Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

National Assessment Sweden: Region Stor Stockholmsområdet Prepared by: Barrett Values Centre May 9, 2014.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "National Assessment Sweden: Region Stor Stockholmsområdet Prepared by: Barrett Values Centre May 9, 2014."— Presentationens avskrift:

1 National Assessment Sweden: Region Stor Stockholmsområdet Prepared by: Barrett Values Centre May 9, 2014

2 National Assessment Sweden: Region Stor Stockholmsområdet (255) mångfald 974(R) kostnadsjakt (L) 881(O) byråkrati (L) 793(O) arbetslöshet (L) 751(O) kortsiktighet (L) 751(O) resursslöseri (L) 723(O) osäkerhet om framtiden (L) 661(I) arbetstillfällen 651(O) förvirring (L) 653(O) ekonomisk stabilitet 641(I) arbetstillfällen 1421(O) ekonomisk stabilitet 1201(I) miljömedvetenhet 1046(S) ansvar för kommande generationer 1017(S) bevarande av naturen 936(S) demokratiska processer 864(R) långsiktighet 817(S) medborgarinflytande (invånare) 714(O) pålitlig samhällsservice 713(O) samhällsservice 526(S) Values Plot May 9, 2014 Copyright 2014 Barrett Values Centre I = Individuell R = Relationsvärdering Understruket med svart = PV & CC Orange = PV, CC & DC Orange = CC & DC Blå = PV & DC P = Positiv L = Möjligtvis begränsande (vit cirkel) O = Organisationsvärdering S = Samhällsvärdering Värderingar som matchar PV - CC 1 CC - DC 2 PV - DC 1 Kulturentropi: Nuvarande kultur 42% humor/ glädje 1205(I) familj 1142(R) ansvar 1024(I) tar ansvar 894(R) ärlighet 735(I) medkänsla 697(R) ekonomisk stabilitet 681(I) anpassningsbarhet 674(I) balans hem/arbete 614(I) självständighet 614(I) vänskap 612(R) NivåPersonliga värderingar (PV)Nuvarande kulturella värderingar (CC)Önskade kulturella värderingar (DC) 7 6 5 4 3 2 1 IRS (P)=7-4-0 IRS (L)=0-0-0IROS (P)=1-1-1-0 IROS (L)=1-0-6-0IROS (P)=1-1-3-5 IROS (L)=0-0-0-0

3 National Assessment Sweden: Region Stor Stockholmsområdet (255) CTS = 41-22-37 Kulturentropi = 5% CTS = 21-19-60 Kulturentropi = 42% Personliga värderingar CTS = 41-24-35 Kulturentropi = 4% Values Distribution May 9, 2014 Copyright 2014 Barrett Values Centre Positiva värderingar Värderingar som kan vara begränsande Nuvarande kulturella värderingar Önskade kulturella värderingar C T S 2 1 3 4 5 6 7 C = Gemensamt goda T = Förändring S = Egenintresse

4 National Assessment Sweden: Region Stor Stockholmsområdet (255) Kulturentropi Personliga värderingar Nuvarande kulturella värderingar Önskade kulturella värderingar Egenintresse Förändring Gemensamt goda CTS Copyright 2014 Barrett Values Centre May 9, 2014

5 National Assessment Sweden: Region Stor Stockholmsområdet (255) Antalet värderingar som kan vara begränsande valda av utvärderarna per nivå för Nuvarande kultur. Dem representerar alla värderingar som kan vara begränsande som valdes och inkluderar därför nödvändigtvis inte de tio högst rankade värderingar i värderingsdiagrammet. Värderingar som kan vara begränsande finns bara på nivå 1, 2 och 3. Det är en reflektion av nivån av oordning inom ett system. Nivå Värderingar som kan vara begränsande (röster) Kulturentropi % 3 byråkrati (79) resursslöseri (72) förvirring (65) centralstyrning (54) konkurrens (53) makt (48) håller på information (34) hierarki (28) 17% av det totala antalet röster 2 skyller på varandra (55) diskriminering (35) tradition (31) konflikt/ aggression (25) hat (9) imperiebyggande (6) 6% av det totala antalet röster 1 kostnadsjakt (88) arbetslöshet (75) kortsiktighet (75) osäkerhet om framtiden (66) våld och brott (56) miljöförstöring (33) manipulation (29) korruption (23) försiktighet (20) kontroll (18) 19% av det totala antalet röster Totalt 1077 utav 2550 42% av det totala antalet röster Cultural Entropy Table May 9, 2014 Copyright 2014 Barrett Values Centre Denna nivå av kulturell entropi reflekterar inhemska problem som kan leda till demonstrationer, våldsamma oroligheter och/eller allvarligt ekonomiskt sönderfall och som indikerar ett behov av politisk förändring och/eller regeringsskifte. Det är viktigt att minska nivån av kulturell entropi för att förbättra individuellt och socialt välbefinnande. Kulturentropi rapport

6 National Assessment Sweden: Region Stor Stockholmsområdet (255) Röster: Nuvarande kulturRöster: Önskad kulturHopp ansvar för kommande generationer1710184 arbetstillfällen6514277 långsiktighet138168 ekonomisk stabilitet6412056 miljömedvetenhet5610448 bevarande av naturen499344 medborgarinflytande (invånare)317140 engagemang114837 effektivitet134936 lyhördhet33936 Ett värderingshopp inträffar när det är fler röster för en värdering gällande Önskad kultur än för en värdering gällande Nuvarande kultur. Nedan listas de värderingar vars röster har ökat mest. Värderingar i fet stil är representerade i Önskad kultur. Values Jumps Table May 9, 2014 Copyright 2014 Barrett Values Centre Värderingshopp

7 National Assessment Sweden: Region Stor Stockholmsområdet (255) Personliga värderingarNuvarande kulturella värderingarÖnskade kulturella värderingar Positive Values Distribution Copyright 2014 Barrett Values Centre May 9, 2014 Önskade kulturella värderingar arbetstillfällen ekonomisk stabilitet pålitlig samhällsservice demokratiska processer medborgarinflytande (invånare) miljömedvetenhet bevarande av naturen samhällsservice ansvar för kommande generationer långsiktighet Värderingshopp lyhördheteffektivitetengagemang


Ladda ner ppt "National Assessment Sweden: Region Stor Stockholmsområdet Prepared by: Barrett Values Centre May 9, 2014."

Liknande presentationer


Google-annonser