Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

National Assessment Sweden: Employment type Arbetar inte Prepared by: Barrett Values Centre March 15, 2012.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "National Assessment Sweden: Employment type Arbetar inte Prepared by: Barrett Values Centre March 15, 2012."— Presentationens avskrift:

1 National Assessment Sweden: Employment type Arbetar inte Prepared by: Barrett Values Centre March 15, 2012

2 National Assessment Sweden: Employment type Arbetar inte (191) arbetslöshet (L) 1171(O) byråkrati (L) 883(O) yttrandefrihet 804(O) osäkerhet om framtiden (L) 681(I) fred 667(S) skyller på varandra (L) 652(R) kortsiktighet (L) 561(O) resursslöseri (L) 563(O) utbildningsmöjligheter 553(O) materialistiskt (L) 501(I) arbetstillfällen 1111(O) ekonomisk stabilitet 861(I) ansvar för kommande generationer 737(S) välfungerande sjukvård 661(O) hållbar utveckling 646(S) omsorg om de äldre 614(S) fred 527(S) miljömedvetenhet 526(S) omsorg om de utsatta 524(S) bevarande av naturen 506(S) Values PlotMarch 15, 2012 Copyright 2012 Barrett Values Centre I = Individuell R = Relationsvärdering Understruket med svart = PV & CC Orange = PV, CC & DC Orange = CC & DC Blå = PV & DC P = Positiv L = Möjligtvis begränsande (vit cirkel) O = Organisationsvärdering S = Samhällsvärdering Värderingar som matchar PV - CC 0 CC - DC 1 PV - DC 0 Hälsoindex (PL) PV-10-0 CC - 3-7 DC-10-0 humor/ glädje 955(I) ärlighet 735(I) ansvar 664(I) familj 642(R) medkänsla 627(R) vänskap 612(R) tar ansvar 594(R) kreativitet 535(I) omtanke 522(R) positiv attityd 525(I) NivåPersonliga värderingar (PV)Nuvarande kulturella värderingar (CC)Önskade kulturella värderingar (DC) 7 6 5 4 3 2 1 IRS (P)=5-5-0 IRS (L)=0-0-0IROS (P)=0-0-2-1 IROS (L)=2-1-4-0IROS (P)=1-0-2-7 IROS (L)=0-0-0-0

3 CTS = 45-18-37 Entropi = 7% CTS = 23-16-61 Entropi = 46% Personliga värderingar CTS = 45-24-31 Entropi = 1% 1 2 7 6 5 4 3 National Assessment Sweden: Employment type Arbetar inte (191) Values distribution March 15, 2012 Copyright 2012 Barrett Values Centre Positiva värderingar Värderingar som kan vara begränsande Nuvarande kulturella värderingar Önskade kulturella värderingar C T S 2 1 3 4 5 6 7 C = För gruppens bästa T = Förändring S = Egenintresse

4 Personliga värderingarNuvarande kulturella värderingarÖnskade kulturella värderingar National Assessment Sweden: Employment type Arbetar inte (191) Positive Values distribution Copyright 2012 Barrett Values Centre March 15, 2012

5 National Assessment Sweden: Employment type Arbetar inte (191) Common Good Transformation Self-Interest Kulturentropi Personliga värderingar Nuvarande kulturella värderingar Önskade kulturella värderingar Egenintresse Förändring För gruppens bästa CTS Copyright 2012 Barrett Values Centre March 15, 2012

6 Antalet värderingar som kan vara begränsande valda av utvärderarna per nivå för Nuvarande kultur. Dem representerar alla värderingar som kan vara begränsande som valdes och inkluderar därför nödvändigtvis inte de tio högst rankade värderingar i värderingsdiagrammet. Värderingar som kan vara begränsande finns bara på nivå 1, 2 och 3. Det är en reflektion av nivån av oordning inom ett system. National Assessment Sweden: Employment type Arbetar inte (191) Nivå Värderingar som kan vara begränsande (röster) Percent entropi 3 byråkrati (88) resursslöseri (56) centralstyrning (39) elitism (38) analfabetism (4) strikt moral/ religiositet (2) 227 out of 341: 12% of total votes 2 skyller på varandra (65) könsdiskriminering (28) tradition (28) konflikt/ aggression (25) etnisk diskriminering (23) hat (21) 190 out of 232: 10% of total votes 1 arbetslöshet (117) osäkerhet om framtiden (68) kortsiktighet (56) materialistiskt (50) våld och brott (48) fattigdom (41) miljöförstöring (34) korruption (31) terrorism (7) 452 out of 589: 24% of total votes Totalt 869 out of 191046% of total votes Entropy TableMarch 15, 2012 Copyright 2012 Barrett Values Centre Denna nivå av kulturell entropi reflekterar inhemska problem som kan leda till demonstrationer, våldsamma oroligheter och/eller allvarligt ekonomiskt sönderfall och som indikerar ett behov av politisk förändring och/eller regeringsskifte. Det är viktigt att minska nivån av kulturell entropi för att förbättra individuellt och socialt välbefinnande. Entropirapport

7 National Assessment Sweden: Employment type Arbetar inte (191) VÄRDERING Röster: Nuvarande kulturRöster: Önskad kulturHopp arbetstillfällen7111104 ansvar för kommande generationer157358 omsorg om de äldre86153 omsorg om de utsatta45248 ekonomisk stabilitet398647 välfungerande sjukvård226644 hållbar utveckling216443 engagemang43935 rättvisa53429 långsiktighet53227 Ett värderingshopp inträffar när det är fler röster för en värdering gällande Önskad kultur än för en värdering gällande Nuvarande kultur. Nedan listas de värderingar vars röster har ökat mest. Värderingar i fet stil är representerade i Önskad kultur. Values Jumps Table March 15, 2012 Copyright 2012 Barrett Values Centre VÄRDERINGSHOPP


Ladda ner ppt "National Assessment Sweden: Employment type Arbetar inte Prepared by: Barrett Values Centre March 15, 2012."

Liknande presentationer


Google-annonser