Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

National Assessment Sweden: Nation- Age 51 - 60 Prepared by: Barrett Values Centre March 12, 2013.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "National Assessment Sweden: Nation- Age 51 - 60 Prepared by: Barrett Values Centre March 12, 2013."— Presentationens avskrift:

1 National Assessment Sweden: Nation- Age Prepared by: Barrett Values Centre March 12, 2013

2 National Assessment Sweden: Nation- Age (266) arbetslöshet (L) 1651(O) byråkrati (L) 1383(O) osäkerhet om framtiden (L) 1241(I) yttrandefrihet 1104(O) skyller på varandra (L) 1032(R) kortsiktighet (L) 1011(O) resursslöseri (L) 1013(O) materialistiskt (L) 881(I) fred 847(S) våld och brott (L) 731(R) arbetstillfällen 1661(O) ekonomisk stabilitet 1321(I) ansvar för kommande generationer 1197(S) demokratiska processer 934(R) bevarande av naturen 906(S) välfungerande sjukvård 831(O) omsorg om de äldre 774(S) miljömedvetenhet 716(S) yttrandefrihet 634(O) fred 617(S) pålitlig samhällsservice 613(O) upprätthållande av lag & ordning 613(O) Values PlotMarch 12, 2013 Copyright 2013 Barrett Values Centre I = Individuell R = Relationsvärdering Understruket med svart = PV & CC Orange = PV, CC & DC Orange = CC & DC Blå = PV & DC P = Positiv L = Möjligtvis begränsande (vit cirkel) O = Organisationsvärdering S = Samhällsvärdering Värderingar som matchar PV - CC 0 CC - DC 2 PV - DC 1 Hälsoindex (PL) PV-10-0 CC DC familj 1322(R) humor/ glädje 1305(I) ansvar 1114(I) ärlighet 1105(I) rättvisa 955(R) medkänsla 897(R) tar ansvar 854(R) positiv attityd 845(I) anpassningsbarhet 774(I) ekonomisk stabilitet 691(I) NivåPersonliga värderingar (PV)Nuvarande kulturella värderingar (CC)Önskade kulturella värderingar (DC) IRS (P)=6-4-0 IRS (L)=0-0-0IROS (P)= IROS (L)= IROS (P)= IROS (L)=

3 National Assessment Sweden: Nation- Age (266) CTS = Entropi = 4% CTS = Entropi = 52% Personliga värderingar CTS = Entropi = 1% Values distribution March 12, 2013 Copyright 2013 Barrett Values Centre Positiva värderingar Värderingar som kan vara begränsande Nuvarande kulturella värderingar Önskade kulturella värderingar C T S C = Gemensamt goda T = Förändring S = Egenintresse

4 National Assessment Sweden: Nation- Age (266) Personliga värderingarNuvarande kulturella värderingarÖnskade kulturella värderingar Positive Values distribution Copyright 2013 Barrett Values Centre March 12, 2013

5 National Assessment Sweden: Nation- Age (266) Kulturentropi Personliga värderingar Nuvarande kulturella värderingar Önskade kulturella värderingar Egenintresse Förändring Gemensamt goda CTS Copyright 2013 Barrett Values Centre March 12, 2013

6 National Assessment Sweden: Nation- Age (266) Antalet värderingar som kan vara begränsande valda av utvärderarna per nivå för Nuvarande kultur. Dem representerar alla värderingar som kan vara begränsande som valdes och inkluderar därför nödvändigtvis inte de tio högst rankade värderingar i värderingsdiagrammet. Värderingar som kan vara begränsande finns bara på nivå 1, 2 och 3. Det är en reflektion av nivån av oordning inom ett system. Nivå Värderingar som kan vara begränsande (röster) Percent entropi 3 byråkrati (138) resursslöseri (101) centralstyrning (68) elitism (58) analfabetism (8) strikt moral/ religiositet (3) 376 out of 517: 14% of total votes 2 skyller på varandra (103) etnisk diskriminering (56) konflikt/ aggression (40) könsdiskriminering (37) hat (34) tradition (30) 300 out of 349: 11% of total votes 1 arbetslöshet (165) osäkerhet om framtiden (124) kortsiktighet (101) materialistiskt (88) våld och brott (73) korruption (55) fattigdom (47) miljöförstöring (46) terrorism (11) 710 out of 903: 27% of total votes Totalt 1386 out of % of total votes Entropy TableMarch 12, 2013 Copyright 2013 Barrett Values Centre Denna nivå av kulturell entropi reflekterar inhemska problem som kan leda till demonstrationer, våldsamma oroligheter och/eller allvarligt ekonomiskt sönderfall och som indikerar ett behov av politisk förändring och/eller regeringsskifte. Det är viktigt att minska nivån av kulturell entropi för att förbättra individuellt och socialt välbefinnande. Entropirapport

7 National Assessment Sweden: Nation- Age (266) värdering Röster: Nuvarande kulturRöster: Önskad kulturHopp arbetstillfällen ansvar för kommande generationer ekonomisk stabilitet omsorg om de äldre bevarande av naturen långsiktighet25957 välfungerande sjukvård engagemang45450 pålitlig samhällsservice omsorg om de utsatta95445 Ett värderingshopp inträffar när det är fler röster för en värdering gällande Önskad kultur än för en värdering gällande Nuvarande kultur. Nedan listas de värderingar vars röster har ökat mest. Värderingar i fet stil är representerade i Önskad kultur. Values Jumps Table March 12, 2013 Copyright 2013 Barrett Values Centre VÄRDERINGSHOPP


Ladda ner ppt "National Assessment Sweden: Nation- Age 51 - 60 Prepared by: Barrett Values Centre March 12, 2013."

Liknande presentationer


Google-annonser