National Assessment Sweden: Swedish born Ja (937) Values distribution March 15, 2012 Copyright 2012 Barrett Values Centre Positiva värderingar Värderingar som kan vara begränsande Nuvarande kulturella värderingar Önskade kulturella värderingar C T S 2 1 3 4 5 6 7 C = För gruppens bästa T = Förändring S = Egenintresse

4 Personliga värderingarNuvarande kulturella värderingarÖnskade kulturella värderingar National Assessment Sweden: Swedish born Ja (937) Positive Values distribution Copyright 2012 Barrett Values Centre March 15, 2012

5 National Assessment Sweden: Swedish born Ja (937) Common Good Transformation Self-Interest Kulturentropi Personliga värderingar Nuvarande kulturella värderingar Önskade kulturella värderingar Egenintresse Förändring För gruppens bästa CTS Copyright 2012 Barrett Values Centre March 15, 2012

6 Antalet värderingar som kan vara begränsande valda av utvärderarna per nivå för Nuvarande kultur. Dem representerar alla värderingar som kan vara begränsande som valdes och inkluderar därför nödvändigtvis inte de tio högst rankade värderingar i värderingsdiagrammet. Värderingar som kan vara begränsande finns bara på nivå 1, 2 och 3. Det är en reflektion av nivån av oordning inom ett system. National Assessment Sweden: Swedish born Ja (937) Nivå Värderingar som kan vara begränsande (röster) Percent entropi 3 byråkrati (400) resursslöseri (316) elitism (177) centralstyrning (166) analfabetism (24) strikt moral/ religiositet (5) 1088 out of 1665: 12% of total votes 2 skyller på varandra (300) tradition (123) könsdiskriminering (116) etnisk diskriminering (108) konflikt/ aggression (104) hat (90) 841 out of 1087: 9% of total votes 1 arbetslöshet (507) osäkerhet om framtiden (379) materialistiskt (320) våld och brott (269) kortsiktighet (262) fattigdom (157) miljöförstöring (135) korruption (130) terrorism (40) 2199 out of 2910: 23% of total votes Totalt 4128 out of 937044% of total votes Entropy TableMarch 15, 2012 Copyright 2012 Barrett Values Centre Denna nivå av kulturell entropi reflekterar inhemska problem som kan leda till demonstrationer, våldsamma oroligheter och/eller allvarligt ekonomiskt sönderfall och som indikerar ett behov av politisk förändring och/eller regeringsskifte. Det är viktigt att minska nivån av kulturell entropi för att förbättra individuellt och socialt välbefinnande. Entropirapport

7 National Assessment Sweden: Swedish born Ja (937) VÄRDERING Röster: Nuvarande kulturRöster: Önskad kulturHopp arbetstillfällen61590529 ansvar för kommande generationer47374327 ekonomisk stabilitet201467266 omsorg om de äldre43257214 välfungerande sjukvård113306193 omsorg om de utsatta38223185 engagemang27202175 hållbar utveckling75229154 långsiktighet28175147 social rättvisa31164133 Ett värderingshopp inträffar när det är fler röster för en värdering gällande Önskad kultur än för en värdering gällande Nuvarande kultur. Nedan listas de värderingar vars röster har ökat mest. Värderingar i fet stil är representerade i Önskad kultur. Values Jumps Table March 15, 2012 Copyright 2012 Barrett Values Centre VÄRDERINGSHOPP


Ladda ner ppt "National Assessment Sweden: Swedish born Ja Prepared by: Barrett Values Centre March 15, 2012."

Liknande presentationer


Google-annonser