Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

National Assessment Sweden: Employment type Privat sektor Prepared by: Barrett Values Centre March 15, 2012.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "National Assessment Sweden: Employment type Privat sektor Prepared by: Barrett Values Centre March 15, 2012."— Presentationens avskrift:

1 National Assessment Sweden: Employment type Privat sektor Prepared by: Barrett Values Centre March 15, 2012

2 National Assessment Sweden: Employment type Privat sektor (459) arbetslöshet (L) 2121(O) byråkrati (L) 1883(O) yttrandefrihet 1794(O) osäkerhet om framtiden (L) 1601(I) materialistiskt (L) 1581(I) fred 1487(S) resursslöseri (L) 1463(O) skyller på varandra (L) 1322(R) våld och brott (L) 1231(R) mångfald 1214(R) arbetstillfällen 2911(O) ekonomisk stabilitet 2411(I) ansvar för kommande generationer 1707(S) bevarande av naturen 1346(S) välfungerande sjukvård 1321(O) demokratiska processer 1284(R) omsorg om de äldre 1244(S) miljömedvetenhet 1216(S) fred 1057(S) yttrandefrihet 1054(O) Values PlotMarch 15, 2012 Copyright 2012 Barrett Values Centre I = Individuell R = Relationsvärdering Understruket med svart = PV & CC Orange = PV, CC & DC Orange = CC & DC Blå = PV & DC P = Positiv L = Möjligtvis begränsande (vit cirkel) O = Organisationsvärdering S = Samhällsvärdering Värderingar som matchar PV - CC 0 CC - DC 2 PV - DC 1 Hälsoindex (PL) PV-10-0 CC - 3-7 DC-10-0 familj 2032(R) humor/ glädje 1945(I) ansvar 1804(I) tar ansvar 1714(R) ärlighet 1495(I) positiv attityd 1255(I) medkänsla 1167(R) rättvisa 1125(R) ekonomisk stabilitet 1071(I) ständigt lärande 1074(I) NivåPersonliga värderingar (PV)Nuvarande kulturella värderingar (CC)Önskade kulturella värderingar (DC) 7 6 5 4 3 2 1 IRS (P)=6-4-0 IRS (L)=0-0-0IROS (P)=0-1-1-1 IROS (L)=2-2-3-0IROS (P)=1-1-3-5 IROS (L)=0-0-0-0

3 CTS = 40-22-38 Entropi = 6% CTS = 25-19-56 Entropi = 39% Personliga värderingar CTS = 41-25-34 Entropi = 2% 1 2 7 6 5 4 3 National Assessment Sweden: Employment type Privat sektor (459) Values distribution March 15, 2012 Copyright 2012 Barrett Values Centre Positiva värderingar Värderingar som kan vara begränsande Nuvarande kulturella värderingar Önskade kulturella värderingar C T S 2 1 3 4 5 6 7 C = För gruppens bästa T = Förändring S = Egenintresse

4 Personliga värderingarNuvarande kulturella värderingarÖnskade kulturella värderingar National Assessment Sweden: Employment type Privat sektor (459) Positive Values distribution Copyright 2012 Barrett Values Centre March 15, 2012

5 National Assessment Sweden: Employment type Privat sektor (459) Common Good Transformation Self-Interest Kulturentropi Personliga värderingar Nuvarande kulturella värderingar Önskade kulturella värderingar Egenintresse Förändring För gruppens bästa CTS Copyright 2012 Barrett Values Centre March 15, 2012

6 Antalet värderingar som kan vara begränsande valda av utvärderarna per nivå för Nuvarande kultur. Dem representerar alla värderingar som kan vara begränsande som valdes och inkluderar därför nödvändigtvis inte de tio högst rankade värderingar i värderingsdiagrammet. Värderingar som kan vara begränsande finns bara på nivå 1, 2 och 3. Det är en reflektion av nivån av oordning inom ett system. National Assessment Sweden: Employment type Privat sektor (459) Nivå Värderingar som kan vara begränsande (röster) Percent entropi 3 byråkrati (188) resursslöseri (146) elitism (75) centralstyrning (72) analfabetism (14) strikt moral/ religiositet (1) 496 out of 781: 11% of total votes 2 skyller på varandra (132) tradition (65) konflikt/ aggression (43) hat (40) könsdiskriminering (37) etnisk diskriminering (36) 353 out of 494: 8% of total votes 1 arbetslöshet (212) osäkerhet om framtiden (160) materialistiskt (158) våld och brott (123) kortsiktighet (109) fattigdom (59) korruption (58) miljöförstöring (49) terrorism (16) 944 out of 1301: 20% of total votes Totalt 1793 out of 459039% of total votes Entropy TableMarch 15, 2012 Copyright 2012 Barrett Values Centre Denna nivå av kulturell entropi reflekterar olösta problem inom populationen som, om de lämnas utan åtgärd, kan leda till demonstrationer och skapa konflikter som kräver en lösning. Det är viktigt att minska nivån av kulturell entropi för att förbättra individuellt och socialt välbefinnande. Entropirapport

7 National Assessment Sweden: Employment type Privat sektor (459) VÄRDERING Röster: Nuvarande kulturRöster: Önskad kulturHopp arbetstillfällen42291249 ansvar för kommande generationer23170147 ekonomisk stabilitet117241124 omsorg om de äldre2512499 välfungerande sjukvård4913283 engagemang2110281 omsorg om de utsatta199778 långsiktighet159075 social rättvisa259065 upprätthållande av lag & ordning339764 Ett värderingshopp inträffar när det är fler röster för en värdering gällande Önskad kultur än för en värdering gällande Nuvarande kultur. Nedan listas de värderingar vars röster har ökat mest. Värderingar i fet stil är representerade i Önskad kultur. Values Jumps Table March 15, 2012 Copyright 2012 Barrett Values Centre VÄRDERINGSHOPP


Ladda ner ppt "National Assessment Sweden: Employment type Privat sektor Prepared by: Barrett Values Centre March 15, 2012."

Liknande presentationer


Google-annonser