Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

National Assessment Sweden: Nation- Age 31 - 40 Prepared by: Barrett Values Centre March 12, 2013.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "National Assessment Sweden: Nation- Age 31 - 40 Prepared by: Barrett Values Centre March 12, 2013."— Presentationens avskrift:

1 National Assessment Sweden: Nation- Age 31 - 40 Prepared by: Barrett Values Centre March 12, 2013

2 National Assessment Sweden: Nation- Age 31 - 40 (167) arbetslöshet (L) 1031(O) osäkerhet om framtiden (L) 851(I) byråkrati (L) 763(O) materialistiskt (L) 681(I) resursslöseri (L) 593(O) yttrandefrihet 594(O) kortsiktighet (L) 581(O) fred 557(S) skyller på varandra (L) 542(R) mångfald 504(R) våld och brott (L) 501(R) arbetstillfällen 1061(O) ekonomisk stabilitet 821(I) välfungerande sjukvård 621(O) ansvar för kommande generationer 607(S) bevarande av naturen 586(S) jämlikhet 484(R) långsiktighet 467(S) engagemang 405(I) omsorg om de äldre 384(S) yttrandefrihet 384(O) Values PlotMarch 12, 2013 Copyright 2013 Barrett Values Centre I = Individuell R = Relationsvärdering Understruket med svart = PV & CC Orange = PV, CC & DC Orange = CC & DC Blå = PV & DC P = Positiv L = Möjligtvis begränsande (vit cirkel) O = Organisationsvärdering S = Samhällsvärdering Värderingar som matchar PV - CC 0 CC - DC 1 PV - DC 1 Hälsoindex (PL) PV - 11-0 CC - 3-8 DC-10-0 humor/ glädje 825(I) familj 642(R) ansvar 524(I) ärlighet 485(I) ständigt lärande 474(I) självständighet 464(I) ekonomisk stabilitet 451(I) rättvisa 445(R) kreativitet 435(I) medkänsla 437(R) tar ansvar 434(R) NivåPersonliga värderingar (PV)Nuvarande kulturella värderingar (CC)Önskade kulturella värderingar (DC) 7 6 5 4 3 2 1 IRS (P)=7-4-0 IRS (L)=0-0-0IROS (P)=0-1-1-1 IROS (L)=2-2-4-0IROS (P)=2-1-3-4 IROS (L)=0-0-0-0

3 National Assessment Sweden: Nation- Age 31 - 40 (167) CTS = 42-21-37 Entropi = 8% CTS = 21-15-64 Entropi = 49% Personliga värderingar CTS = 41-24-35 Entropi = 1% Values distribution March 12, 2013 Copyright 2013 Barrett Values Centre Positiva värderingar Värderingar som kan vara begränsande Nuvarande kulturella värderingar Önskade kulturella värderingar C T S 2 1 3 4 5 6 7 C = Gemensamt goda T = Förändring S = Egenintresse

4 National Assessment Sweden: Nation- Age 31 - 40 (167) Personliga värderingarNuvarande kulturella värderingarÖnskade kulturella värderingar Positive Values distribution Copyright 2013 Barrett Values Centre March 12, 2013

5 National Assessment Sweden: Nation- Age 31 - 40 (167) Kulturentropi Personliga värderingar Nuvarande kulturella värderingar Önskade kulturella värderingar Egenintresse Förändring Gemensamt goda CTS Copyright 2013 Barrett Values Centre March 12, 2013

6 National Assessment Sweden: Nation- Age 31 - 40 (167) Antalet värderingar som kan vara begränsande valda av utvärderarna per nivå för Nuvarande kultur. Dem representerar alla värderingar som kan vara begränsande som valdes och inkluderar därför nödvändigtvis inte de tio högst rankade värderingar i värderingsdiagrammet. Värderingar som kan vara begränsande finns bara på nivå 1, 2 och 3. Det är en reflektion av nivån av oordning inom ett system. Nivå Värderingar som kan vara begränsande (röster) Percent entropi 3 byråkrati (76) resursslöseri (59) centralstyrning (34) elitism (30) analfabetism (6) 205 out of 291: 12% of total votes 2 skyller på varandra (54) etnisk diskriminering (34) könsdiskriminering (29) tradition (21) hat (19) konflikt/ aggression (16) 173 out of 216: 10% of total votes 1 arbetslöshet (103) osäkerhet om framtiden (85) materialistiskt (68) kortsiktighet (58) våld och brott (50) fattigdom (33) miljöförstöring (32) korruption (18) terrorism (4) 451 out of 562: 27% of total votes Totalt 829 out of 167049% of total votes Entropy TableMarch 12, 2013 Copyright 2013 Barrett Values Centre Denna nivå av kulturell entropi reflekterar inhemska problem som kan leda till demonstrationer, våldsamma oroligheter och/eller allvarligt ekonomiskt sönderfall och som indikerar ett behov av politisk förändring och/eller regeringsskifte. Det är viktigt att minska nivån av kulturell entropi för att förbättra individuellt och socialt välbefinnande. Entropirapport

7 National Assessment Sweden: Nation- Age 31 - 40 (167) värdering Röster: Nuvarande kulturRöster: Önskad kulturHopp arbetstillfällen5106101 ekonomisk stabilitet228260 ansvar för kommande generationer76053 välfungerande sjukvård136249 långsiktighet44642 bevarande av naturen185840 omsorg om de äldre23836 engagemang94031 omsorg om de utsatta13029 upprätthållande av lag & ordning123725 Ett värderingshopp inträffar när det är fler röster för en värdering gällande Önskad kultur än för en värdering gällande Nuvarande kultur. Nedan listas de värderingar vars röster har ökat mest. Värderingar i fet stil är representerade i Önskad kultur. Values Jumps Table March 12, 2013 Copyright 2013 Barrett Values Centre VÄRDERINGSHOPP


Ladda ner ppt "National Assessment Sweden: Nation- Age 31 - 40 Prepared by: Barrett Values Centre March 12, 2013."

Liknande presentationer


Google-annonser