Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

National Assessment Sweden: Age 61 - 70- Organisations Prepared by: Barrett Values Centre March 14, 2014.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "National Assessment Sweden: Age 61 - 70- Organisations Prepared by: Barrett Values Centre March 14, 2014."— Presentationens avskrift:

1 National Assessment Sweden: Age 61 - 70- Organisations Prepared by: Barrett Values Centre March 14, 2014

2 National Assessment Sweden: Age 61 - 70- Organisations (90) 3+. Rädsla är en bakomliggande faktor för hur gruppen fungerar eller leds. NYA VÄRDERINGAR ATT FOKUSERA PÅ Värderingar som visas i blått är viktiga för de individer som arbetar för organisationen och är efterfrågade inom Önskad kultur men syns inte som toppvärderingar för Nuvarande kultur. Hur kan du stödja din personal till att få dessa värderingar och styrkor att fungeras så att de och organisationen kan dra ytterligare fördel av dem? Önskade kulturella värderingar som visas i svart är helt och hållet nya efterfrågningar. De visas inte inom Personlig eller Nuvarande kultur. I vilken utsträckning är dessa värderingar positiva nya efterfrågningar eller kanske en reaktion på något som händer eller som är ohälsosamt i den Nuvarande kulturen? Vilka mönster noterar du gällande dessa nya värderingar? Starta en dialog med de anställda för att få en djupare förståelse.  Värderingar som matchar: 9 Värderingar som matchar: 3 kostnadsjakt 41%+. Krissituation som kräver ledarskapsförändringar för att undvika ett organisatoriskt misslyckande. Kulturentropi: 17% Begränsande värderingar: 1 Summary March 14, 2014 Copyright 2014 Barrett Values Centre Likhet mellan Personlig & Nuvarande kultur 3 eller flera. De anställda kan helt fokusera på sitt arbete. 1-2. De anställda kan någorlunda fokusera på sitt arbete. 0. De anställda kan inte fokusera på sitt arbete. Titta på de blå värderingarna i Önskad kultur för vägledning, om möjligt. Likhet mellan Nuvarande & Önskad kultur 6 eller flera. Utmärkt, stark, hälsosam kultur. 4-5, bra. Gruppen är på rätt väg. 2-3, ok. Gruppen är någorlunda på rätt väg. Mer arbete krävs. 0-1, dålig. Gruppen är missnöjd eller frustrerad, vill ha ändringar eller få en ny inriktning. 0. Den här gruppens arbete är inte baserat på rädslor. 1-2. Det kan finnas en del bakomliggande rädslor som påverkar hur beslut tas eller hur människor leds.          0-10%. Hälsosam funktion. 11%-20%. Vissa problem som behöver noggrann granskning. 21%-30%. Viktiga problem som kräver omedelbar uppmärksamhet. 31%-40%. Allvarlig situation som kräver omedelbart ingripande och förändringar i ledarskapet.     

3 National Assessment Sweden: Age 61 - 70- Organisations (90) ansvar 314(I) kostnadsjakt (L) 311(O) samarbete 295(R) lagarbete 274(R) balans hem/arbete 254(O) humor/ glädje 245(O) erkännande av anställda 232(R) kvalitet 233(O) anställdas hälsa 211(O) ekonomisk stabilitet 211(O) engagemang 215(I) resultatinriktat 213(O) anställdas hälsa 441(O) erkännande av anställda 392(R) engagemang 345(I) humor/ glädje 325(O) ekonomisk stabilitet 311(O) ansvar 304(I) balans hem/arbete 284(O) lagarbete 254(R) gemensam vision 245(O) kvalitet 243(O) positiv attityd 245(I) Values Plot March 14, 2014 Copyright 2014 Barrett Values Centre I = Individuell R = Relationsvärdering Understruket med svart = PV & CC Orange = PV, CC & DC Orange = CC & DC Blå = PV & DC P = Positiv L = Möjligtvis begränsande (vit cirkel) O = Organisationsvärdering S = Samhällsvärdering Värderingar som matchar PV - CC 3 CC - DC 9 PV - DC 4 Kulturentropi: Nuvarande kultur 17% familj 412(R) ärlighet 415(I) tar ansvar 384(R) ansvar 374(I) ekonomisk stabilitet 351(I) humor/ glädje 355(I) rättvisa 315(R) miljömedvetenhet 276(S) positiv attityd 265(I) anpassningsbarhet 224(I) omtanke 222(R) självständighet 224(I) NivåPersonliga värderingar (PV)Nuvarande kulturella värderingar (CC)Önskade kulturella värderingar (DC) 7 6 5 4 3 2 1 IRS (P)=7-4-1 IRS (L)=0-0-0IROS (P)=2-3-6-0 IROS (L)=0-0-1-0IROS (P)=3-2-6-0 IROS (L)=0-0-0-0

4 National Assessment Sweden: Age 61 - 70- Organisations (90) CTS = 43-21-36 Kulturentropi = 5% CTS = 30-26-44 Kulturentropi = 17% Personliga värderingar CTS = 41-27-32 Kulturentropi = 1% Values Distribution March 14, 2014 Copyright 2014 Barrett Values Centre Positiva värderingar Värderingar som kan vara begränsande Nuvarande kulturella värderingar Önskade kulturella värderingar C T S 2 1 3 4 5 6 7 C = Gemensamt goda T = Förändring S = Egenintresse

5 National Assessment Sweden: Age 61 - 70- Organisations (90) Kulturentropi Personliga värderingar Nuvarande kulturella värderingar Önskade kulturella värderingar Egenintresse Förändring Gemensamt goda CTS Copyright 2014 Barrett Values Centre March 14, 2014

6 National Assessment Sweden: Age 61 - 70- Organisations (90) Antalet värderingar som kan vara begränsande valda av utvärderarna per nivå för Nuvarande kultur. Dem representerar alla värderingar som kan vara begränsande som valdes och inkluderar därför nödvändigtvis inte de tio högst rankade värderingar i värderingsdiagrammet. Värderingar som kan vara begränsande finns bara på nivå 1, 2 och 3. Det är en reflektion av nivån av oordning inom ett system. Nivå Värderingar som kan vara begränsande (röster) Kulturentropi % 3 byråkrati (18) långa arbetstider (12) hierarki (11) förvirring (10) håller på information (8) makt (5) silomentalitet (2) 7% av det totala antalet röster 2 intern konkurrens (8) skyller på varandra (6) manipulation (5) 2% av det totala antalet röster 1 kostnadsjakt (31) kortsiktighet (13) kontroll (10) försiktighet (9) osäkra anställningar (8) utnyttjande (5) 8% av det totala antalet röster Totalt 161 utav 900 17% av det totala antalet röster Cultural Entropy Table March 14, 2014 Copyright 2014 Barrett Values Centre Denna nivå av kulturell entropi reflekterar problem som kräver kulturell eller strukturell justering. Det är viktigt att minska nivån av kulturell entropi för att förbättra prestationen. Kulturentropi rapport

7 National Assessment Sweden: Age 61 - 70- Organisations (90) Röster: Nuvarande kulturRöster: Önskad kulturHopp anställdas hälsa214423 erkännande av anställda233916 engagemang213413 coaching/ mentorskap51813 anpassningsbarhet102212 gemensamma värderingar122311 öppen kommunikation102111 ekonomisk stabilitet213110 lyhördhet91910 humor/ glädje24328 gemensam vision16248 positiv attityd16248 personlig utveckling8168 tydlighet4128 Ett värderingshopp inträffar när det är fler röster för en värdering gällande Önskad kultur än för en värdering gällande Nuvarande kultur. Nedan listas de värderingar vars röster har ökat mest. Värderingar i fet stil är representerade i Önskad kultur. Values Jumps Table March 14, 2014 Copyright 2014 Barrett Values Centre Värderingshopp

8 National Assessment Sweden: Age 61 - 70- Organisations (90) Personliga värderingarNuvarande kulturella värderingarÖnskade kulturella värderingar Positive Values Distribution Copyright 2014 Barrett Values Centre March 14, 2014 Önskade kulturella värderingar anställdas hälsa ekonomisk stabilitet erkännande av anställda ansvar balans hem/arbete lagarbete engagemang humor/ glädje gemensam vision positiv attityd Värderingshopp öppen kommunikation lyhördhet anpassningsbarhet personlig utveckling gemensamma värderingar tydlighet coaching/ mentorskap

9 National Assessment Sweden: Age 61 - 70- Organisations (90) Business Needs Scorecard Copyright 2014 Barrett Values Centre March 14, 2014 Nuvarande kulturÖnskad kultur Finans kostnadsjakt (L) ekonomisk stabilitet Hälsotillstånd kvalitet resultatinriktat kvalitet Externa relationer Evolution Kultur Tillit / Engagemang ansvar samarbete lagarbete engagemang ansvar lagarbete Riktning/ Kommunikation humor/ glädje gemensam vision positiv attityd Stödjande Miljö balans hem/arbete erkännande av anställda anställdas hälsa erkännande av anställda balans hem/arbete Bidrag till samhället Önskade kulturella värderingar Nuvarande kulturella värderingar Finans Hälsotillstånd Evolution Externa relationer Tillit / Engagemang Bidrag till samhället Hälsotillstånd Evolution Externa relationer Riktning/ Kommunikation Stödjande Miljö Kultur Bidrag till samhället Finans Tillit / Engagemang Riktning/ Kommunikation Stödjande Miljö Kultur

10 FinansHälsotillståndExterna relationerEvolution Tillit / EngagemangRiktning/ Kommunikation Stödjande Miljö Bidrag till samhället Kultur Business Needs Scorecard- Values Distribution March 14, 2014 Copyright 2014 Barrett Values Centre National Assessment Sweden: Age 61 - 70- Organisations (90) Positiva värderingar - Nuvarande kulturPositiva värderingar - Önskad kulturKulturentropi: Nuvarande kultur


Ladda ner ppt "National Assessment Sweden: Age 61 - 70- Organisations Prepared by: Barrett Values Centre March 14, 2014."

Liknande presentationer


Google-annonser