Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

National Assessment Sweden: Age 41 - 50- Nation Prepared by: Barrett Values Centre March 14, 2014.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "National Assessment Sweden: Age 41 - 50- Nation Prepared by: Barrett Values Centre March 14, 2014."— Presentationens avskrift:

1 National Assessment Sweden: Age 41 - 50- Nation Prepared by: Barrett Values Centre March 14, 2014

2 National Assessment Sweden: Age 41 - 50- Nation (222) arbetslöshet (L) 1181(O) byråkrati (L) 1063(O) osäkerhet om framtiden (L) 941(I) materialistiskt (L) 851(I) resursslöseri (L) 813(O) yttrandefrihet 734(O) våld och brott (L) 681(R) skyller på varandra (L) 652(R) kortsiktighet (L) 611(O) fred 607(S) arbetstillfällen 1321(O) ekonomisk stabilitet 1251(I) ansvar för kommande generationer 967(S) bevarande av naturen 726(S) välfungerande sjukvård 711(O) omsorg om de äldre 654(S) miljömedvetenhet 576(S) fred 537(S) demokratiska processer 514(R) familj 512(R) pålitlig samhällsservice 513(O) utbildningsmöjligheter 513(O) Values Plot March 14, 2014 Copyright 2014 Barrett Values Centre I = Individuell R = Relationsvärdering Understruket med svart = PV & CC Orange = PV, CC & DC Orange = CC & DC Blå = PV & DC P = Positiv L = Möjligtvis begränsande (vit cirkel) O = Organisationsvärdering S = Samhällsvärdering Värderingar som matchar PV - CC 0 CC - DC 1 PV - DC 2 Kulturentropi: Nuvarande kultur 46% familj 1142(R) humor/ glädje 985(I) ansvar 844(I) ärlighet 735(I) ekonomisk stabilitet 651(I) hälsa 621(I) omtanke 622(R) tar ansvar 624(R) vänskap 612(R) självständighet 604(I) NivåPersonliga värderingar (PV)Nuvarande kulturella värderingar (CC)Önskade kulturella värderingar (DC) 7 6 5 4 3 2 1 IRS (P)=6-4-0 IRS (L)=0-0-0IROS (P)=0-0-1-1 IROS (L)=2-2-4-0IROS (P)=1-2-4-5 IROS (L)=0-0-0-0

3 National Assessment Sweden: Age 41 - 50- Nation (222) CTS = 38-20-42 Kulturentropi = 5% CTS = 22-16-62 Kulturentropi = 46% Personliga värderingar CTS = 41-23-36 Kulturentropi = 1% Values Distribution March 14, 2014 Copyright 2014 Barrett Values Centre Positiva värderingar Värderingar som kan vara begränsande Nuvarande kulturella värderingar Önskade kulturella värderingar C T S 2 1 3 4 5 6 7 C = Gemensamt goda T = Förändring S = Egenintresse

4 National Assessment Sweden: Age 41 - 50- Nation (222) Kulturentropi Personliga värderingar Nuvarande kulturella värderingar Önskade kulturella värderingar Egenintresse Förändring Gemensamt goda CTS Copyright 2014 Barrett Values Centre March 14, 2014

5 National Assessment Sweden: Age 41 - 50- Nation (222) Antalet värderingar som kan vara begränsande valda av utvärderarna per nivå för Nuvarande kultur. Dem representerar alla värderingar som kan vara begränsande som valdes och inkluderar därför nödvändigtvis inte de tio högst rankade värderingar i värderingsdiagrammet. Värderingar som kan vara begränsande finns bara på nivå 1, 2 och 3. Det är en reflektion av nivån av oordning inom ett system. Nivå Värderingar som kan vara begränsande (röster) Kulturentropi % 3 byråkrati (106) resursslöseri (81) elitism (44) centralstyrning (38) analfabetism (6) strikt moral/ religiositet (1) 12% av det totala antalet röster 2 skyller på varandra (65) konflikt/ aggression (39) tradition (34) hat (29) etnisk diskriminering (27) könsdiskriminering (24) 10% av det totala antalet röster 1 arbetslöshet (118) osäkerhet om framtiden (94) materialistiskt (85) våld och brott (68) kortsiktighet (61) fattigdom (45) miljöförstöring (24) korruption (19) terrorism (9) 24% av det totala antalet röster Totalt 1017 utav 2220 46% av det totala antalet röster Cultural Entropy Table March 14, 2014 Copyright 2014 Barrett Values Centre Denna nivå av kulturell entropi reflekterar inhemska problem som kan leda till demonstrationer, våldsamma oroligheter och/eller allvarligt ekonomiskt sönderfall och som indikerar ett behov av politisk förändring och/eller regeringsskifte. Det är viktigt att minska nivån av kulturell entropi för att förbättra individuellt och socialt välbefinnande. Kulturentropi rapport

6 National Assessment Sweden: Age 41 - 50- Nation (222) Röster: Nuvarande kulturRöster: Önskad kulturHopp arbetstillfällen8132124 ansvar för kommande generationer99687 ekonomisk stabilitet4912576 omsorg om de äldre86557 välfungerande sjukvård167155 långsiktighet64842 bevarande av naturen327240 pålitlig samhällsservice125139 social rättvisa43935 omsorg om de utsatta64034 engagemang43834 Ett värderingshopp inträffar när det är fler röster för en värdering gällande Önskad kultur än för en värdering gällande Nuvarande kultur. Nedan listas de värderingar vars röster har ökat mest. Värderingar i fet stil är representerade i Önskad kultur. Values Jumps Table March 14, 2014 Copyright 2014 Barrett Values Centre Värderingshopp

7 National Assessment Sweden: Age 41 - 50- Nation (222) Personliga värderingarNuvarande kulturella värderingarÖnskade kulturella värderingar Positive Values Distribution Copyright 2014 Barrett Values Centre March 14, 2014 Önskade kulturella värderingar arbetstillfällen ekonomisk stabilitet välfungerande sjukvård familj pålitlig samhällsservice utbildningsmöjligheter omsorg om de äldre demokratiska processer bevarande av naturen miljömedvetenhet ansvar för kommande generationer fred Värderingshopp social rättvisa omsorg om de utsatta engagemanglångsiktighet


Ladda ner ppt "National Assessment Sweden: Age 41 - 50- Nation Prepared by: Barrett Values Centre March 14, 2014."

Liknande presentationer


Google-annonser