Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

National Assessment Sweden: Nation- Age 41 - 50 Prepared by: Barrett Values Centre March 12, 2013.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "National Assessment Sweden: Nation- Age 41 - 50 Prepared by: Barrett Values Centre March 12, 2013."— Presentationens avskrift:

1 National Assessment Sweden: Nation- Age Prepared by: Barrett Values Centre March 12, 2013

2 National Assessment Sweden: Nation- Age (234) arbetslöshet (L) 1421(O) osäkerhet om framtiden (L) 1101(I) byråkrati (L) 1093(O) yttrandefrihet 924(O) resursslöseri (L) 913(O) skyller på varandra (L) 742(R) våld och brott (L) 741(R) kortsiktighet (L) 721(O) materialistiskt (L) 711(I) fred 707(S) arbetstillfällen 1511(O) ekonomisk stabilitet 1231(I) ansvar för kommande generationer 1017(S) välfungerande sjukvård 901(O) bevarande av naturen 846(S) långsiktighet 677(S) miljömedvetenhet 656(S) demokratiska processer 594(R) engagemang 575(I) omsorg om de äldre 574(S) Values PlotMarch 12, 2013 Copyright 2013 Barrett Values Centre I = Individuell R = Relationsvärdering Understruket med svart = PV & CC Orange = PV, CC & DC Orange = CC & DC Blå = PV & DC P = Positiv L = Möjligtvis begränsande (vit cirkel) O = Organisationsvärdering S = Samhällsvärdering Värderingar som matchar PV - CC 0 CC - DC 0 PV - DC 0 Hälsoindex (PL) PV-10-0 CC DC-10-0 familj 1172(R) humor/ glädje 1035(I) tar ansvar 894(R) ärlighet 825(I) ansvar 804(I) positiv attityd 755(I) medkänsla 747(R) rättvisa 675(R) anpassningsbarhet 584(I) balans hem/arbete 574(I) NivåPersonliga värderingar (PV)Nuvarande kulturella värderingar (CC)Önskade kulturella värderingar (DC) IRS (P)=6-4-0 IRS (L)=0-0-0IROS (P)= IROS (L)= IROS (P)= IROS (L)=

3 National Assessment Sweden: Nation- Age (234) CTS = Entropi = 6% CTS = Entropi = 48% Personliga värderingar CTS = Entropi = 1% Values distribution March 12, 2013 Copyright 2013 Barrett Values Centre Positiva värderingar Värderingar som kan vara begränsande Nuvarande kulturella värderingar Önskade kulturella värderingar C T S C = Gemensamt goda T = Förändring S = Egenintresse

4 National Assessment Sweden: Nation- Age (234) Personliga värderingarNuvarande kulturella värderingarÖnskade kulturella värderingar Positive Values distribution Copyright 2013 Barrett Values Centre March 12, 2013

5 National Assessment Sweden: Nation- Age (234) Kulturentropi Personliga värderingar Nuvarande kulturella värderingar Önskade kulturella värderingar Egenintresse Förändring Gemensamt goda CTS Copyright 2013 Barrett Values Centre March 12, 2013

6 National Assessment Sweden: Nation- Age (234) Antalet värderingar som kan vara begränsande valda av utvärderarna per nivå för Nuvarande kultur. Dem representerar alla värderingar som kan vara begränsande som valdes och inkluderar därför nödvändigtvis inte de tio högst rankade värderingar i värderingsdiagrammet. Värderingar som kan vara begränsande finns bara på nivå 1, 2 och 3. Det är en reflektion av nivån av oordning inom ett system. Nivå Värderingar som kan vara begränsande (röster) Percent entropi 3 byråkrati (109) resursslöseri (91) centralstyrning (46) elitism (42) analfabetism (9) strikt moral/ religiositet (3) 300 out of 442: 13% of total votes 2 skyller på varandra (74) konflikt/ aggression (35) etnisk diskriminering (31) tradition (29) hat (28) könsdiskriminering (28) 225 out of 282: 10% of total votes 1 arbetslöshet (142) osäkerhet om framtiden (110) våld och brott (74) kortsiktighet (72) materialistiskt (71) fattigdom (49) miljöförstöring (43) korruption (28) terrorism (6) 595 out of 759: 25% of total votes Totalt 1120 out of % of total votes Entropy TableMarch 12, 2013 Copyright 2013 Barrett Values Centre Denna nivå av kulturell entropi reflekterar inhemska problem som kan leda till demonstrationer, våldsamma oroligheter och/eller allvarligt ekonomiskt sönderfall och som indikerar ett behov av politisk förändring och/eller regeringsskifte. Det är viktigt att minska nivån av kulturell entropi för att förbättra individuellt och socialt välbefinnande. Entropirapport

7 National Assessment Sweden: Nation- Age (234) värdering Röster: Nuvarande kulturRöster: Önskad kulturHopp arbetstillfällen ansvar för kommande generationer ekonomisk stabilitet välfungerande sjukvård långsiktighet66761 bevarande av naturen engagemang55752 omsorg om de äldre85749 social rättvisa53934 socialt ansvarstagande Ett värderingshopp inträffar när det är fler röster för en värdering gällande Önskad kultur än för en värdering gällande Nuvarande kultur. Nedan listas de värderingar vars röster har ökat mest. Värderingar i fet stil är representerade i Önskad kultur. Values Jumps Table March 12, 2013 Copyright 2013 Barrett Values Centre VÄRDERINGSHOPP


Ladda ner ppt "National Assessment Sweden: Nation- Age 41 - 50 Prepared by: Barrett Values Centre March 12, 2013."

Liknande presentationer


Google-annonser