Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

National Assessment Sweden: Age 21 - 30- Nation Prepared by: Barrett Values Centre March 14, 2014.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "National Assessment Sweden: Age 21 - 30- Nation Prepared by: Barrett Values Centre March 14, 2014."— Presentationens avskrift:

1 National Assessment Sweden: Age 21 - 30- Nation Prepared by: Barrett Values Centre March 14, 2014

2 National Assessment Sweden: Age 21 - 30- Nation (219) arbetslöshet (L) 1181(O) byråkrati (L) 773(O) osäkerhet om framtiden (L) 771(I) skyller på varandra (L) 732(R) materialistiskt (L) 721(I) yttrandefrihet 724(O) fred 707(S) utbildningsmöjligheter 593(O) resursslöseri (L) 583(O) våld och brott (L) 561(R) arbetstillfällen 1071(O) ansvar för kommande generationer 777(S) välfungerande sjukvård 751(O) ekonomisk stabilitet 721(I) jämlikhet 704(R) fred 587(S) mänskliga rättigheter 547(S) bevarande av naturen 526(S) demokratiska processer 514(R) miljömedvetenhet 496(S) Values Plot March 14, 2014 Copyright 2014 Barrett Values Centre I = Individuell R = Relationsvärdering Understruket med svart = PV & CC Orange = PV, CC & DC Orange = CC & DC Blå = PV & DC P = Positiv L = Möjligtvis begränsande (vit cirkel) O = Organisationsvärdering S = Samhällsvärdering Värderingar som matchar PV - CC 0 CC - DC 1 PV - DC 0 Kulturentropi: Nuvarande kultur 42% humor/ glädje 1015(I) familj 862(R) vänskap 832(R) medkänsla 697(R) ansvar 684(I) tar ansvar 624(R) ambition 603(I) positiv attityd 595(I) ärlighet 575(I) respekt 542(R) NivåPersonliga värderingar (PV)Nuvarande kulturella värderingar (CC)Önskade kulturella värderingar (DC) 7 6 5 4 3 2 1 IRS (P)=5-5-0 IRS (L)=0-0-0IROS (P)=0-0-2-1 IROS (L)=2-2-3-0IROS (P)=1-2-2-5 IROS (L)=0-0-0-0

3 National Assessment Sweden: Age 21 - 30- Nation (219) CTS = 41-18-41 Kulturentropi = 8% CTS = 24-18-58 Kulturentropi = 42% Personliga värderingar CTS = 45-22-33 Kulturentropi = 3% Values Distribution March 14, 2014 Copyright 2014 Barrett Values Centre Positiva värderingar Värderingar som kan vara begränsande Nuvarande kulturella värderingar Önskade kulturella värderingar C T S 2 1 3 4 5 6 7 C = Gemensamt goda T = Förändring S = Egenintresse

4 National Assessment Sweden: Age 21 - 30- Nation (219) Kulturentropi Personliga värderingar Nuvarande kulturella värderingar Önskade kulturella värderingar Egenintresse Förändring Gemensamt goda CTS Copyright 2014 Barrett Values Centre March 14, 2014

5 National Assessment Sweden: Age 21 - 30- Nation (219) Antalet värderingar som kan vara begränsande valda av utvärderarna per nivå för Nuvarande kultur. Dem representerar alla värderingar som kan vara begränsande som valdes och inkluderar därför nödvändigtvis inte de tio högst rankade värderingar i värderingsdiagrammet. Värderingar som kan vara begränsande finns bara på nivå 1, 2 och 3. Det är en reflektion av nivån av oordning inom ett system. Nivå Värderingar som kan vara begränsande (röster) Kulturentropi % 3 byråkrati (77) resursslöseri (58) elitism (30) centralstyrning (23) analfabetism (9) strikt moral/ religiositet (3) 9% av det totala antalet röster 2 skyller på varandra (73) könsdiskriminering (48) hat (41) etnisk diskriminering (40) konflikt/ aggression (30) tradition (28) 12% av det totala antalet röster 1 arbetslöshet (118) osäkerhet om framtiden (77) materialistiskt (72) våld och brott (56) kortsiktighet (55) miljöförstöring (25) fattigdom (23) korruption (20) terrorism (8) 21% av det totala antalet röster Totalt 914 utav 2190 42% av det totala antalet röster Cultural Entropy Table March 14, 2014 Copyright 2014 Barrett Values Centre Denna nivå av kulturell entropi reflekterar inhemska problem som kan leda till demonstrationer, våldsamma oroligheter och/eller allvarligt ekonomiskt sönderfall och som indikerar ett behov av politisk förändring och/eller regeringsskifte. Det är viktigt att minska nivån av kulturell entropi för att förbättra individuellt och socialt välbefinnande. Kulturentropi rapport

6 National Assessment Sweden: Age 21 - 30- Nation (219) Röster: Nuvarande kulturRöster: Önskad kulturHopp arbetstillfällen910798 välfungerande sjukvård127563 ansvar för kommande generationer207757 omsorg om de äldre84537 ekonomisk stabilitet377235 långsiktighet94435 omsorg om de utsatta94435 bevarande av naturen195233 engagemang134431 gemensamma värderingar63630 Ett värderingshopp inträffar när det är fler röster för en värdering gällande Önskad kultur än för en värdering gällande Nuvarande kultur. Nedan listas de värderingar vars röster har ökat mest. Värderingar i fet stil är representerade i Önskad kultur. Values Jumps Table March 14, 2014 Copyright 2014 Barrett Values Centre Värderingshopp

7 National Assessment Sweden: Age 21 - 30- Nation (219) Personliga värderingarNuvarande kulturella värderingarÖnskade kulturella värderingar Positive Values Distribution Copyright 2014 Barrett Values Centre March 14, 2014 Önskade kulturella värderingar arbetstillfällen välfungerande sjukvård ekonomisk stabilitet jämlikhet demokratiska processer bevarande av naturen miljömedvetenhet ansvar för kommande generationer fred mänskliga rättigheter Värderingshopp omsorg om de äldre omsorg om de utsatta engagemang gemensamma värderingar långsiktighet


Ladda ner ppt "National Assessment Sweden: Age 21 - 30- Nation Prepared by: Barrett Values Centre March 14, 2014."

Liknande presentationer


Google-annonser