Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

National Assessment Sweden: Organisation- Region Övriga Sverige Prepared by: Barrett Values Centre March 12, 2013.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "National Assessment Sweden: Organisation- Region Övriga Sverige Prepared by: Barrett Values Centre March 12, 2013."— Presentationens avskrift:

1 National Assessment Sweden: Organisation- Region Övriga Sverige Prepared by: Barrett Values Centre March 12, 2013

2 National Assessment Sweden: Organisation- Region Övriga Sverige (393) 3+. Rädsla är en bakomliggande faktor för hur gruppen fungerar eller leds. NYA VÄRDERINGAR ATT FOKUSERA PÅ Värderingar som visas i blått är viktiga för de individer som arbetar för organisationen och är efterfrågade inom Önskad kultur men syns inte som toppvärderingar för Nuvarande kultur. Hur kan du stödja din personal till att få dessa värderingar och styrkor att fungeras så att de och organisationen kan dra ytterligare fördel av dem?  Värderingar som matchar: 3 Värderingar som matchar: 2 kostnadsjakt, förvirring, osäkra anställningar, hierarki 41%+. Krissituation som kräver ledarskapsförändringar för att undvika ett organisatoriskt misslyckande. Entropi: 25% Begränsande värderingar: 4 Summary March 12, 2013 Copyright 2013 Barrett Values Centre Likhet mellan Personlig & Nuvarande kultur 3 eller flera. De anställda kan helt fokusera på sitt arbete. 1-2. De anställda kan någorlunda fokusera på sitt arbete. 0. De anställda kan inte fokusera på sitt arbete. Titta på de blå värderingarna i Önskad kultur för vägledning, om möjligt. Likhet mellan Nuvarande & Önskad kultur 6 eller flera. Utmärkt, stark, hälsosam kultur. 4-5, bra. Gruppen är på rätt väg. 2-3, ok. Gruppen är någorlunda på rätt väg. Mer arbete krävs. 0-1, dålig. Gruppen är missnöjd eller frustrerad, vill ha ändringar eller få en ny inriktning. 0. Den här gruppens arbete är inte baserat på rädslor. 1-2. Det kan finnas en del bakomliggande rädslor som påverkar hur beslut tas eller hur människor leds.          0-10%. Hälsosam funktion. 11%-20%. Vissa problem som behöver noggrann granskning. 21%-30%. Viktiga problem som kräver omedelbar uppmärksamhet. 31%-40%. Allvarlig situation som kräver omedelbart ingripande och förändringar i ledarskapet.      Önskade kulturella värderingar som visas i svart är helt och hållet nya efterfrågningar. De visas inte inom Personlig eller Nuvarande kultur. I vilken utsträckning är dessa värderingar positiva nya efterfrågningar eller kanske en reaktion på något som händer eller som är ohälsosamt i den Nuvarande kulturen? Vilka mönster noterar du gällande dessa nya värderingar? Starta en dialog med de anställda för att få en djupare förståelse.

3 National Assessment Sweden: Organisation- Region Övriga Sverige (393) kostnadsjakt (L) 1111(O) lagarbete 1094(R) ansvar 1054(I) humor/ glädje 1015(O) resultatinriktat 983(O) engagemang 945(I) förvirring (L) 903(O) osäkra anställningar (L) 901(O) effektivitet 873(O) hierarki (L) 873(O) anställdas hälsa 2281(O) lagarbete 1444(R) humor/ glädje 1345(O) erkännande av anställda 1252(R) ekonomisk stabilitet 1191(O) ansvar 1184(I) anpassningsbarhet 1114(I) medarbetarengagemang 1055(O) balans hem/arbete 1044(O) samarbete 1045(R) Values PlotMarch 12, 2013 Copyright 2013 Barrett Values Centre I = Individuell R = Relationsvärdering Understruket med svart = PV & CC Orange = PV, CC & DC Orange = CC & DC Blå = PV & DC P = Positiv L = Möjligtvis begränsande (vit cirkel) O = Organisationsvärdering S = Samhällsvärdering Värderingar som matchar PV - CC 2 CC - DC 3 PV - DC 4 Hälsoindex (PL) PV-10-0 CC - 6-4 DC-10-0 humor/ glädje 1865(I) familj 1852(R) ansvar 1594(I) ärlighet 1555(I) tar ansvar 1274(R) positiv attityd 1215(I) rättvisa 1175(R) medkänsla 1157(R) ekonomisk stabilitet 1001(I) anpassningsbarhet 954(I) NivåPersonliga värderingar (PV)Nuvarande kulturella värderingar (CC)Önskade kulturella värderingar (DC) 7 6 5 4 3 2 1 IRS (P)=6-4-0 IRS (L)=0-0-0IROS (P)=2-1-3-0 IROS (L)=0-0-4-0IROS (P)=2-3-5-0 IROS (L)=0-0-0-0

4 National Assessment Sweden: Organisation- Region Övriga Sverige (393) CTS = 43-21-36 Entropi = 5% CTS = 29-22-49 Entropi = 25% Personliga värderingar CTS = 42-26-32 Entropi = 1% Values distribution March 12, 2013 Copyright 2013 Barrett Values Centre Positiva värderingar Värderingar som kan vara begränsande Nuvarande kulturella värderingar Önskade kulturella värderingar C T S 2 1 3 4 5 6 7 C = Gemensamt goda T = Förändring S = Egenintresse

5 National Assessment Sweden: Organisation- Region Övriga Sverige (393) Personliga värderingarNuvarande kulturella värderingarÖnskade kulturella värderingar Positive Values distribution Copyright 2013 Barrett Values Centre March 12, 2013

6 National Assessment Sweden: Organisation- Region Övriga Sverige (393) Kulturentropi Personliga värderingar Nuvarande kulturella värderingar Önskade kulturella värderingar Egenintresse Förändring Gemensamt goda CTS Copyright 2013 Barrett Values Centre March 12, 2013

7 National Assessment Sweden: Organisation- Region Övriga Sverige (393) Företagets behov Copyright 2013 Barrett Values CentreMarch 12, 2013 Önskade kulturella värderingar Nuvarande kulturella värderingar Finans Fitness Evolution Kundrelationer Kultur Samhällsinsatser Fitness Evolution Nuvarande kulturÖnskad kultur Finans kostnadsjakt (L)ekonomisk stabilitet Fitness resultatinriktat förvirring (L) effektivitet hierarki (L) Kundrelationer Evolution anpassningsbarhet Kultur lagarbete humor/ glädje lagarbete humor/ glädje erkännande av anställda medarbetarengagemang balans hem/arbete samarbete Samhällsinsatser Kundrelationer

8 National Assessment Sweden: Organisation- Region Övriga Sverige (393) Antalet värderingar som kan vara begränsande valda av utvärderarna per nivå för Nuvarande kultur. Dem representerar alla värderingar som kan vara begränsande som valdes och inkluderar därför nödvändigtvis inte de tio högst rankade värderingar i värderingsdiagrammet. Värderingar som kan vara begränsande finns bara på nivå 1, 2 och 3. Det är en reflektion av nivån av oordning inom ett system. Nivå Värderingar som kan vara begränsande (röster) Percent entropi 3 förvirring (90) hierarki (87) byråkrati (80) långa arbetstider (79) håller på information (68) makt (41) silomentalitet (3) 448 out of 950: 11% of total votes 2 intern konkurrens (53) skyller på varandra (45) manipulation (35) imperiebyggande (16) 149 out of 397: 4% of total votes 1 kostnadsjakt (111) osäkra anställningar (90) kortsiktighet (76) kontroll (62) utnyttjande (39) försiktighet (30) 408 out of 612: 10% of total votes Totalt 1005 out of 393025% of total votes Entropy TableMarch 12, 2013 Copyright 2013 Barrett Values Centre Denna nivå av kulturell entropi reflekterar betydande problem som kräver kulturell och strukturell förändring samt ledarskapsträning. Det är viktigt att minska nivån av kulturell entropi för att förbättra prestationen. Entropirapport

9 National Assessment Sweden: Organisation- Region Övriga Sverige (393) värdering Röster: Nuvarande kulturRöster: Önskad kulturHopp anställdas hälsa77228151 erkännande av anställda5612569 ekonomisk stabilitet5011969 balans hem/arbete3810466 långsiktighet188365 gemensamma värderingar439047 anpassningsbarhet7011141 positiv attityd468539 öppen kommunikation428038 entusiasm357237 lyhördhet225937 Ett värderingshopp inträffar när det är fler röster för en värdering gällande Önskad kultur än för en värdering gällande Nuvarande kultur. Nedan listas de värderingar vars röster har ökat mest. Värderingar i fet stil är representerade i Önskad kultur. Values Jumps Table March 12, 2013 Copyright 2013 Barrett Values Centre VÄRDERINGSHOPP


Ladda ner ppt "National Assessment Sweden: Organisation- Region Övriga Sverige Prepared by: Barrett Values Centre March 12, 2013."

Liknande presentationer


Google-annonser